torsdag 21 augusti 2014

Ståndsmässig inledning på Förenkladagarna i Linköping


Inspirerande för en östgöte i förskingringen att få inleda de två förenkladagarna i Linköping på slottet

För första gången har landets alla landsbygdsdirektörer och djurskyddschefer träffats för att prata och lära mer om vad attityd, bemötande och samordning betyder för landsbygdsföretagen i deras vardag.


Tror att alla som deltagit på de två Förenklingsdagarna i Linköping känner sig lika nöjda som jag. Med proffsig moderator och erfarna föredragshållare har vi samtalat hur vi i våra myndigheter kan skapa ökad förståelse för våra "kunders" behov. Hur vi med insikt och kunskap kan bli bättre på bemötande och hur vi med Jordbruksverkets nya tillämpningar kan föravisera vissa kontroller. 

Både LRF,  Jordbruksdepartementet och Landsbygdsdepartementet medverkade och det känns gott när de bekräftar att vi är på rätt väg och att förenklingsarbetet måste få ta tid. Attityd, bemötande, samordning och föranmälan av kontroller var de viktigaste punkterna under dagarna. Samarbetet mellan Länsstyrelserna och Jordbruksverket känns gediget. Nästa steg hoppas jag blir ett liknande samarbete med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

onsdag 13 augusti 2014

#motnyahöjder

I stort sett hela onsdagen ägnar vi åt den kommande Astronautkonferensen. Tidigt på förmiddagen anländer Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg tillsammans med sin kollega Johan Marcopoulos och Lisa Fuglesang, som är projektledare för hela konferensen. Rymdstyrelsen är en statlig myndighet med uppdrag att ta tillvara svenska rymdintressen nationellt och internationellt samt bidra till att fler ungdomar väljer att studera naturvetenskap ovh teknik. Det är också Rymdstyrelsen vi kommer att samarbeta med före, under och efter astronautkonferensen hösten 2015 för att få ut allra mesta nytta av detta unika tillfälle. 

På dagordningen står bland annat följande;

1.     Industri- och teknik
-        Rymdstyrelsen informerar om hur svensk och internationell     
         rymdverksamhet bedrivs
-        Vilka möjligheter finns för näringslivet i Småland
-        Finansieringsmöjligheter
-        Krav på kompetens, egenkapital och annat
2.     Outreach, kring vilka delar bör och kan vi samverka?
-       undervisningsmaterial
         - vad finns, vad kan användas gemensamt
         - vad kommer att produceras
         - sociala medier
         - gemensam taggning (haschtag)
         - pr- och massmedier
         - aktiviteter för allmänhet