fredag 29 oktober 2010

Påverkar en effektiv åklagarmyndighet länets attraktionskraft?

Ja, det var en av frågorna som kom upp vid höstens möte med länets statliga myndigheter. Diskussionen som följde efter Peter Holgas presentation av den Regionala utvecklingsplanen, RUPen, visar hur viktiga de personliga mötena är. Ingen av de närvarande myndigheterna kände tidigare till RUPen och såg, innan mötet, inte att man hade någon roll i det regionala utvecklingsarbetet. Den synen tror jag vi lyckades ändra på. För visst har det betydelse för länets attraktionskraft att vi känner oss trygga med polisen, att åklagarmyndigheten arbetar på ett effektivt sätt, att arbetsförmedlingen är regionalt anpassad, att medborgarna känner trygghet i kontakterna med Försäkringskassan mm mm.

Genom att koppla den egna myndighetens uppdrag till det regionala utvecklingsarbetet blir det lättare att nå de långsiktiga målen att Södra Småland i Kronoberg ska vara en attraktiv plats att bo och verka i. Hur de statliga myndigheterna tar till sig RUPen återkommer vi till efter nästa möte som äger rum den 8 mars 2011.

Läs mer om RUPen på www.rfss.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar