måndag 4 oktober 2010

Relationsbyggande och omvärldsorientering

En skön helg med rundresa bland Ölands alla konstutställare och närproducenter avslutades i Vimmerby kyrka med stor dopfest för alla barn som döpts under året. Vår lilla Molly var välkommen trots att hon i våras firade sin dopdag i Växjö.

Vecka 40 – från Växjö till Shanghai
Veckans enda dag i Växjö, måndagen, inleds med erfarenhetsutbyte för alla ledare på Länsstyrelsen och det packar jag väskan för resan till Shanghai. Dit åker jag och två av medarbetarna på Länsstyrelsen, Carl-Philip Jönsson och Gunilla Claesson, tillsammans med andra företrädare från regionen på tisdag. Vi deltar i satsningen som Småland/Blekinge gör i samband med Världsutställningen och vill med vår medverkan visa att vi är en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Som regional statlig myndighet ser jag det som oerhört viktigt att vi håller oss uppdaterade om det som händer i vår omvärld. Det påverkar vår vardag och den snabba expansionen i Asien påverkar inte minst de vi är till för. Genom resan kommer vi att få värdefull kunskap om Kinas miljö- och klimatutmaningar, samtidigt som vi bygger relationer med de som deltar i delegationen, ca 35 företag och 55 offentliga aktörer.

Huvudsyftet med resan och seminarierna på Världsutställningen är att marknadsföra regionen och kompetensen inom hållbarhet och miljöteknik. Minst 120 kineser från städer runt Shanghai kommer att delta i vår Exposatsning. Representanter från regionens företag och offentliga aktörer kommer under seminarierna, som hålls mellan den 7 och 9 oktober, att informera dem om hållbart byggande, energi- och vattenfrågor.

Vi är ett exportberoende län med många små och medelstora företag. Resan gör vi tillsammans med delar av näringslivet och med programmet ”Möt Kina” hoppas vi fler ska se möjligheterna med Kina. Våra företag har mycket att bidra med när det gäller kunskap, erfarenhet och teknik för en hållbar tillväxt och med relationer på rätt politisk nivå kan vi som offentliga aktörer skapa goda förutsättningar för långsiktiga och fruktbara relationer med de kinesiska företagen.

Vecka 41 – Från Suzhous Industripark till naturvårdsverkets Länsstyrelsekonferens
Efter Expodagarna åker vi på söndag vidare till Suzhou Industrial Park för erfarenhetsutbyte med svenska företag som sedan flera år är etablerade där. På måndagen möter vi kinesiska företag och offentliga kunder och på tisdag är det seminarier om affärsmöjligheter inom bl.a. hållbarhet, miljöteknik, energi och IT. Då har jag redan lämnat Shanghai för att delta i Naturvårdsverkets Länsstyrelsekonferens i Stockholm. Där ska jag prata om ”Miljö som motor för tillväxt” – passande tema med tanke på Kinaresan. De återstående dagarna denna arbetsvecka blir jag kvar i Stockholm för att delta i Landshövdingemötet och i en generaldirektörsträff.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar