onsdag 20 oktober 2010

Innovation och entreprenörskap får genomslag i både i regeringsförklaringen och i höstens budgetproposition

Det gläder naturligtvis alla oss som på olika sätt lyfter fram entreprenörskapets och innovationernas viktiga betydelse för välfärd, jobb och tillväxt.

I IVA-projektet ”Innovation för tillväxt” är målsättningen att i en bred process ta fram en Affärsplan för Sverige ur ett entreprenöriellt och innovativt perspektiv. Forskare, företagare, politiker och tjänstemän från olika myndigheter är engagerade för att ta fram en gemensam kartbild över läget i Sverige och formulera mål och strategier. I det arbetet är de regionala dialogerna oerhört viktiga och den 18 och 19 november ordnar vi en stor Workshop med beslutsfattare och företagare från landets alla regioner.

Mötet kommer att ange fortsatt riktning för hur Regional dialog gör mest nytta fram till år 2013. Håll dig informerad om projektet och de regionala dialogerna
kontinuerligt på projektets blogg, http://www.innovationfortillvaxt.se/ eller på http://www.iva.se/Projektverksamhet/Projekt/Innovation-for-tillvaxt/Regional-dialog/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar