fredag 25 februari 2011

Sverige behöver fler modiga entreprenörer som vill och vågar växa!

Vilka incitament behövs för att de svenska myndigheterna på allvar ska bidra till ett bättre innovations- och entreprenörskapsklimat?

Det var en av många frågor som diskuterades när vi i delprojektet till Innovations för tillväxt - Effektiv statlig förvaltning, i går samlade ett 50-tal chefer och generaldirektörer till frukostmöte på IVA. Läs mer på om mötet och projektet på www.innovationfortillvaxt.se.

I delprojektet, som leds av Christina Lugnet, gd för TIllväxtverket, är uppdraget att komma med förslag på hur styrningen av myndigheter kan bli effektivare för att främja entreprenörskap och innovation. Den statliga förvaltningen spelar en viktig roll bland annat i tillämpning av lagar och regler, men myndigheternas kunskap och attityd har också stor påverkan på innovationsklimatet.

Arbetsgruppen har med hjälp av konsulter från McKinsey & Company djupintervjuat ett femtontal generaldirektörer. Med observationer därifrån och med analys av Globaliseringsrådets rapport kring den statliga förvaltningen har arbetsgruppen tagit fram förslag hur styrningen av myndigheter kan bli effektivare och bättre främja innovation och entreprenörskap. Förslagen ryms inom dagens ramverk och är möjliga att genomföra på kort sikt och kommer att bli en del av innovation för tillväxts förslag till innovationsplan som presenteras i september.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar