måndag 30 september 2013

Hur spenderar vi våra dagar? Mycket spännande på gång - läs nyhetsbrevet får du veta vad!

NYHETSBREV oktober 2013

Bild

Ny utformning på nyhetsbrevet

I och med höstens nya nyhetsbrev har vi valt att berätta om vad som är på gång. Här nedan kan du läsa vad som händer i oktober månad.
Bild

Kristina inviger Musteri

Den 5 oktober inviger landshövdingen Kristinas Alsér ett musteri på Vemboö i Urshult.
Bild

Galakväll i landsbygdens tecken

Den 16 oktober bjuds det på galakväll på residenset i landsbygdens tecken. Denna galakväll hålls för att uppmuntra och uppmärksamma landsbygdens driftiga människor.
Det kommer att bjudas på prisutdelning, inspirerande berättelser om lyckade landsbygdssatsningar, mingel, galabuffé och musikunderhållning.

Bild

Handläggning av jordbrukarstöd

Funktionen för handläggning av jordbrukarstöd har skickat ett underlag till Jordbruksverket för utbetalning av ca 75 miljoner till länets jordbrukare. Underlaget omfattar 5 164 utbetalningar och avser miljöersättningar och kompensationsbidrag. Utbetalningarna är en delutbetalning omfattande 75 % av beviljat belopp och kommer att nå lantbrukarna den 18 oktober. Slututbetalning av resterande 25 % kommer att göras den 27 december.
Bild
Bild

Barn- och äldreminister Maria Larsson för dialog om socialt ansvarstagande

Den 21 oktober kommer barn- och äldreminister Maria Larsson till länet för att i en näringslivsdialog lyfta frågor kring CSR (socialt ansvarstagande).
Dialogen syftar till att diskutera företagens förutsättningar för att utveckla sin verksamhet utifrån ett socialt ansvarstagande. Samtidigt som man räknas som en stark konkurrenskraft på marknaden. Inbjudna till dialogen är utvalda näringslivsrepresentanter.
Bild

Förorenade områden i fokus

Den 22 oktober anordnar länsstyrelsen i Kronoberg en handläggarträff för alla som arbetar med förorenade områden på kommunerna.
- Vi kommer att bland annat att informera om vad som händer lokalt och nationellt inom arbetet med förorenade områden men vill även diskutera hur kommunerna och länsstyrelsen kan underlätta för varandra berättar Britta Palm, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Bild
Bild

Utbildningsdag om cannabis och nätdroger

Den 24 oktober hålls det en utbildningsdag om cannabis och nätdroger på Elite Park Växjö Konserthus. Det bjuds på föreläsningar av Pelle Olsson, som är författare och frilansjournalist och har följt narkotikafrågan i mer än tjugo år, Mats Anderberg, som bland annat har en mångårig yrkeserfarenhet från ungdoms- och missbruksvården samt socialtjänsten och Manuel Morales, som sedan 10 år tillbaka arbetar som Alkohol- och narkotikakonsulent på navet i Växjö.
För mer information kolla RFSSs hemsida.

Tysklands ambassadör besöker Kronobergs län

Den 30 oktober besöker Tysklands ambassadör Harald Kindermann och hans fru Ingrid Wendt Kindermann samt VD:n för tysk-svenska handelskammaren Ralph Tischer och vice styrelseordförande för tysk-svenska handelskammaren Ingemar Wareborn Kronobergs län.
Besökets första anhalt blir Sveriges glasmuseum med en rundvandring bland samlingarna. Därefter bjuds det på lunch tillsammans med några speciellt inbjudna gäster från länet. Eftermiddagen avslutas med kaffe och rundvadring hos biskop Jan-Olof Johansson på Östrabo.
Bild

Nytt åtgärdsprogram för miljömålen föreslås

För att tydliggöra vad som måste göras i länet för att vi ska nå miljömålen har förslag till åtgärdsprogram tagits fram i bred förankring med berörda aktörer.
Åtgärdsprogrammet delas in i tre temaområden. Läs mer om förslag till åtgärder inom temaområden Hälsa i miljöarbetet och Det hållbara landskapet här. Lämna dina synpunkter senast den 15 oktober.

Förslag till åtgärdsprogram för det tredje temaområdet, klimat och energi, kommer ut på remiss under oktober. Synpunkter över vilka åtgärder som behöver göras i länet för att nå klimat- och energimålen fångades in vid ett strategiskt samtal i slutet av september. Läs mer här.

Bild
Bild

Luftseminarium Vår luft - allas ansvar

2013 är EU:s Luftvårdsår. Kronobergs Luftvårdsförbund och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge bjuder in till seminarium med luftkvalitet och människors hälsa i fokus: Hur ser luften ut idag? Hur ska vi planera för att möta samhällets behov av transport och bostäder? Goda exempel presenteras. Mycket inom luftområdet visar att ”vill vi så kan vi”!
Kronobergs luftvårdsförbund är en ideell förening med företag och organisationer som medlemmar, bland andra Länsstyrelsen i Kronobergs län. Förbundet organiserar och finansierar nedfallsmätningar med inriktning på försurande ämnen. Förbundet samordnar kommunernas luftövervakning och driver ett program för samordnade mätningar och beräkningar av luftkvalitet i tätorter. Mer information om program och anmälan till seminariet finns på Luftvårdsförbundets hemsida.

Bild
Bild

Mycket bra görs men ännu mer kan göras

Det sker en hel del bra miljöarbete i länets kommuner, men ska vi nå miljömålen behöver takten öka ännu mer. Under hösten träffar Länsstyrelsens miljömålsekretariat länets kommunstyrelser och för en dialog om regionala mål och åtgärder.
Läs mer här.

Detta har hänt


Bild

IED – Va é de?

Under sommaren har Industriutsläppsdirektivet (IED) införts i svensk lagstiftning detta har skett genom att man tagit fram nya författningar och det har gjorts ändringar i Miljöbalken.

I Kronobergs län omfattas i dagsläget 28 verksamheter och dessa består bland annat av ytbehandlingsanläggningar, lantbruk och deponier.

IED kommer bland annat att medföra att tillsynsmyndigheterna ska bedriva en utökad tillsyn på verksamheterna. Det kommer även att bli ett större rapporteringskrav för de berörda anläggningarna.

För att underlätta för våra verksamhetsutövare och för kommunerna i deras arbete har vi tagit fram en del informationsmaterial som vi lagt på Länsstyrelsens hemsida.

Bild
Bild

Visste du att...

Det sammanlagt har serverats 362 344 koppar kaffe från våra kaffeautomater?
Bild

Tårtkalas för det nya intranätet

I september lanserades vårt nya intranät och det firades med en tårtsuccé som Brita på residenset bakade.

Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö,
E-post:kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

För att avbeställa nyhetsbrevet, klicka här.

Detta mail skickas med IdRelay

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar