tisdag 26 oktober 2010

2010 – Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Länsstyrelserna runt om i landet höll i går regionala seminarier med fattigdom och social utestängning som tema. Europeiska unionen har sedan 1983 anordnat särskilda temaår för att belysa viktiga politiska och samhälleliga frågor. År 2010 är utsett till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning och uppmärksammas i samtliga medlemsstater med en rad aktiviteter, kampanjer och projekt. Svenska ESF-rådet har regeringens uppdrag att administrera temaåret i Sverige och länsstyrelserna har tagit på sig att inleda och leda de regionala konferenserna.

Temaåret syftar till att bekräfta och stärka det politiska åtagande som EU gjorde i samband med lanseringen av den s.k. Lissabonstrategin för tillväxt och konkurrenskraft om att vidta åtgärder för att på ett ”avgörande sätt försöka utrota fattigdom”.

Läs med på www.regeringen.se.

1 kommentar:

  1. http://fp-world.blogspot.com/

    Visit and comment
    Its about hunger and poverty in the world

    SvaraRadera