måndag 26 mars 2012

Vi är alla ledare, om inte annat så för vårt eget liv

Sommartid och mycket tidig måndag morgon styr jag kosan till hem till Växjö för att träffa alla ledare på Länsstyrelsen för ledardag, nummer två av sju detta år. Utbildningen leds av Magnus Forslund från Linnéuniversitetet. Syftet med dessa dagar är att förankra och utveckla det visionära ledarskapet, på alla nivåer, och rusta Länsstyrelsen i Kronoberg för framtiden.

För att möta morgondagens krav och förväntningar från nya medarbetare, från uppdragsgivare och från de vi är till för behövs ett flexibelt och omvärldsorienterat arbetssätt. Med ledarutvecklingen skapar vi förutsättningar för en gemensam syn på vad vi vill åstadkomma med våra uppdrag och hur vi ska få alla medarbetare att känna inspiration och motivation, även i situationer med hög arbetsbelastning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar