tisdag 23 november 2010

Innovationsupphandling

är ett sätt för stat och kommun att aktivt bidra till omställning och förnyelse av teknik, processer och tjänster. Den formen av upphandling diskuteras på många håll i Europa och förra veckan träffades alla partner i INNO-Partnering Forum, som är ett EU-samarbete för effektivare stöd till små och medelstora företag. Då diskuterades särskilt innovationsupphandling och vi som deltog i mötet i Delft fick en djupdykning i hur England och Nederländerna arbetar med innovationsupphandling som verktyg för att stötta tillväxtföretag. Intressanta erfarenheter att ta med i den pågående revideringen av det svenska innovations- och upphandlingsarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar