torsdag 4 april 2013

Länsstyrelserna förenklar för företagen


På uppdrag från Näringsdepartementet arbetar landets länsstyrelser med projektet Förenkla på riktigt! som ska skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Leder uppdraget gör Länsstyrelsen i Kronoberg. Den 31 mars skickades den andra delrapporten till Näringsdepartementet.

Sedan uppdraget drog igång i mitten av 2011 har ett intensivt arbete pågått för att samla in synpunkter från företag, följa upp brukarundersökningar, samverka med andra myndigheters förenklingsuppdrag och prata med länsstyrelserna själva om vad som behövs för att vi ska kunna bidra till en positiv förändring i företagens vardag.

Många av de förslag som tagits fram av företagen själva pekar mot kortare handläggningstid, tydligare information, bättre tillgänglighet och bra service. Brukarundersökningar som gjorts påvisar att det är svårt att nå handläggare på länsstyrelserna och att webbplatsen inte fungerar optimalt.

- Många saker kan tyckas självklara, som att det ska vara lätt att hitta rätt person och lätt att hitta information, men det är stora system och 21 myndigheter som ska hjälpas åt att hitta och implementera smarta lösningar, säger Malin Persson processledare på Förenkla på riktigt!

Förenkla på riktigt! kommer att arbeta för att länsstyrelserna ska utvecklas mot ett mer kundorienterat perspektiv. Där blir centrala insatser att utveckla webbsidan för att kunna möta de behov kunderna har samt att arbeta med telefoni, bemötande och service ännu tydligare än idag.

- Genom Förenkla på riktigt! har vi möjlighet att jobba med utbildningar och verktyg för länsstyrelserna men det krävs också ett starkt och modigt ledarskap för att få till reella förändringar och att förflytta våra perspektiv, säger Landshövding Kristina Alsér.

Hämta rapporten på http://forenklapariktigt.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar