fredag 15 oktober 2010

Samspel för miljö och tillväxt

Tillbaka till den svenska vardagen där frågorna kring en hållbar utveckling och grön tillväxt fortsätter.

Vid gårdagens länsstyrelsekonferens på Naturvårdsverket, samlades vi under rubriken Bättre samspel för miljö och tillväxt. Det kan tyckas självklart att bättre samspel mellan myndigheter och mellan myndigheter och de vi är till för gynnar tillväxt och tillväxt i harmoni med naturen. Men samspelet och samsynen är inte alltid så lätt att uppnå. Det vittnade inte minst Landshövdingen i Västra Götaland, Lars Bäckström, om när det gäller motstående intressen kring etablering av vindkraftverk.

Mitt bidrag till seminariet handlade om hur vi genom strategiska samtal och dialog med företrädare för skogsnäringen, LRF, Småbrukarna, Ornitologer, Naturskyddsföreningen, Mykologiska föreningen, Sveaskog och Skogsstyrelsen fått igång en mycket god dialog kring skydd av värdefull natur, naturreservat och naturvård.

När vi startade de strategiska samtalen kring skydd av värdefull natur våren 2008, var vårt rykte något skamfilat på grund av bitvis konfliktfyllda och frostiga relationer mellan de olika aktörerna. Med det inledande strategiska samtalet i april byggde vi upp ett förtroende för varandra och vid nästa möte, i oktober 2008, kom vi så långt att vi satte upp ett gemensamt mål – att bli försöksregion för KOMET. I januari 2010 kunde vi fira att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen faktiskt utsett vårt län till ett av landets fem KOMET-försöksområden.

Ett kyligt förhållande har genom den goda dialogen bytts mot samarbete i positiv anda. KOMET-arbetet pågår för fullt och resultaten har inte låtit vänta på sig. Kronobergs län har fått hälften av landets alla intresseanmälningar från markägare att frivilligt skydda sin skog. Det är kul! Och vi ser fler resultat – genom att isen brutits har också nya dörrar öppnats för samverkan kring hur vi gemensamt kan öka länets attraktionskraft. De flesta som är involverade i KOMET-projektet är också engagerade i landsbygdens utveckling och vi har i den andan genomfört och planerar strategiska samtal i hur vi paketerar kultur- och naturupplevelser och göra den skyddsvärda naturen mer tillgänglig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar