söndag 28 februari 2016

Kalmar o Kronoberg sluter upp kring #sverigetillsammans

I fredags genomförde regeringen, Länsstyrelserna i Kamlar och Kronobergs län den regionala konferensen Sverige tillsammans i Kalmar. Det blev en riktigt bra dag och jag tror inte att jag är ensam om att känna framtidshopp. Med tillräckligt mycket mod kommer flyktingkrisen kunna användas som hävstång för förändringar i regelverk, strukturer och system - förändringar långt utanför integrationsfrågan och till nytta för hela samhället. 

Fönstret för förändring på riktigt har aldrig förr varit så öppet. Och efter att ha lyssnat på statssekreterare Erik Nilsson och Boverkets gd Janna Valik tror jag på förenklingar inom många områden och att insatser som borde gjorts tidigare nu görs. Målet är förstås att skapa ett värdigt mottagande och en snabb integration där vi systematiskt tar tillvara människors talang och erfarenhet, oavsett ålder eller formell utbildning. Och var, om inte i Småland, finns de kreativa och innovativa lösningarna och var, om inte här, ska vi våga testa nytt - eller som vår kända superentreprenör Ingvar Kamprad uttrycker det "Be inte om lov, be om ursäkt". 

Smålänningar anses vara snåla, men ett uttryck som bättre beskriver sparsamheten är tavarsamhet - vi slösar inte bort något -vare sig pengar, tid eller möjligheter, utan tar vara på! Nu har vi världens chans att låta landsbygden leva o möta generationsväxlingen med kompetens. 

Glad att ledningarna för Arbetsförmedlingen, Migrationsverket Syd, Länsstyrelsen Kalmar och Kronoberg redan på onsdag tar arbetet ett steg vidare.

tisdag 9 februari 2016

KUNSKAPSFÖRMEDLARE, SAMHÄLLSBYGGARE o RÄTTSGARANT

De strategiska samtalen på Residenset kan ta sig olika uttryck - med information och inspiration från våra nätverk bidrar de till att starta utvecklingsprocesser inom angelägna områden som tex kulturmiljöplan, integration, jämställdhet, skogen, naturvård eller småskalig vattenkraft men de kan också användas för att öka kunskapen om våra olika uppdrag internt. 

Under våren kommer vi att stå värd för både större och mindre, interna och externa samtal – alla med målet att använda våra resurser på ett klokt sätt och se till att vår kunskap sprids och används. Hoppas vi ses!


NATIONELLT VÄRDE
MAT började som ett strategiskt samtal hösten 2008. Idag är MAT och seminarierna om matens betydelse för regionens tillväxt, landsbygdens utveckling, attraktionskraft, säkerhet, biologiska mångfalden, folkhälsan mm en angelägenheter inte bara för Smålandsregionen utan viktigt också för hela landet. Det var budskapet när Christel Gustafsson på RK o jag träffade ledningen för LRF i början av förra veckan. Och så klart hoppas vi att fler nationella aktörer ser samma behov som vi - att maten och det maten står för behöver en egen arena. Med de nästan 60 000 besökarna som MAT lockar borde det vara den självklara nationella mötesplatsen för frågor kopplade till maten.FRAMTIDSFRUKOST
Att förena nöje med nytta är småländskt och resurseffektivt och ett gott exempel är våra  klimatfrukostar,som under flera år skapat intresse för viktiga framtidsfrågor. Och det är glädjande att Näringslivet så tydligt vill vara med och skapa en hållbar utveckling inte bara för det kommande kvartalet, utan för de kommande tre generationerna. I sina företag och i samhället.

Inspiratören, företagsledaren och samhällsaktören Christian Silvasti, vd på Emballator delade med sig av sitt arbete och visade tydligt hur miljövinster också leder till pengavinster. Jag tror det var många som imponerades över Emballators spännande LEAN-resa, som förutom en mängd utmärkelser även bidragit till minskad energianvändningen med 6 miljoner samtidigt som omsättningen ökat 300%! Och så klart har varumärket och attraktionskraften stärkts. Småland levererar!


KVÄLLSWORKSHOP MED STORYTELLING
Även det strategiska samtalet med arbetsgrupp och referensgrupp för Nationalpark Åsnen handlade attraktionskraft och utveckling. Nationalpark är den finaste utnämning ett naturområde kan få och efter många års arbete närmar det sig invigningen med stormsteg, förhoppningen är att invigningen kan ske tidig sommar 2017. De  yttre gränser o entréförslaget presenteras på det strategiska samtalet och under workshoparna fokuserade grupperna på hur natur- och kulturvärden ska kommuniceras. Vilka historier är det vimmel vill berätta för besökarna?

Mer om entréer, skyltning, vindskydd mm finner du här http://media.nationalparkasnen.se/2015/12/Ideskiss-till-hemsidan.pdf.