tisdag 30 november 2010

Swentecs sista seminarium

ägde i går rum på Rosenbad. Över hundra intresserade trotsade snöoväder och kyla för att ta del av Swentecs rapport till Regeringen. Uppddraget, att stödja regeringen i framtagningen av en effektiv statlig struktur för att stärka de svenska miljöteknikföretagen, är slutfört. Arbetet är sammanfattat i ett slutbetänkande där vi formulerat vad en effektiv struktur bör innehålla. Hur detta organiseras blir regeringens uppgift. Statssekreterare Daniel Johansson tog emot slutbetänkande och delrapporter och nu håller vi alla tummar för att stora delar av arbetet som engagerat så många också kommer att synas i nästa års regleringsbrev till de myndigheter som berörs av miljöområdet.

Tyngdpunkten i slutbetänkandet till regeringen är;
att man tar vara på och utvecklar förtroendet och engagemanget som byggts upp i den breda processen med nyckelaktörer från näringslivet, myndigheter och akademien
att politiken formulerar en vision vad man vill åstadkomma
att en huvudaktör, en neutral arena, tar ansvaret för att säkerställa att utvärdering och uppföljning av insatser görs s¨å att positionerna flyttas framåt

Dessutom pekar vi ut särskilt viktiga områden under respektive strategi - politisk styrning, kommersialisering, samverkan, affärsmodeller och kunskap kring hållbar utveckling - från Handlingsplanen som överlämnades till näringsminister Maud Olofsson i december 2009.

För den som vill läsa hela rapporten finns den på www.swwentec.se och fri att laddas ner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar