onsdag 9 februari 2011

Lagen om offentlig upphandling hinder eller möjlighet?

Förra året arrangerade vi drygt 20 strategiska samtal på Residenset – alla med syftet att föra utvecklingen i länet framåt. Ibland i egen regi oftast i samverkan med andra. Flera med landsbygdsutveckling och lokal mat som tema.

Samtalens syfte är att sätta fokus på ett viktigt utvecklingsområde inspirera till nya sätt att angripa en utmaning, öka kunskapen inom området, bidra med verktyg och metoder och sist men inte minst stimulera till fortsatt dialog och konkreta aktiviteter. Samtalen lockar mellan 50 och 80 personer.

På det strategiska samtalet igår kopplade vi ihop två angelägna ämnen – ”Samordnad varudistribution” och” Offentlig upphandling av närproducerade livsmedel”. Drygt 100 personer deltog i de båda seminarierna – företagare, organisationer och offentliga upphandlare.

Frågan är dock om det här samtalet rätade ut frågetecknen eller skapade nya. Helt klart är att det som liten aktör är en utmaning att ge sig in i anbudsprocessen. Många utredningar pekar på komplexiteten både för upphandlare och producent. Vi var överens att det fortfarande är en del hinder att forcera och nästa samtal kommer att fokusera på kunskap - till upphandlarna om företagandets villkor, till politikerna hur viktiga de småskaliga producenterna och lanthandlarna är om man vill fortsätta ha en levande landsbygd och och till företagarna som behöver ökad kunskap om anbudsprocessen och regelverket om man ska ha förutsättningar att vinna ett anbud.

Läs mer på: www.miljostyrningsradet.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar