torsdag 17 februari 2011

Idag gick startskottet för arbetet med regeringens nationella innovationsstrategi

När många talar om samma sak då händer något. Och visst var det mycket som hände idag på eftermiddagen då Näringsminister Maud Olofsson bjöd in till workshop för att påbörja arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi.

Upplägget påminde om den Regionala Dialogen vi i styrgruppen för IVA-projektet "Innovation för tillväxt" arrangerade i november förra året. Många som var med då var också med idag. Drygt 150 personer från hela landet med representation från näringsliv, akademi, politiken och övriga samhället deltog aktivt i dialogen och med hjälp av proffsiga moderatorer diskuterade vi under ordnade former önskat läge för Sveriges innovationsförmåga 2020 och vägen dit.

Att bjuda in brett är en framgångsfaktor, att politiken så tydligt pekar ut riktningen likaså - förutsättningarna att det verkligen blir ett bättre innovations- och entreprenörskapsklimat i Sverige är goda. Men det får inte stanna vid fina ord, de förändrar inget. Med engagemang från många och där kunskapen om vad som bygger välfärd lyfts fram kommer vi att göra skillnad.

Läs Maud Olofsson debattartikel i dagens DI www.di.se/debatt
och kort rapport från dagen på http://www.regeringen.se/sb/d/14440/a/161199

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar