onsdag 7 mars 2012

Tips om klimatsmarta val, intressanta inspel och bra erfarenhetsutbyte

Årets första möte med Klimatkommission Kronoberg inleddes med gemensam resa i RME-buss till Väckelsångs fjärrvärmeverk. Därefter erfarenhetsutbyte mellan kommissionens spännande ledamöter och inspel från inbjudna föredragande.

Det jag tar med mig hem är bl.a.:
  • Tingsryd Kommuns hållbarhetsstrategi som avgörande länk mellan vision 2030 och målområden
  • Informationen om årets landsbygdsinnovation 2011 ”Mobil samåkning i Tolg” och hur samåkningsprojektet nu sprider sig i länet och landet
  • Investeringsbeslut i Tingsryd ska i framtiden grundas på livscykelkostnad! Föredömligt!
  • Stena Aluminiums smarta klimatsnurra som visar hur även små insatser gör skillnadInformation av David Braic från Växjö Kommun om "Samordnad varudistribution och e-handel" för att minska transporter, öka trafiksäkerhet, minska kostnader o öka andelen ekologiskt i den offentliga upphandlingen, ett projekt med många kopplingar till regeringsuppdraget  ”Förenkla för företagen"
Premiär för utdelning av de allra första Framstegsstämplarna! De fem förebilderna – HSB Sydost, Vida, Stena Aluminium, Tingsryds Energi, Bilpool Tolg - arbetar alla synligt och strategiskt för klimatsmarta val och tilldelades idag de allra första Framstegsstämplarna, som är ett bevis på att man konkret bidrar med viktiga insatser.

Klimatkommissionens syfte - stimulera och lyfta fram goda initiativ. Ny presentation på www.klimatkommissionkronoberg.se.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar