torsdag 11 april 2013

Skogens viktiga roll för klimatsmart omställning


Som regeringens regionala representant sträcker sig vårt uppdrag långt utanför det som regleras i instruktion och regleringsbrev och flera av veckans aktiviteter visar exempel på områden där vi förväntas ta en aktiv roll.

Landsbygdsutveckling
I måndags diskuterade vi planerna ett försommarmöte med titeln - "Mobilisering landsbygd". Ett led i att sätta just landsbygdsfrågor i fokus och skapa en arena där vi kan föra samtal om hur de kan få högre status och komma upp på flera aktörers agenda. Landsbygden är en stor potential för att öka regionens attraktionskraft och här kan skapas många nya näringar. I samband med det nya landsbygdsprogrammet vill vi bidra med kunskap och få fler att se möjligheterna som landsbygden erbjuder.

Skogen som resurs I
Inte långt från landsbygdsämnet ligger tisdagens och onsdagens stora aktivitet. Tillsammans med Växjö Kommun arrangerar vi en stor nordisk konferens om klimatsmart byggande i trä. Ett 80-tal ledande politiker och ledande aktörer från de nordiska länderna deltar. Från Sverige medverkar bland annat landsbygdsminister Eskil Erlandsson, landshövdingen i Dalarna, Skogsindustriernas vd Marie S Arwidsson och Södras ordförande Christer Segersteen. Dagarna inleds med seminarier på Residenset och avslutas med exkursion och studiebesök på onsdag förmiddag.

Skogen som resurs II
Onsdagen fortsätter i skogens tecken. På eftermiddagen sluter många upp till det strategiska samtalet om fornlämningar i skogsbruket. Med anpassningar och god planering kan skogen brukas samtidigt som viktiga kulturvärden bevaras. Kvällen arrangeras tillsammans med Skogsstyrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar