torsdag 4 april 2013

Beredskap och kraftsamling för oförutsedda händelser


Torsdagen är fulltecknad med frågor som rör organisationer med ansvar för samhällsviktiga frågor. På plats är samtliga kommunledningar, länspolismästaren och representanter från räddningstjänsten, regionförbundet, landstinget och försvarsmakten.

På förmiddagen är det regionala rådet för skydd o beredskap som får information om den nationella beredskapen, om Krissamverkan Kronoberg och om samverkansövningen våren 2014. Dessutom blir det en diskussion om hur vi ska planera för att kunna upprätthålla våra mest samhällsviktiga verksamheter även vid en kris.

Under arbetslunchen informerar Länsstyrelsen om den planerade tillsynsveckan V16, Kulturmiljöarbetet i kommunerna, om polisens insatser i områden med särskilda risker. Även Regionförbundet har en viktig roll i lunchprogrammet och kommer att informera om det påbörjade arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin.

Därefter följer samtal kring varselsituationen i länet och hur vi från regionalt håll kan stötta de hårdast drabbade kommunerna.

Innan dagen är slut träffar jag ledningen för UF Kronoberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar