torsdag 3 februari 2011

Full fart för Trästadsprojektet!

Trästad 2012 är en satsning med klimat och rationellt byggande i fokus. Att bygga i trä är ett sätt att bygga klimatneutralt och allt fler upptäcker träbyggnadsteknikens fördelar. Men ett hundraårigt förbud mot byggande av flerbostadshus i trä innebär en tröskel - mentalt och tekniskt. Med projektet vill vi att viktiga områden, som tex arkitektur, teknik och affärsmodeller för det framtida träbyggandet utvecklas och vi hoppas att satsningen ska inspirera lokala byggare, arkitekter, planerare och politiker samtidigt som vi utvecklar svensk kompetens och teknik för att på sikt skapa en europeisk och global marknad för modern industriell träbyggnadsteknik.

Växjö, Västervik, Eksjö, Skövde, Borås, Trollhättan, Mora, Orsa, Falun, Älvdalen, Rättvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Piteå, Kalix ingår i projektet som leds av regionrådet i Västra Göraland och mina landshövdingekollegor i Dalarna och Västerbotten.

Under 2012 kommer du att få höra mycket om projektets resultat och vid slutkonferensen i Växjö hoppas vi kunna visa upp något eller några spännande pilotprojekt. Fram till dess kan du hålla dig upppdaterad genom att gå in på www.trastad2012.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar