fredag 30 oktober 2009

Kommundialog, pärlor och fullt hus

Måndagen den 26 oktober – Kommundialog och Fullt hus på Residenset
Veckans två kommundialoger med Tingsryd och Markaryd visar hur värdefullt det är för alla parter att träffas för att få en gemensam god bild av nuläget i respektive kommun. Syftet med de enskilda kommundialogerna är att diskutera specifika utmaningar och dela med oss av erfarenheter hur vi i våra respektive organisationer prioriterar och agerar för att lindra effekterna av krisen. Samtalen har handlat om handläggningstider, varselläge, arbetslöshet, pandemiplanering, strandskydd, ensamkommande barn, vindkraft, djurskydd m.m. Frågor som är viktiga att hålla levande.

Intresset att diskutera digital infrastruktur på landsbygden är stort. Måndagskvällens strategiska samtal om bredband lockade många. Drygt 60 deltagare diskuterade tillsammans med representanter för PTS, Jordbruksverket, Tillväxtverket, RFSS, Länsstyrelsen, Leader Linné och Tillväxtverket utbyggnad av fibernät. Snabba uppkopplingar är en nödvändighet för att landsbygden ska kunna utvecklas. För att få fler att stanna kvar, få fler att bosätta sig, få fler att starta företag behövs en kraftsamling. Länsstyrelsen och Regionförbundet Södra Småland fick uppdraget att hitta vägar för en regional och effektiv samordning.

Tisdagen den 27 oktober – Huseby, en av Smålands pärlor
Ett annat sätt att öka attraktionskraften i länet är att lyfta fram och göra länets pärlor och oslipade diamanter synliga och mer tillgängliga. Huseby är en riktig pärla och tillsammans med Statens Fastighetsverk och företrädarna för Växjö och Alvesta Kommun pratade under tisdagskvällen om framtiden och visionen för Huseby. Redan den 10 november träffas några av oss igen, då för att diskutera hur vi på Länsstyrelsen kan bidra med projekt- och utvecklingsmedel.

Onsdagen den 28 oktober – Fullt hus på Residenset (part II)
Familjeföretagande är en dans på slak lina eller?? Almi arrangerade tillsammans med Växjö Universitet och Företagarna ett annorlunda seminarium hur det är att driva ett familjeföretag. Christine Tidåsen har studerat familjeföretaget speciella utmaningar och med hennes forskning som grund spelade Regionteatern upp några typiska scener från familjeföretag. Alla vi som har en fot inne i ett familjeföretag kände väl igen oss. Föreställning blev startskottet för livliga diskussioner och erfarenhetsutbyte. Återigen sjöd energin i Residenset. Välkommen tillbaka hälsar jag arrangörerna!

Torsdagen den 29 oktober – Fullt hus Residenset (part III)
Kvällen efter familjeföretagsseminariet fylldes Residenset åter. Nu öppnade vi dörrarna för föreningar. Drygt 60 personer från 3 olika organisationer fick information om Länsstyrelsen och Residenset. Gästerna kunde efter en gemensam fika i lugn och ro vandra runt i de vackra salongerna och njuta av glaset, möblerna och konsten. Innan dörrarna stängdes efter den sista gästen hade både kungarummet och Gula salongen fotograferats flitigt.

Dags att hitta nya vägar

Med detta inlägg så startar jag nu resan uti det som kallas bloggosfären. Jag har tagit för vana att genom mina veckobrev berätta vad som händer och sker i min vardag som landshövding. Genom att börja blogga kommer jag att snabbare kunna förmedla mina intryck från möten och de aktiviteter som präglar mitt arbetet inom Länsstyrelsen och från mitt uppdrag som varselsamordnare som drivs inom ramen för nätverket Framtid Kronoberg.

Läs min blogg och häng med på min resa.