lördag 29 november 2014

Nätverkande och erfarenhetsutbyte när det är som bäst!

Uppkrupen i kökssoffan försöker jag sammanfatta studieresa till Finland. Med Kungen o Leif Johansson som delegationsledare var förutsättningarna de allra bästa och förväntningarna infriades med råge. 


    Proffsigt, välplanerat, välfyllt!

   
    Dela med dig av erfarenheter, få hundrafallt tillbaka - 
    nätverkande när det är som bäst!

Tar med mig ny kunskap om Finland, hur industrin klättrat i förädlingskedjan och hur digitaliseringen ökat konkurrensförmågan, hur man kraftsamlar för ett mer innovativt samhälle med gränslöst samarbete mellan unga entreprenörer, finansiärer, akademien, samhället och näringslivet. 

    
    Presidentens bostad Talludden är ett lysande exempel på finsk arkitektur. 
    Här fick vi ta del av Presidentens tankar och reflektioner om relationerna
    mellan Ryssland och Finland.

   
   Öppen dörr till statsministern med lunchsamtal om det politiska 
    Läget  i landet.

Möte med president och statsminister, rundvandring på Aaltouniversitet, panelsamtal om framtiden med bla Esko Aho, insyn i spelindustrin som försöker fylla luckan efter Nokia är några exempel från det gedigna programmet. 

   
   Aaltouniversitet gav prov på handlingskraft, nytänk, 
   samhandling och kreativitet

Lite gamla kände vi oss allt när vi besökte Supercell där 150 ungdomar med över 40 nationaliteter jobbar/leker fram nya spel i en mycket kreativ miljö, där vi på Länsstyrelsen faktiskt inte ligger så långt efter. Vi fick testa det otroligt populära spelet Hay Day som går ut på att odla smart och tjäna så pengar som möjligt, kanske kan det vara ett sätt att öka kunskapen och intresset för landsbygden, eller åtminstone skapa insikt hur viktig landsbygden är för livsmedelsförsörjningen.

   
   Gör som jag  ladda ner gratisappen och testa ;)!

Många intryck att sortera och kontakter att ta vara på och redan på torsdag träffar jag några av medresenärerna för att planera framtida gemensamma initiativ.

tisdag 25 november 2014

Med örat mot marken

Ja, så skulle man kunna sammanfatta vårt uppdrag att främja länets utveckling. Och den som frågar mig vilka stora utmaningar vi står inför får svaret att en av dom är att bättre ta vara på den kunskap och erfarenhet som flyktingar och invandrare står för, en annan är kompetensförsörjningsfrågan som är avgörande för utvecklingen och så den tredje - urbaniseringen som inte bara avfolkar landsbygden utan också dränerar på erfarenhet o kunskap.  Tre utmaningar som rätt hanterat kan bli avgörande för framtiden. Tre utmaningar som fyllde förra veckan och som fortsatt kommer sysselsätta och engagera många av oss på Länsstyrelsen.

Landsbygdens utveckling - vår inriktning
Fröna som såddes under EUs ministermöte 2009 har grott och i början av förra veckan fick vi från centralt LRF-håll höra att vi gjort det ingen trott - satt Kronoberg på den Svenska matkartan! På detta "oförglömliga möte" kom vi överens att LRF Sydost nu tar taktpinnen för att samla aktörer i länet för att formulera en livsmedelsstrategi för Kronoberg. Det är dags att ta det småskaliga o storskaliga till visionen och på riktigt bli Smakregion Kronoberg. Ett fantastiskt resultat av många strategiska samtal. Precis så ska Länsstyrelsen jobba - samordna, skapa förutsättningar och släppa!

Utan visioner är det näst intill omöjligt att göra riktig skillnad! 
Det var inte många som initialt trodde på MAT-satsningen och säkert inte många som tror att det går att vända den negativa befolkningstrenden på landsbygden. Men det gör ungdomarna som deltog i det strategiska samtalet på Residenset i oktober.  Och i onsdags träffades arbetsgruppen som ungdomarna valt ska arbeta vidare till nästa strategiska samtal. En härlig kväll full av energi där dom var överens att dom bestämt sig - kunskapen om landsbygdens kvalitét ska spridas o den negativa trenden ska brytas! Jag är säker på att vi tillsammans kommer att lyckas. Vår insats blir, precis som i matsatsningen, att bistå med processledning, kommunikation och samordning.

Kundfokus
Även Förenkla för företagen-projektet handlar om att göra skillnad, samordna och skapa en gemensam målbild. Den gångna veckan träffades Länsstyrelsernas kontaktpersoner för femte gången under de tre år vi haft förenklauppdraget och vi konstaterade alla att det, även om mycket återstår, hänt mycket inom länsstyrelserna och att fler och fler kommenterar att vi tagit viktiga steg framåt - i attityd, bemötande o service för de vi är till för. Sakta men säkert börjar förenklingsarbetet bli en del av vardagen hos landets alla Länsstyrelser.

Efter många strategiska samtal var det dags för en intern variant
Genom vår modell Strategiska Samtal har många utvecklingsprocesser i länet startats, med konkreta positiva effekter som resultat, och sista dagen förra arbetsveckan var det dags för det allra första interna. En nyttig övning för alla ledare - med inspiration hur vi bättre kan ta vara på länsstyrelsens hela kompetens och en bra diskussion hur vi med nya arbetsmodeller kan skapa mer nytta till de vi är till för och hur vi ska ta oss an de utmaningar vi står inför. Allt förstås kopplat till den Regionala Utvecklingsstrategin. 

torsdag 13 november 2014

EN OMFATTANDE UTVECKLINGSPROCESS PÅGÅR I GLASRIKET

Genom satsningarna som initierats av Glasrikeuppdraget har en omfattande utvecklingsprocess startat i Glasriketregionen. Det är mycket som pågår och regeringsuppdraget har kommit att utvecklas till en bred samverkan mellan Länsstyrelserna, Regionförbunden och kommunerna i länen i flertalet projekt.


Ett exempel är det långsiktigta saneringsprojektet, som pågått sedan september 2013, och som är ett samverkansprojekt med syfte att utveckla glasrikekommunerna.


Andra exempel ser du i nedanstående sammanställning, mer om in detta i slutrapport för Glasrikeuppdragets som just nu författas. Genomgången visar att det under de senaste åren satsats drygt 100 miljoner för olika tillväxtfrämjande åtgärder med både privata och offentliga medel.

Saneringsprojektet

Det långsiktiga saneringsprojektet med ”Sanering av glasbruk – ett samverkansprojekt i glasrikekommunerna” där länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg är delaktiga. Sveriges Geologiska Undersökningar är huvudman för projektet.

Just nu pågår

·        Undersökningar inför saneringsinsats utförs bland annat i Kronobergs län vid Björkå glasbruk. Bidrag har sökts för att genomföra undersökning av Älghults glasbruk under 2015.

·        Ansvarsutredningar pågår hos länsstyrelserna i både Kronoberg- och Kalmar län för att utreda vem som ska bekosta eventuella saneringar.

·        Tillsynsvägledning är en aktivitet som sköts av Länsstyrelsen i Kronoberg. Det handlar om en riktad tillsynsvägledning (utbildning i hur man gör ansvarsutredningar) till kommunerna.

·        Ett avfallshanteringsprojekt som under 2014 finansieras av Glasrikeuppdraget. Länsstyrelserna har även sökt bidrag för 2015 för en fortsättning för att utveckla möjligheterna att ta om hand det avfall som kommer att uppstå vid sanering av glasbruken.

·        Glasrikeuppdraget har finansierat en förstudie som genomförts av studenter och Linnéuniversitet för att se på hur olika växter kan rena marken genom att ta upp metaller ur marken.

·        Arbets- och Miljömedicin i Linköping har forskat på cancerstatistik och fortsätter med provtagning av bland annat blod hos personer som bor nära glasbruk i Nybro kommun.

·        Linneuniversitetet har även i ett forskningsprojekt undersökt konsumtionsvanor hos hemodlare, analyserat bly i deras trädgårdsjord och uppmätt upptag i grönsaker samt metallhalter i vatten i enskilda brunnar. 

·        Glasforskningsinstitutet (Glafo) har fått 4,3 miljoner i forskningspengar från Vinnova för att titta på hur man kan återvinna samt återanvända glas och giftiga metaller ur glasdeponier.

 

torsdag 6 november 2014

Ungdomarna är vår framtid


Och dem ägnade har jag ägnat lite extra uppmärksamhet denna vecka. Först genom en lunch för de ungdomar som i hård konkurrens vann höstens Innovation Camp. På mindre än 8 timmar lyckades de ta fram en bärkraftig o spännande affärsidé som attraherar marknaden och som är genomförbar under ett UF-år. 


Härliga samtal om framtiden o jag kunde inte låta bli att lova ställa upp som mentor om dessa två vinnande team förverkligar sina affärsideér, den ena handlar om närodlat på nytt sätt o den andra om att aktivera pensionärer. Förhoppningsvis kommer vi ser mer av Innovation Camp i Astronautprojektet.


Även samtalen med Louise Ivarsson då Heidi Vassi, Gunilla Claesson och jag besökte henne på Handpappersbruket i Lessebo handlade om framtiden och om hennes planer att ta industriklenoden till nya marknader. 


Bruket har vunnit hennes hjärta och med varsam hand, mycket mod och en mängd energi har hon de senaste året lyckats vända den negativa trenden. Bruket är intressant ur flera perspektiv och hit kommer vi garanterat tillbaka på olika sätt, inte minst för att underlätta verksamhet i det levande kulturarvet.

söndag 2 november 2014

Försmak av iskyla o vinter, men också omtanke o mycket värmeTillbaka i vardagen efter några lediga dagar. Dagar vi ägnat åt jakt och fint umgänge. Och åt samtal om hur livet förändras när svår sjukdom slår sönder vardagen.


På gränsen mellan Dalarna och Värmland träffades ett gäng jaktintresserade vänner till familjen som initierat Jontejakten till förmån för www.jontefonden.se. Med oss hem tar vi underbara naturupplevelser o nya vänskaper, det som förenar oss är viljan och engagemanget för Jontefonden, vars syfte är att öka livskvalitén i familjer där väntan på organdonation starkt begränsar livet - för barn som väntar o för syskon som får stå tillbaka. Jag är stolt Gudmor till detta fina initiativ - att göra vardagen lite roligare för barn som väntar på nya organ och deras syskon. Jonte är en av dem och genom fonden vill han och hans familj att fler ska få möjlighet att uppleva spännande saker trots svår sjukdom. Här Jonatan tillsammans med make Jan.

Snabbt byte från natur- till kulturupplevelserKulturfestivaldagarna som genomförts under helgen är unika o lyser upp Småland när det är som gråast. En satsning där design, konst o musik i världsklass möts. 

Jag är så imponerad av eldsjälen och operasångerskan Susanne Rydéns energi. Tack vare henne strömmar besökare från när o fjärran hit och med sitt engagemang personifierar hon det vi efterlyser i den regionala utvecklingsstrategin - mod, ledarskap, förnyelse o samhandling. 

Ett initiativ väl värt att stötta och jag önskar att fler ser och inser vad hennes engagemang o världsomspännande närverk betyder för länets o Smålands attraktionskraft.


Möte mellan Småland och Orienten - en oförglömlig föreställning med Musica Vitae, Camerata Smyrna Woodwind Quintet och derwischdansaren Kadir Somuk inne på rörlagret på  Lammhults Möbler.


Musiken, konsten, det skrivna, den sländska maten, de designade möblerna och mycket mycket mer......


Eldsjälen och den drivande hjärnan bakom succén!


Imponerande utveckling sedan 2012 - nu deltar hela landskapet i Smålands Kulturfestival