onsdag 4 september 2013

Styrgruppen för Glasrikeuppdraget rapporterar - sprid till de du tror är intresserade!Glasrikeuppdraget - nyhetsbrev nummer 8

Nyhetsbrev nummer 8

I sommar har sex designstudenter arbetat fram förslag för att göra Glasriket mer attraktivt för både besökare och invånare. Deras arbete presenterades i förra veckan och överträffade många förväntningar. Läs mer om detta nedan.
Glasrikeuppdragets arbete med regionens och näringslivets utveckling fortsätter och det är nu ganska exakt ett år sedan vår första rapport, den s.k. förstudien lämnades till Regeringen. I förstudien presenterades sex fokusområden och ett trettiotal aktiviteter att arbeta vidare med. Under året som har gått har ytterligare aktiviteter inom våra fokusområden identifierats.
Just nu har också frågan om arsenik och andra föroreningar runt glasbruken nått nationella media. Vi har frågan högt på vår agenda och återkommer om detta.

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till personer du tror är intresserade.Tillväxtverket fortsätter att stötta Glasrikeuppdraget

Efter att Tillväxtverket och SVID gjorde sina kommunbesök i maj har arbetet rullat på. De gemensamma insatserna från Glasrikeuppdraget och Tillväxtverket har koncentrerats till tio aktiviteter. Några av dem – Designregion Småland, Design i Glasriket på export beskrivs nedan. Design Action genomförs den 13 september. Tillsammans med SVID genomförs Glasrikets sommardesignkontor, som också beskrivs nedan. Andra insatser som diskuteras är någon form av inkubatorsverksamhet för att utveckla företagandet i Glasriket, en möjlighet att fortsatt nyttja tidigare glasbruk för glasproduktion, utveckling av Pukeberg, Boda Glasbruk och Rosdala. Arbetet med planering och prioritering fortsätter, med fokus på att utveckla företagandet i Glasriket.

Glasrikeuppdragets sommardesignkontor i Boda Glasbruk


Den 29 augusti redovisade sommardesignkontoret sina resultat, som är fyra lösningar för fyra kommuner. Uppdragen studenterna haft att arbeta med har handlat mycket om attraktivitet och synlighet, både för dem som är invånare i Glasriket idag och dem som besöker Glasriket. Detta är också vad SVID (Stiftelsen svensk industridesign) ska stötta Glasrikeuppdraget med under hösten 2013. På så vis landar sommardesignkontorets resultat direkt i en fortsättning i regionen. Några frågor som sommardesignkontoret har arbetat med är infarter till de större orterna i Uppvidinge kommun, attraktiviteten och identiteten i Lessebo kommun, den yttre miljön i Boda Glasbruk och en metod för att involvera medborgarna i Nybro i utformningen av offentliga miljöer. Många kreativa förslag, som inte innebär alltför stora investeringar har tagits fram.
Ni missade väl inte artikeln i Smålandsposten den 31 augusti – Så ska glasriket bli attraktivare.
Rapporten Destination Glasriket

Glasriket syns i Köpenhamn
Vid evenemanget Design i Glasriket 2012 visades en utställning med designprodukter från Glasriket i alla former och material. Delar av den utställningen ”exporteras” nu till Köpenhamn. Den 21-22 november slår svenska ambassaden upp dörrarna för danska företag inom design och turism som vill veta mer om Glasriket och vilka affärsmöjligheter som finns där. Detta projekt har finansierats av bl.a. Glasrikeuppdraget och Tillväxtverket.

Åtgärder föreslås för Glasrikets kulturmiljöer
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer knutna till Glasriket lyfts fram i den vård- och informationsinsats som Länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län stöttar. Länsstyrelserna har tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet för att genomföra en treårig (2013-2015) regional satsning för att bevara och utveckla Glasrikets kulturmiljövärden. Årets anslag är nu fördelat till flera angelägna projekt. Bland annat kan nämnas framtagande av vård- och underhållsplaner för byggnadsminnena Rosdala glasbruk och Transjö folkets hus. Länsmuseerna i Kalmar och Kronoberg har även beviljats medel för att ta fram ett förslag till strategi och program för kommande vård- och informationsinsatser i Glasrikets kulturmiljöer.
För att nå ut med satsningen behövs en samverkan med Glasrikets olika aktörer. Den 18 juni hölls en informationsträff med kommunerna inom Glasriket, Destination Småland, AB Glasriket, Kalmar läns museum samt Kulturparken Småland. Träffen syftade till att få del av idéer och behov för kommande års vård- och informationssatsningar och att tydliggöra vad olika organisationer kan bidra med för att stärka samverkan. Ytterligare en träff genomförs den 4 september.

Designregion Småland lever vidare och bildar en nätverksförening
Projektet Designregion Småland har fått finansiering från Tillväxtverket och väntar på besked inom kort från regionförbunden i Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län om medel för att fortsätta arbetet med att formera en stabil organisation för designfrågor i regionen. En viktig roll för föreningen kommer att vara att stödja det arbete som görs inom Glasrikeuppdraget för att utveckla branschen och glasrikesregionen. Närmast i tiden ligger att i samarbete med Glasrikeuppdraget följa upp de förslag som kommit fram under Sommardesignkontoret. Den 13 september genomförs en konferens i Växjö, Design Action, där branschorganisationen Sveriges Designers bjuder in sina medlemmar och intresserade att arbeta med frågan hur man stärker destinationen Glasriket. Under Design i Glasriket den 21-22 september kommer Designregion Småland att finnas på brukskontoret i Boda. Gå gärna in på webbplatsen www.designregionsmaland.se. Kontaktperson är Gisela Mattisson på Almi Företagspartner Kronoberg AB, tel: 0470-707 417 eller mail gisela.mattisson@almi.se.


Like Glasrikeuppdraget on Facebook share on Twitter

Kalender

3/9 Möte med styrgruppen
4/9 Workshop Glasrikets unika kulturmiljöer
13/9 Design Action
Glasrikeuppdraget i Sociala medier
Twitter Follow on Twitter Facebook Friend of Facebook

Glasrikeuppdragets pressrum
Mynewsdesk
Email Marketing Powered by MailChimp
Du får det här mailet för att du är prenumerant på Glasrikeuppdraget nyhetsbrev.

Prenumerera | Avprenumerera | Ändra prenumerationen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar