onsdag 28 mars 2012

Annie Lööfs besök i glasriket betyder mycket för alla -inte minst för uppdraget!

Genom uppdraget att samordna insatser för glasindustrin och destinationen Glasriket visar regeringen att glaset är viktigt för Sverige. Det understryks av näringsministern Annie Lööfs prioritering, som en knapp vecka efter regeringsbeslutet idag besökt Kosta.

Vid mötet underströk hon vikten av Glasriket som destination för regionen och nationen, men också vikten av att utveckla glasindustrin för en hållbar och långsiktig utveckling. Och så förstås det kanske viktigaste - att samverka och samarbeta över alla gränser!

Ledningarna för Regionförbunden och Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg har på rekordkort tid samordnat sina insatser och beslutat att gemensamt finansiera en förstudie som ska pågå under perioden april – augusti 2012.

Analysen ska bland annat innehålla inventering av vad som gjorts, görs och planeras – tidigare erfarenheter och arbete ska tas tillvara. Förstudiearbetet kommer att vara öppet och inbjudande och förslag på insatser kan presenteras innan första rapporten lämnas till regeringen i augusti 2012.

Processledare Olle Fält kommer med stöd av professor Erika Lagerbielke att leda förstudien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar