onsdag 14 mars 2012

Innovativa och flexibla myndigheter?

Att ständigt bli bättre är en del av vår vardag och nationellt tar regeringen också ett krafttag att öka myndigheternas kvalitetsarbete.

Genom Innovationsrådet, som leds av Dan Eliasson, hoppas regeringen få fram ett antal framgångsfaktorer för mer innovativa, flexibla och utvecklingsbenägna myndigheter. Detta för att matcha näringslivets ökade konkurrensutsatthet.
På torsdag träffas vi för andra gången, kundperspektiv och samarbete som står på agendan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar