tisdag 2 november 2010

Bredband åt alla!?

Förra veckan debuterade IT- och regionministern med ett tal om En Digital Agenda för Sverige

Hon poängterar i sitt tal hur viktigt det är att minska utanförskapet genom att ta vara på varje enskild människas förmåga och knyter an till att utanförskap också kan handla om det digitala utanförskapet och hur IT öppnar helt nya möjligheter till ett ökat innanförskap.

Viktiga frågor som många i vårt län jobbar hårt med - Länssyrelsen, Regionföbundet, Kommunerna och alla byalag. En modern IT-infrastruktur är en förutsättning för att locka människor att bo och verka på landsbygden. Insikten, viljan och ambitionen finns, däremot saknas resurser. Något vi naturligtvis hoppas ska komma med regeringens satsning på att ge IT en egen minister.

Läs ministerns tal på http://www.regeringen.se/sb/d/13699/a/154572,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar