måndag 1 april 2013

Julen varar ända fram till Påska....

.......sällan har väl de raderna stämt så väl som i år och jag tror inte vi var ensamma om planerna att ägna långhelgen för arbete i skogen. Men med 50 cm djup och hårdpackad snö fick de planerna revideras, istället "pistade" vi en av de långa slänterna till pulkabacke.

Soligt, härligt och med lite Österrikekänsla har de tre generationerna Alsér tillbringat stora delar av Påsken i den hemgjorda backen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar