fredag 19 april 2013

Vilka resultat ser vi efter ett år med Glasrikeuppdraget?

Ett år har gått sedan Länsstyrelsen i Kronoberg fick regeringens uppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar och regionförbunden i de båda länen samordna insatser inom befintliga resurser för destinationen och industrin i glasrikeregionen. Den andra delrapporten till regeringen är nu insänd och kan laddas ner från vår hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg.


Året har varit fyllt av aktiviteter och framgångsfaktorn är det breda samarbetet mellan den lokala och regionala nivån – de båda länsstyrelserna, regionförbunden och de fyra glasrikekommunerna. Genom styrgruppens gemensamma agenda och målbild har vi inte bara skapat en regional arena för insatser utan också väckt flera nationella aktörers uppmärksamhet. Enligt uppdraget ska Tillväxtverket och Visit Sweden bistå oss i arbetet, men även ALMI, Business Sweden, Vinnova, SVID och Riksantikvarieämbetet har visat att man utifrån sina respektive uppdrag vill vara behjälplig i Glasrikearbetet. Det är värdefullt och flera projekt med dessa aktörer är redan startade eller på väg att starta. Dessutom kommer Tillväxtverkets arbetsgrupp att besöka var och en av de fyra glasrikekommunerna för att bilda sig en uppfattning om behov av insatser för tillväxt och utveckling.

Med uppdraget följde inga särskilda medel. De båda Länsstyrelserna och Regionförbunden och de fyra Glasrikekommunerna avsätter under en tvåårsperiod sammanlagt 3.200.000 för snabba insatser. Medel har hittills bl.a. använts till en utredning om saneringsfrågan och till förstärkta direkta marknadsföringsinsatser, som genomförs av Glasriket AB. Medlen kommer även att användas för finansiering av det sommardesignkontor med fokus på destinationsutveckling, som styrgruppen beslutat starta tillsammans med SVID, samt som medfinansiering till de insatser Tillväxtverket föreslår.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar