onsdag 10 november 2010

En mer effektiv statlig förvaltning....

....ja så heter en av arbetsgrupperna i IVA-projektet "Innovation för tillväxt". Att förstå vardagen för de vi är till för är absolut nödvändigt om vårt land ska klara konkurrensen i Världen. Vi lever i ett globalt samhälle, det som händer i Kina, Indien och Sydamerika påverkar oss varje dag. Det måste vi som myndigheter bli mycket bättre på att förstå och också anpassa vårt arbetssätt efter. Därför är Globaliseringsrådets underrapport "PM till statsministern" och arbetsgruppen "En effektivare statsförvaltning" högaktuella och nödvändiga. Arbetet fortsätter och i januari kommer Sveriges alla generaldirektörer och landshövdingar att bjudas in att ta del av vårt arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar