fredag 6 september 2013

Vilket fint grattisbrev!

Till Landshövding Kristina Alsér

Ulriksdal den 6 september 2013

Bästa Landshövding Kristina Alsér

Jag vill å Världsnaturfonden WWFs vägnar gratulera till den vinnande Svenska Pärlan i Kronobergs län som precis har utsetts – Odlingslandskapen vid Krokshult, nära Alsterbo i Uppvidinge kommun! Under sommaren har WWF drivit kampanjen Svenska Pärlor där allmänheten i hela landet har fått chansen att nominera sina favoritplatser i naturen. Gensvaret och engagemanget har varit stort och en expertjury har nu tagit fram 21 vinnare, ett naturområde per län. Målet med kampanjen Svenska Pärlor är att öka arealen och kvalitén av skyddade land- och vattenområden i Sverige.

Vi vill engagera politiker och beslutsfattare att ta sitt ansvar och leva upp till internationella åtaganden om utökat skydd av vår natur. Odlingslandskapen vid Krokshult är ett strålande exempel på ett område som behöver stärkt skydd. Småland har flera väl bevarade odlingslandskap som än har kvar både traditionell skötsel och de stora natur- och kulturvärden som kontinuerlig skötsel ger upphov till. Odlingslandskapet vid Krokshult är ett av dessa fantasiska områden där man fortfarande vårdar sin äng, hagar betas och träden hamlas till glädje för odlingslandskapets mångfald av växt- och djurarter.

För att bibehålla det gamla odlingslandskapets värden måste alltid skydd kombineras med traditionell eller anpassad konventionell skötsel med framförallt betande djur. Det betyder att bonden behöver få ersättning för ekosystemtjänsterna så att lantbruket och djurdriften kan drivas rationellt. Till exempel ger stallar för frigående boskap och produktionen av naturbeteskött ekonomiska möjligheter för bonden att långsiktigt hävda denna pärla. Jag hoppas att länsstyrelsen tar länsinnevånarnas stora stöd för att skydda odlingslandskapen vid Krokshult i beaktande i bevarandearbetet. Många länsstyrelser har begränsade resurser för naturvårdsarbetet. WWF arbetar för att anslagen ska motsvara behovet av förbättrat skydd för den biologiska mångfalden.

Grattis igen till den Svenska Pärlan Odlingslandskapen vid Krokshult!

Med vänliga hälsningar
Håkan Wirtén
Generalsekreterare WWF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar