onsdag 14 mars 2012

Fler beslut ska tas på regional nivå

Det handlar inte bara om människor denna vecka, djuren ska också få sitt. Igår och idag samlas medlemmarna i Viltförvaltningsdelegationen och ledamöterna i de nya Älgförvaltningsgrupperna för utbildning nu när fler beslut som gäller viltvård ska fattas på regional och lokal nivå.

Med hjälp av ledare från SLU ska markägar- och jägarrepresentanter rustas för de nya uppdragen.

Glad att vi i Viltförvaltningsdelegationen lyckats få en ganska jämn köns- och åldersfördelning bland ledamöterna. Det har dessvärre inte de som nominerat ledamöter till de sju Älförvaltningsområdena lyckats med - av 42 ledamöter är 3 kvinnor! Det är inte bara i börsnoterade bolag det är svårt att bryta gamla traditioner och trender.

Utbildningen består av föreläsningar och övningar kopplade till den nya kunskapsbaserade förvaltningen av älg som trädde i kraft 1 januari 2012 och ska ge god kunskap så att Älgförvaltningsgrupperna under 2012 ska kunna ta fram en älgförvaltningsplan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar