söndag 14 april 2013

Residenset som mötesplats vecka 16

Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen. Denna vecka handlar det om samtal som rör fler samhällsviktiga organisationer.

Måndagen den 15 april 2013

Möte med vår nya
kontaktperson på Näringsdepartementet

Tisdagen den 16 april 2013

Årsmöte med Länskommittén Sveriges Nationaldag

Advisory Board Destination Åsnen

Onsdagen den 17 april 2013
Studiebesök på Residenset av Tingsrydspensionärer

Regionteaterdirektörer från hela landet hälsas välkomna till länet på Residenset

Inspirationsseminarie för unga entreprenörer på Residenset

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar