torsdag 1 mars 2012

Regionordföranden hälsar välkommen till Residenset - samverkan när den är som bäst?


  Regionförbundets ordförande Roland Gustbée hälsar välkommen till Residenset och den Regionala Dialogen
  Under varselsamordningsuppdraget 2008 - 2009 föddes Framtid Kronoberg – en arena där näringsliv och de offentliga mötte varandra för att gemensamt finna vägar för att lindra effekterna av finanskris och lågkonjunktur. Hur tufft det än var öppnade krisen upp möjligheterna för ett helt nytt sätt att samarbeta - över kommungränder, över organisationsgränser och över gränsen privat och offentlig aktör.
  Den glöden som uppstod under krisen hålls vid liv och har mynnat ut i ett antal gemensamma projekt, där näringslivets behov är styrande. Ett par gånger varje termin träffas engagerade företagare och offentliga aktörer på Residenset - igår kväll var det dags igen och det blev en kväll fylld av information och diskussion där regionens attraktionskraft och kompetensförsörjning var den röda tråden.
   
  Ur programmet  
 • Information av Håkan Bard av det som kan/ska bli Linneaus Technical Centre
 • Ulf Axlsson informerade om den nya flyglinjen till Köpenhamn, start 26 mars
 • Jenny Skoglund gav MEDAK - medflyttarakademien ett ansikte och en nulägesbild om den stora efterfrågan på tjänsterna
 • Anders Blomkvist från Markaryds Kommun berättade mer om Markarydsmodellen och hur man agerar i samband med den stora nedläggningen i Strömsnäsbruk En modell som väl skulle kunna användas av andra drabbade.
Självklart fick också Kampradstiftelsen en hel del utrymme, om den kan man läsa mer på http://www.familjenkampradstiftelsen.se/

Diskussioner kring det spännande projektet TvärdraG avslutade kvällen. Projektet är ett samfinansierat näringslivsprojekt med syfte att långsiktigt öka inflyttning och säkerställa kompetensförsörjningen. Följ arbetet på http://tvardrag.wordpress.com/

Nästa regionala dialog äger rum på sen eftermiddag den 9 maj - välkommen att höra av dig om du vill detla!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar