söndag 27 februari 2011

Även om snön fortfarande täcker stora delar av Småland är våren på väg

Veckans innehåll kan sammanfattas med - "Förenkla, arbeta smartare och få tiden att räcka till?"

Nu går vi från vinter till vår, åtminstone om man får tro kalendern. Men än ligger snön djup på många håll i Småland och det verkar som våren låter vänta på sig. Dock finns många ljuspunkter att glädjas åt. En är att ledningen för näringsdepartementet vill träffas för en genomgång vad vi kommit fram till i rapporten ”Förenkla för företagen”. Vi hoppas naturligtvis att diskussionen ska leda till en fortsättning av regeringsuppdraget. Tillsammans med Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet är vi kallade till två möten på fredag – ett med tjänstemän och ett med politiska ledningen i Näringsdepartementet.

En annan ljuspunkt är det positiva mottagandet arbetsgruppen En effektiv statlig förvaltning, som är ett delprojekt av Innovations för tillväxt, fick vid torsdagens frukostmöte på Ingenjörsvetenskapsakademien. Det bådar gott för det fortsatta arbetet och på tisdag diskuterar vi i arbetsgruppen nästa steg. Du som vill veta mer kan gå in på https://mail.lansstyrelsen.se/owa/redir.aspx?C=1e462588d66441b4994e218c6ffd0514&URL=http%3a%2f%2fwww.innovationfortillvaxt.se%2f.

Att jobba smartare, effektivare och att förenkla för företagen handlar även flera av veckans interna diskussioner om. Under medarbetardagen på onsdag lyfter vi effektiviteten i våra egna interna och externa möten, hur de kan bli bättre, mer innehållsrika, målinriktade och hur vi med nytt arbetssätt kan minska stressen och samtidigt få tiden at räcka till för att öka servicegraden till de vi är till för.

Bredbandssatsningarna och jakten på nya medel för utbyggnad på landsbygden fortsätter. Förra veckans samtal med både näringsdepartementet, PTS och Statens Jordbruksverk om utmaningarna kring bredband för landsbygden fortgår.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev
Du har väl inte missat vårt nya elektroniska nyhetsbrev? Tanken är att vi varje månad ska samla det mest intressanta från vår verksamhet och sammanfatta i det elektroniska nyhetsbrevet. Du kan antingen prenumerera eller läsa direkt från vår hemsida.Maila mailto:hemsida.Mailakronoberg@nyheter.lansstyrelsen.se om du vill ha brevet direkt i din inkorg.

Går man och väntar på att uträtta det bästa blir inget gjort!

fredag 25 februari 2011

Sverige behöver fler modiga entreprenörer som vill och vågar växa!

Vilka incitament behövs för att de svenska myndigheterna på allvar ska bidra till ett bättre innovations- och entreprenörskapsklimat?

Det var en av många frågor som diskuterades när vi i delprojektet till Innovations för tillväxt - Effektiv statlig förvaltning, i går samlade ett 50-tal chefer och generaldirektörer till frukostmöte på IVA. Läs mer på om mötet och projektet på www.innovationfortillvaxt.se.

I delprojektet, som leds av Christina Lugnet, gd för TIllväxtverket, är uppdraget att komma med förslag på hur styrningen av myndigheter kan bli effektivare för att främja entreprenörskap och innovation. Den statliga förvaltningen spelar en viktig roll bland annat i tillämpning av lagar och regler, men myndigheternas kunskap och attityd har också stor påverkan på innovationsklimatet.

Arbetsgruppen har med hjälp av konsulter från McKinsey & Company djupintervjuat ett femtontal generaldirektörer. Med observationer därifrån och med analys av Globaliseringsrådets rapport kring den statliga förvaltningen har arbetsgruppen tagit fram förslag hur styrningen av myndigheter kan bli effektivare och bättre främja innovation och entreprenörskap. Förslagen ryms inom dagens ramverk och är möjliga att genomföra på kort sikt och kommer att bli en del av innovation för tillväxts förslag till innovationsplan som presenteras i september.

onsdag 23 februari 2011

Mål om en effektiv och likvärdig djurskyddskontroll

För två år sedan flyttades djurskyddskontrollerna från kommunerna till länsstyrelserna. Många av målen med överflyttningen har infriats, men det finns fortfarande utvecklingspotential på några områden.

Jordbruksverket och länsstyrelserna startar nu ett projekt för att utveckla en mer effektiv och likvärdig djurskyddskontroll över hela landet.

– En av de viktigaste delarna i projektet är, att alla vi som jobbar med djurskyddskontroll når samsyn om målen för verksamheten, säger Johan Loberg, projektledare.

Projektet kommer att arbeta med att
- skapa ett handläggarstöd för länsstyrelserna där processbeskrivningar och övrigt stöd ska ge bättre samsyn,
- skapa gemensamma förutsättningar för en effektivare djurskyddskontroll genom förändringar i rutiner och administrativa system,
- ta fram en nationell utbildningsplan för dem som arbetar med djurskyddskontroll,
- ta fram en plan för registervård av djurskyddskontrollregistret,
- skapa rutiner för uppföljning och utvärdering av djurskyddskontrollen

Samarbete mellan kontrollmyndigheterna
Jordbruksverkets uppgift är att samordna länsstyrelserna och ge dem stöd, råd och vägledning. Verket har fått i uppdrag av regeringen att förbättra möjligheterna för en god djurskyddskontroll i samarbete med länsstyrelserna. En projektgrupp, med personal både från Jordbruksverket och länsstyrelserna, kommer att ta tillvara och sprida goda erfarenheter från enskilda länsstyrelser till samtliga berörda. Projektet löper under hela 2011.

Under de senaste två åren har många länsstyrelser tagit fram väl fungerande sätt att arbeta på. Samtidigt finns det stora samordnings- och effektiviseringsvinster att göra, då man fortfarande har olika handläggningsrutiner runt om i landet och antalet genomförda kontroller kan troligtvis höjas markant.

Från vårt län ingår djurskyddshandläggare Anna Kanstrup i projektet.
Anna nås på tfn 0470 – 863 44

tisdag 22 februari 2011

Bredband på landsbygden, igen......

I fredags meddelades att regeringen satsat ytterligare 40 miljoner på bredband på landsbygden. Bra! Men för vår del i Kronobergs Län blir det inte mer än 1 000 009 kronor. Behovet för en rimlig utbyggnad på landsbygden uppskattar vi till mellan 30 och 50 miljoner per år de närmaste åren.

Inte heller är Göran Marbys, gd på PTS, lösning något för oss. PTS har i sitt uppdrag att "skotta fram" pengar till bredband och informerar nu att det finns 1.3 mdr i landsbygdsprogrammet som kan användas för fiberprojekt. Det är olyckligt att en myndighet går ut och informerar att det nu är upp till länen och Jordbruksverket att prioritera om. De pengar vi har att i så fall omprioritera är de 7 miljoner vi har kvar i Axel 3 och som ska räcka fram till 2013. I ett bredbandsperspektiv är 7 miljoner bara en droppe i havet. Gör vi den omprioriteringen som PTS föreslår ska vi vara medvetna om att all annan typ av landsbygdsutveckling måste läggas på is fram till 2013 - inga pengat till Matlandet, Turism, Lanthandelsprojekt eller andra insatser för utveckling av landsbygden.

Den 3 mars åker vi till Riksdagen för att träffa länets riksdagsledamöter - finansiering av bredband är en av de frågor vi kommer att lyfta. Det krävs helt andra pengar än från landsbygdsprogrammet för att kunna fiberförsörja vår landsbygd och det är en politisk fråga.

måndag 21 februari 2011

Sportlovsvecka utan lov

Molly älskar full fart och testar pappas barndoms pulkabacke som ligger precis utanför dörren på vårt smultronställe
Soligt, kallt och vackert på skogsvägen som om bara några månader översvämmas av blommande linnéor

Kallt, vitt och soligt, precis så ska det vara i slutet av februari och det går att njuta av vinter och uteaktiviteter även utan lov. Minus 20 tidig söndag morgon blev med hjälp av en strålande sol minus 6 mitt på dagen och då var det svårt att hålla sig inomhus. Skogspromenad på snöiga stigar, grillad korv och pulkaåkning med lilla Molly påminde om tiden då sportlovet var heligt.

Framtidens statliga förvaltning
Om förra veckan handlade om innovation och entreprenörskap så handlar den kommande om framtidens statsförvaltning. Veckan två första dagar tillbringar jag på hemmaplan med med internt arbete och planering och på onsdag är det åter dags för Stockholm. Sedan årsskiftet har ansvaret för Länsstyrelserna flyttats från Finansdepartementet till Socialdepartementet och till onsdag eftermiddag har statsråden på Socialdepartementet bjudit in alla ”sina” myndighetschefer för information och diskussion. Ett bra initiativ som jag ser fram emot.

Framtidens effektiva statliga förvaltning
Dagen efter träffas ett stort antal generaldirektörer och myndighetschefer på Ingenjörsvetenskapsakademien. Christina Lugnet, gd Tillväxtverket, är också ordförande i arbetsgruppen ”En effektiv statsförvaltning”, och på torsdag morgon har hon samlat kollegor från olika delar av den statliga förvaltningen för att informera om projektet ”Innovation för Tillväxt”. Syftet är att berätta om arbetsgruppens arbete för en mer effektiv och innovativ statlig förvaltning, hur vi bättre kan svara upp mot krav och förväntningar från de vi är till för.

Innan det är dags för helg träffar jag mina kollegor i GD-nätverket för fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte.

torsdag 17 februari 2011

Idag gick startskottet för arbetet med regeringens nationella innovationsstrategi

När många talar om samma sak då händer något. Och visst var det mycket som hände idag på eftermiddagen då Näringsminister Maud Olofsson bjöd in till workshop för att påbörja arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi.

Upplägget påminde om den Regionala Dialogen vi i styrgruppen för IVA-projektet "Innovation för tillväxt" arrangerade i november förra året. Många som var med då var också med idag. Drygt 150 personer från hela landet med representation från näringsliv, akademi, politiken och övriga samhället deltog aktivt i dialogen och med hjälp av proffsiga moderatorer diskuterade vi under ordnade former önskat läge för Sveriges innovationsförmåga 2020 och vägen dit.

Att bjuda in brett är en framgångsfaktor, att politiken så tydligt pekar ut riktningen likaså - förutsättningarna att det verkligen blir ett bättre innovations- och entreprenörskapsklimat i Sverige är goda. Men det får inte stanna vid fina ord, de förändrar inget. Med engagemang från många och där kunskapen om vad som bygger välfärd lyfts fram kommer vi att göra skillnad.

Läs Maud Olofsson debattartikel i dagens DI www.di.se/debatt
och kort rapport från dagen på http://www.regeringen.se/sb/d/14440/a/161199

onsdag 16 februari 2011

Förenkla för företagen-arbetet fortsätter

Regeringsuppdraget att arbeta fram en rapport hur vi gemensamt inom Länsstyrelsevärlden kan arbeta på ett smartare sätt för att förenkla för företagen är slutfört. Men arbetet fortsätter!
Regeringsuppdraget att arbeta fram en rapport hur vi gemensamt inom Länsstyrelsevärlden kan arbeta på ett smartare sätt för att förenkla för företagen är slutfört. Men arbetet fortsätter!

I går hade vi besök av NNR (Näringslivets regelnämnd), Svenskt Näringsliv och Företagarna. Vi hade en bra diskussion och återkoppling till rapporten, vi fick en del goda tips på förenklingar och hur vi kan tänka vid prioriteringar, för att handläggningstiderna inte i allför stor utsträckning ska hämma tillväxten.

För att "Förenkla för företagen"-processen ska ta riktig fart i det offentliga är jag övertygad om att det måste riktas både uppdrag och faktiskt också resurser. Det räcker inte att skriva in i ett regleringsbrev att vi ska arbeta med regelförenkling. Ska det bli förändring på riktigt måste uppdraget följas av möjligheter att investera i kunskap vad som driver välfärd och hållbar utveckling. Genom bättre och lika bemötande, en positiv attityd och rätt prioritering kan vi underlätta för företag som vill satsa och växa, men utan kunskap hur och vad kommer det att bli svårt att inom rimlig tid se synliga förbättringar. Därför välkomnar vi regeringens fortsatta satsningar och väntar på återkoppling på vår rapport.

Läs mer om regelförenkling på på http://www.nnr.se/.

måndag 14 februari 2011

En vecka med smartare arbetssätt och innovationer högt up på dagordnignen


Återblickar och smartare arbetssätt
En härligt intensiv Växjöhelg med familj, Mats Ronander-konsert och återträff för de tre Kronobergarna som var mina gäster på Ostinidienfararen inför Kronprinsessans bröllop övergår i en vecka med mycket fokus på hur vi kan arbeta smartare både internt och generellt.

Förenkla för företagen
Måndagen ägnar jag helt åt den egna organisationen och på tisdag ska vi i ledningsgruppen tillsammans med Näringslivets nationella organisationer diskutera en fortsättning på ”Förenkla för företagen”- arbetet, samma kväll kommer Hushållningssällskapet till Residenset för att höra mer om vårt utvecklingsarbete och hur vi underlättar tillväxt för landsbygdsföretag.

Innovationer på många nivåer
Regeringens arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi startar stort på Münchenbryggeriet på torsdag, styrgruppen för Innovation för tillväxt kommer att delta. Kul att knyta ihop det arbetet med vårt eget. Samma dag träffas också styrelsen för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs i Astrid Lindgrens hem på Dalagatan. Även här ska vi prata innovation och strategier hur kulturarvet kan utvecklas och tillgängliggöras för fler.

Innan det är dags att ta helg föreläser jag om entreprenörskap på Linnéuniversitetet. Kanske lyfter jag fram likheterna i att leda en statlig organisation med småföretagandet – att med begränsade resurser förverkliga stora visioner ;)! Entreprenörskap är så mycket mer än att driva företag!

fredag 11 februari 2011

Så kom jag då äntligen till Möbelmässan i Stockholm!


Imponerande och jättekul att gå runt bland våra småländska världberömda varumärken. Självklart ställde Johan Sjöberg till med kalas - miniseminarie om värdet av god design, innovation, entreprenörskap, isterband och ostkaka. Småland gör avtryck!

torsdag 10 februari 2011

USAs ambassad flyttar in på Residenset

Entren till Gula Salongen har blivit ingång till ambassaden
Ambassadör Matthew Barzun tackar alla som arbetat med planering och "flytt" till Växjö

"Ambassaden"


Borgmäste och ambassadör byter erfarenheter

Kick-off inför dagens evenemang


Igår bytte Residenset i Växjö skepnad. USAs ambassad flyttade in i Gula Salongen och kommer under dagen idag att vara öppen för de som tidigare anmält intresse - och det är många!

Syftet är att utveckla våra relationer, diskutera dagens och morgondagens utmaningar och skapa förutsättningar för framtiden med nya utbyten, främst inom handel, studier och miljö, mellan vår region och USA.

onsdag 9 februari 2011

Lagen om offentlig upphandling hinder eller möjlighet?

Förra året arrangerade vi drygt 20 strategiska samtal på Residenset – alla med syftet att föra utvecklingen i länet framåt. Ibland i egen regi oftast i samverkan med andra. Flera med landsbygdsutveckling och lokal mat som tema.

Samtalens syfte är att sätta fokus på ett viktigt utvecklingsområde inspirera till nya sätt att angripa en utmaning, öka kunskapen inom området, bidra med verktyg och metoder och sist men inte minst stimulera till fortsatt dialog och konkreta aktiviteter. Samtalen lockar mellan 50 och 80 personer.

På det strategiska samtalet igår kopplade vi ihop två angelägna ämnen – ”Samordnad varudistribution” och” Offentlig upphandling av närproducerade livsmedel”. Drygt 100 personer deltog i de båda seminarierna – företagare, organisationer och offentliga upphandlare.

Frågan är dock om det här samtalet rätade ut frågetecknen eller skapade nya. Helt klart är att det som liten aktör är en utmaning att ge sig in i anbudsprocessen. Många utredningar pekar på komplexiteten både för upphandlare och producent. Vi var överens att det fortfarande är en del hinder att forcera och nästa samtal kommer att fokusera på kunskap - till upphandlarna om företagandets villkor, till politikerna hur viktiga de småskaliga producenterna och lanthandlarna är om man vill fortsätta ha en levande landsbygd och och till företagarna som behöver ökad kunskap om anbudsprocessen och regelverket om man ska ha förutsättningar att vinna ett anbud.

Läs mer på: www.miljostyrningsradet.se.

tisdag 8 februari 2011

Kronoberg i topp när bönderna betygsätter länsstyrelserna

Läs hela artikeln i ATL http://www.atl.nu/Article.jsp?article=65174&a=L%C3%A4nsstyrelsen%20i%20Kronoberg%20toppar%20listan

Utredningen om den statliga regionala förvaltningen


Sedan ett år tillbaka har Mats Sjöstrand regeringens uppdrag att ge förslag på hur den statliga regionala förvaltningens utformning kan bli tydligare, effektivare, mer samordnad och ändamålsenlig.

Behovet av en översyn har ökat i samband med regionförstoringsarbetet, som är ett parallellt spår och ett arbete som ska växa underifrån.

Vid Mats Sjöstrands heldagsbesök på Länsstyrelsen i går fick vi gott om tid att diskutera och ställa frågor kring utredningen. Även om vi inte fick svar på alla frågor rätades en del frågetecken ut och jag hoppas att lite av organisationens ”utredningsoro” dämpades något.

Nu håller vi tummarna att det 2012, dvs 60 år efter den första utredningen blir ett avstamp för den nya statliga regionala förvaltningen!

Läs mer om utredningen på; http://www.sou.gov.se/regional/index.htm.

måndag 7 februari 2011

Vintermörkret lättar och vårvinterns ljus ger hopp

Vecka 6, 2011

En härlig skogshelg med barbarnsbus och långpromenad på isiga skogsvägar övergår till ännu en spännande vecka.

Hur ska statens förlängda arm i framtiden organiseras?
Vad betyder design för industrin i Småland?
Hur kan samverkan mellan USA och vår region utvecklas?
Bevarande av kulturmiljö och utveckling – går det ihop?


Ja, det är några av veckans frågeställningar och det känns onekligen som den ena veckan överträffar den andra, eller vad sägs om mixen av måndagens heldagsmöte på Residenset med samtal kring den framtida statliga regionala förvaltningen med regeringens särskilda utredare Mats Sjöstrand, upphandlingsseminarium på Residenset för småskaliga livsmedelsproducenter och lokala lanthandlare på tisdagen, designseminarium på Möbelmässan i Stockholm under onsdag dag, middag för USAs ambassadör på Residenset senare på kvällen och på torsdag flyttar den amerikanska ambassaden in på Residenset för att under en dag bjuda på seminarier och paneldebatter om samverkan mellan våra båda länder.

Sista arbetsdagen tillbringar jag tillsammans med mina medarbetare på Kulturmiljö i Kosta för att diskutera Riksintresse och framtida utveckling med kommunledningen.

Önskar dig en fin vecka!

Kristina
Chanser kommer sällan av en slump, de skapas ;)

torsdag 3 februari 2011

Full fart för Trästadsprojektet!

Trästad 2012 är en satsning med klimat och rationellt byggande i fokus. Att bygga i trä är ett sätt att bygga klimatneutralt och allt fler upptäcker träbyggnadsteknikens fördelar. Men ett hundraårigt förbud mot byggande av flerbostadshus i trä innebär en tröskel - mentalt och tekniskt. Med projektet vill vi att viktiga områden, som tex arkitektur, teknik och affärsmodeller för det framtida träbyggandet utvecklas och vi hoppas att satsningen ska inspirera lokala byggare, arkitekter, planerare och politiker samtidigt som vi utvecklar svensk kompetens och teknik för att på sikt skapa en europeisk och global marknad för modern industriell träbyggnadsteknik.

Växjö, Västervik, Eksjö, Skövde, Borås, Trollhättan, Mora, Orsa, Falun, Älvdalen, Rättvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Piteå, Kalix ingår i projektet som leds av regionrådet i Västra Göraland och mina landshövdingekollegor i Dalarna och Västerbotten.

Under 2012 kommer du att få höra mycket om projektets resultat och vid slutkonferensen i Växjö hoppas vi kunna visa upp något eller några spännande pilotprojekt. Fram till dess kan du hålla dig upppdaterad genom att gå in på www.trastad2012.se.

onsdag 2 februari 2011

Bredband till alla?

Förra veckan hade vi möte på Residenset med PTS generaldirekttör Göran Marby. Ett konstruktivt samtal där vi lyfte fram landsbygdens utmaningar och frustration över nuvarande struktur och system för utbyggnad. Jag hoppas vi med dialogen och studiebesöken ute i länet gjorde intryck och att vi satte Kronoberg på infrastrukturkartan och att kunskapen från dagen i länet finns med i det fortsatta arbetet för "bredband åt alla".

Som hand i handske kom detta pressmeddelande från Näringsdepartementet för en liten stund sedan;

Pressmeddelande2 februari 2011 från NäringsdepartementetBredbandsfrågan är het, inte bara i vår del av landet

Bredbandsforum startar ny arbetsgrupp som ska ge förslag på lösningar till identifierade hinder. Bredbandsforum har den 31 januari, under ledning av IT- och regionminister Anna-Karin Hatt, haft sitt tredje styrgruppsmöte.Vid mötet diskuterades de största hindren för bredbandsutbyggnad i Sverige utifrån den slutrapport som tagits fram av en av arbetsgrupperna. Styrgruppen beslutade att omgående tillsätta en ny arbetsgrupp för att ta fram konkreta lösningsförslag gällande dessa hinder. Gruppen ska arbeta med följande områden: kommunala ageranden som motverkar konkurrens, utbud och infrastrukturutbyggnad, utnyttjande av befintlig infrastruktur, villkor för och rättigheter till att få bygga ny fysisk infrastruktur och avtalsprocessen avseende marktillträde.

Arbetet med att adressera hinder som rör marknadsförutsättningar på grund av regulatorisk osäkerhet och tillgång till spektrum och villkor för spektrumtilldelning kommer att bedrivas i PTS regi i samråd med branschen. Gruppen kommer att ledas av Georgi Ganev, Telenor och slutrapportering sker i december 2011.- Dagens beslut innebär att Bredbandsforum kommer att arbeta vidare med viktiga konkreta frågeställningar för att undanröja hinder för bredbandsutbyggnad, säger Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister.På styrgruppsmötet rapporterade även arbetsgruppen Finansiering av bredband. Gruppen lyfte särskilt upp länsstyrelsernas viktiga samordnande roll vid bredbandsutbyggnad och behovet av ett tydligt mandat i denna fråga för länsstyrelserna, vilket styrgruppen instämde i.

Styrgruppen beslutade även att arbetsgruppen Nyttan med bredband får ett förlängt direktiv och kommer att slutrapportera sitt arbete i september.Bredbandsforums styrgrupp består av:Eva-Marie Marklund - AC-Net, Anne-Marie Fransson - IT&Telekomföretagen, Annelie Persson - Goodgame, Per Borgklint - Net1, Mattias Grafström - KTIB, Göran Marby - PTS, Mikael Ek - Svenska Stadsnätföreningen, Carola Gunnarsson - SKL, Jimmy Ahlstrand - SVT, Georgi Ganev - Telenor, Malin Frenning - TeliaSonera, Gustaf Ehrner-Tele2 samt Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister

Kontakt:Jonas Johansson, Pressekreterare 08-405 24 11072-208 22 71
Anna Wibom enheten för IT-politiktel: 08-405 22 80