onsdag 25 september 2013

Kundfokus o föredömlig service premieras med guldcertifikat!

 

Länsstyrelsernas gemensamma telefonistorganisation når toppresultat i kvalitetsmätning

Länsstyrelsen i Kronobergs län - 2013-09-25 07:45 CEST

Länsstyrelsernas gemensamma telefonistorganisation arbetar aktivt med att erbjuda dem som kontaktar Länsstyrelsen en föredömlig service. Som ett led i att utvecklas har man under hösten låtit ett externt undersökningsföretag genomföra en kvalitetsmätning för att kontrollera kvalitén på tillgänglighet och kundkommunikation. Goda mätresultat leder till en certifiering där guldnivå är den högsta rankingen och brons den lägsta.

- Att vi har blivit guldcertifierade vad gäller tillgänglighet och kundkommunikation är en kvalitetsstämpel som vi är oerhört stolta över. Det visar att vårt medvetna arbete med kundfokus och föredömlig service ger resultat, säger Terese Lundgren, telefonistsamordnare.

Mätningen har pågått under ett antal veckor och de värden man mätt är bland annat hur snabbt kunderna kommer fram i växeln, vilket bemötande de får och vilken service som erbjuds. Länsstyrelsernas gemensamma telefonistorganisation har fått ett kvalitetsindex på 93,8, att jämföra med 89,0 vilket är genomsnittet för statliga organisationer.

Länsstyrelsernas gemensamma telefonistorganisation startade i april 2012 med säte på Länsstyrelsen i Kronobergs län. I dagsläget är nio länsstyrelser anslutna och ytterligare fem län kommer att ansluta under 2014. Beslutet att bilda en gemensam telefonistorganisation togs i syfte att uppnå ökad service, teknisk förnyelse, hantera en förestående generationsväxling, sänka kostnader samt öka samverkan.

För ytterligare information:
Terese Lundgren, telefonistsamordnare
Telefon: 010 223 71 77 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar