måndag 25 oktober 2010

Vecka 43, 2010 genomsyras av miljö- och klimatfrågor

Efter en hemmavecka är det åter dags för ett par dagar i huvudstaden.

På måndag fortsätter arbetet, i projektet Innovation för tillväxt där uppdraget är att ta fram en Affärsplan för Sverige ur ett entreprenöriellt och innovativt perspektiv. En viktig del i processen är de regionala dialogerna och den 18 - 19 november arrangerar vi en Workshop med beslutsfattare och företagare från hela landet. Småland/Blekinge kommer att vara en av inspiratörerna och berätta hur man med stöd av Vinnova och Tillväxtverket samarbetar för att ta fram en innovationsstrategi.

På tisdag samlas länets statliga myndigheter för att diskutera gemensamma angelägenheter. Maria Nilsson, Regionförbundet, inleder tillsammans med länsstyrelsens Allan Karlsson med att berätta om det regionala tillväxtarbetet. Jonas Hult på Säpo belyser viktiga aspekter att ta hänsyn till vid rekrytering. Kerstin Håkansson på Arbetsförmedlingen informerar om LYFT och Catharina Carlsson om MEDAK – medflyttarakademien. Avslutningsvis ska vi diskutera gemensamma administrativa lösningar.

Varje vår och varje höst träffas länsledningarna i sydlänen. På onsdag är det dags för höstens möte, förlagt till Växjö. Agendan är gedigen och börjar med information hur vi med strategiska samtal får medborgarnas delaktighet och perspektiv i viktiga frågeställningar. Beredskapsdirektör Linda Kazmierczak informerar om hur det regionala rådet och Krissamverkan Kronoberg arbetar. Chefsjurist Lena Stjernqvist berättar om processen kring uppdraget ”Förenkla för företagen” och avslutningsvis kommer Regionförbundet södra småland att berätta om samverkan – lokalt, regionalt och internationellt.

Till lunch utökas sällskapet med representanter från sydlänens regionförbund då Peter Hogla bjudit in till ett eftermiddagsseminarium med anledning av den växande handeln i Östersjöområdet och därmed kommunikationernas viktiga betydelse.

Efter en heldag med kollegor tar kick-offen för klimatutmaningen vid. Regionförbundet och Länsstyrelsen utmanar arbetsplatser i Växjö - ”Europas grönaste stad”. Följ bloggen får du veta mer om tävlingen där alla vinner.

Torsdag och fredag fortsätter i miljöns tecken då rådet för Swentec samlas för att sammanställa slutrapport. Vi ska också ge nya statssekreteraren Daniel Johansson information om arbetet med att ta fram en effektiv struktur för att öka försäljningen av svensk miljöteknik.

Glöm inte ställa om klocka i helgen, mörkret sänker sig över fattig och rik – dags att ta fram stearinljus och en god bok!

En människa borde aldrig skämmas över att behöva erkänna att hon har fel. Det är ju bara att med andra ord säga att man är klokare idag än i går. Okänd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar