tisdag 24 november 2015

Imponerande teamwork

Tack vare snabb insats, suverän koordinering av Länsstyrelsens stab, stort engagemang hos länets kommuner, näringsliv o frivilliga samt rådig insats av Eva Lundell Fragnière och IKEA i Älmhult under hektiska lördagstimmar slapp 86 flyktingar tillbringa natten mellan lördag o söndag i snöstorm på Malmös gator. Fortsätter läget vara akut i Malmö står vi redo med ytterligare ett hundratal platser. TACK alla som hjälpte till att ge människor på flykt tak över huvudet!

måndag 26 oktober 2015

Barnens klokskap inspirerar

Inspirerad av äldsta barnbarnet Molly, som packat o gett bort kära gosedjur o urvuxna favoritklädet till barn på flykt, har vi kritiskt rensat i vårt överflöd av varma kläder. Skiljts från "bra att ha" för att de som verkligen behöver ska få. 

Aldrig förr har det varit så enkelt att få maken Jan engagerad i garderobsröjning som i helgen!


fredag 9 oktober 2015

Regeringen öppnar för flyktingar i tältläger Löfven: Nu krävs både humanism och handfasthet

Nu ska alla möjligheter till tillfälliga boenden för flyktingar skakas fram. Ansvarig för arbetet blir ex-ministern och landshövdingen Sven-Erik Österberg.

Samtidigt öppnar regeringen för möjligheter till tältläger för att lösa den akuta boendekrisen.

– Nu krävs både humanism och handfasthet, säger statsminister Stefan Löfven.

Stefan LöfvenGustav FridolinÅsa Regnér och Morgan Johansson håller presskonferens om den pågående flyktingkrisen.

Just nu söker cirka 2000 personer asyl i Sverige varje dygn, det kan handla om mellan 120 000 och 150 000 människor innan året är slut. De flesta kommer från länder som Syrien och Eritrea och kommer därför enligt dagens regelverk att få stanna i Sverige.

– Det är en rätt så dramatisk ökning av flyktingar som söker sig till Sverige nu. Det är ett tecken på det verkliga problemet, att människor måste fly från våld, terror och förtryck. Vi har en humanitär katastrof, säger Stefan Löfven.

– När alla ser att det här händer ställer sig alla självfallet frågan: vad gör regeringen? Det är helt befogat. Men vi har varit på frågan från dag ett, med olika perspektiv. Det var till exempel vi som tog upp frågan om att EU måste ta ett delat ansvar för flyktingarna. Vi har nått en bit på vägen, men det räcker inte.

Regeringens plan för flyktingarna

Regeringen presenterar just nu hur man avser att gå vidare i frågan.

Den nya planen innehåller bland annat:

 Tillfälliga bostäder skakas fram

Länsstyrelserna får i uppdrag att ta reda på vilka möjligheter till akuta boenden som kan finnas i det egna länet. Det kan vara allt i från gymnastiksalar och offentliga byggnader till sådant som lägergårdar, kollon och campingplatser.

Ansvaret för att samordna arbetet går till Sven-Erik Österberg. Han är socialdemokrat och var tidigare kommun- och finansmarknadsminister men är i dag landshövding i Norrbotten. Senast den 22 oktober ska arbetet vara klart och redovisas till Migrationsverket, som därefter kan ta in uppgifterna i sin nästa prognos för flyktingsituationen.

 

 Öppnar för tältläger

Samtidigt öppnar nu regeringen för att upprätta tältläger för att hysa flyktingarna – om behovet av fler tillfälliga boendeplatser fortsätter att vara mycket högt.

– Den första prioriteten nu är att hitta boenden, det innebär att standarden sänks. Nu handlar det om tak över huvudet, säger Löfven.

Uppdraget för att utreda möjligheterna och att köpa in tält och nödvändig utrustning går till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om ett läger sätts i gång blir det MSB:s ansvar att driva det, i ett första skede sex månader.

Tältläger är en exceptionell åtgärd som har använts i Sverige en gång förut, det var under en kort period på 90-talet i samband med den stora strömmen av flyktingar som då kom från Balkanområdet.

 

 Nya boenden för barn och unga

Annat som kommer att beröras på presskonferensen är att den nya boendeformen som planeras för att hysa barn och ungdomar, stödboenden, ska kunna komma igång redan den första januari. Stödboenden har inte lika höga krav på bemanning som dagens HVB-hem, som i första hand är avsedda för barn med stora behov av stöd och hjälp till exempel på grund av drogproblematik.

I första skedet handlar det om 1000 platser för ungdomar mellan 16 och 20 år.

 

 Flyktingbarnens skolgång

Regeringen kommer dock också att prata om vilka insatser som görs för att kommunerna runt om i landet ska klara trycket på att erbjuda skola för de barn och unga som kommer. Det handlar till exempel om en höjd schablonersättning för asylsökande barn med 50 procent, högre löner till lärare i områden med tuffa förutsättningar och ett stärkt statligt ansvar för dessa skolor. Insatserna på skolområdet har presenterats tidigare.

Fridolin: Kommunerna tar största ansvaret

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) menar att han i detta akuta skede har "daglig kontakt" med landets kommuner i frågan.

– Det är de som tar det allra största ansvaret. En del som är allra viktigast för skolan handlar om sådant som att alla kommuner måste vara med och ta ansvar i den här situationen, säger han.

Enligt Stefan Löfven följer regeringen utvecklingen i flyktingfrågan noga.

– Det är en mycket ansträngd situation men vi både följer den noga och vi agerar därefter och vi har en organisation i regeringskansliet som hanterar detta nu, säger han.

Statsministern framhåller att frågan måste hanteras både nu i det akuta skedet men också framåt.

– Vi har tillfört resurser och vi agerar för att människor ska komma in i samhället snabbare, bland annat genom tidigare språkstudier, validering av yrkeskunskaper och snabbspår in på arbetsmarknaden. Men vi ser också att vi kommer att behöva göra mer, det handlar till exempel om boendet och skolan, säger han.

Ingen höjd skatt – nu

En del i det arbetet, framhåller Stefan Löfven, är den nationella samlingen för kommuner och landsting som regeringen kallat till och som fått namnet "Sverige Tillsammans". Den hålls på måndag i Stockholm.

– Samtalet mellan regeringen, kommunerna och landstingen är i gång, säger han.

Den ökande flyktingströmmen väntas belasta Sveriges ekonomi kraftigt framöver. Men någon skattehöjning till följd av detta är ingenting som Stefan Löfven vill se - i alla fall just nu.

– Vi har höjt landets samlade skatter. Dels har vi tagit bort Alliansens ineffektiva åtgärd, den sänkta ungdomsarbetsgivaravgiften, för att få mer resurser. Det gör att vi nu kan satsa, säger han.

– Vi har precis lagt en budget på riksdagens bord och det är den som ska fullföljas, men sedan måste alla regeringar vid alla budgettillfällen gå genom inkomster och utgifter. Men det finns inga planer på det nu.

När Migrationsverket om några veckor lämnar sin nya prognos för flyktingsituationen kommer frågan om kostnaderna åter att behandlas av regeringen.

lördag 3 oktober 2015

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt som nu. Då, för ungefär 70 år sedan var mina farföräldrar och deras tre barn några av dem som tog sig till Sverige med hjälp av en fiskebåt.


De steg iland i Blekinge och kom så småningom till Degerhamn.  Vägen in i det svenska samhället var inte spikrak. Mina farföräldrar arbetade gratis under en period för att snabbt lära sig det svenska språket, farfar startade företag och de slet hårt för att skapa sig ett hem i det nya landet. Det varma mottagandet från Degerhamnsborna underlättade och gav hopp och förutsättningar för en framtid i Sverige.

Nu står vi i en liknande situation. Människor flyr från krig och förtryck, lämnar det liv de känner och söker trygghet med möjlighet att skaffa sig ett nytt hem. Inte bara ett hem i bemärkelsen tak över huvudet utan ett hem i bemärkelsen fast mark under fötterna och en tillvaro. Ett fåtal av de 60 miljoner som är på flykt söker sig till Sverige. Ett land där mycket har hänt sedan mina farföräldrar steg iland i Blekinge. Bland annat ser flyktingmottagandet annorlunda ut med en rad myndigheter och kommuner som bär ansvar. På många vis har det varit både en bra och nödvändig utveckling, men vi ser också utmaningar. Och frågor som myndighetssverige inte är bäst lämpade att sköta. Vi kan hjälpa till med ett hem i bemärkelsen tak över huvudet, att förbättra vägarna till utbildning och arbete för att komma på fötter, men vi är inte nyckeln till fast mark under fötterna. Det är där din och min insats som privatpersoner, föreningsmänniskor och medmänniskor måste till. 

De senaste veckornas utveckling har genererat ett stort engagemang i Sverige. Det är fantastiskt att se alla de insatser som görs med klädinsamlingar, frivilligarbete på tågsationer och stöd till de hjälporganisationer som är på plats i flyktingläger. Vi känner att vi gör något konkret med dessa insatser och de behövs verkligen. Men vårt engagemang får inte stanna vid klädkassen. Just nu finns ett stort behov av bostäder till nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Att dessa människor kan lämna Migrationsverkets anläggningar är angeläget eftersom nya asylsökanden behöver platserna. Länsstyrelsen har nyligen bett kommunerna att hjälpa Migrationsverket med både extra akutboenden till asylsökanden och att hitta fler bostäder dit nyanlända med beviljat uppehållstillstånd kan flytta. Om du har ett gårdshus, en sommarstuga eller andra möjligheter att hyra ut en bostad så är det en betydelsefull insats. Kontakta din kommun om du kan bidra. 

Vi, oavsett om det är som privatperson, förening eller myndighet, måste också göra saker i det dagliga. Att växla ett par ord i mataffären, bjuda in till fotbollsträningen, kören eller förklara hur vi sopsorterar är enkla men betydelsefulla insatser som gör att den som flytt kan känna sig hemma här. Under hösten och vintern planerar Länsstyrelsen att samla aktörer från civilsamhället, jobba vidare med ett nätverk för akademiker med utländsk examen och ordna en bostadskonferens där integrationsarbetet är på agendan. I samarbete med andra offentliga aktörer har vi tagit fram en Kronobergsmodell för ett jämnare mottagande, som lett till att kommuner med ett högt mottagande avlastas samtidigt som mindre orter i länet fått ett tillskott på nya invånare. Våra insatser sker på både kort och lång sikt, i stort och smått. För det är vad integration handlar om. Att vi hjälps åt. Så att människor som kommer till vårt län får förutsättningar att leva här och känna att Strömsnäsbruk, Ljungby, Konga, Diö eller Åseda är deras fasta punkt. I det sammanhanget är ditt ”hej” i mataffären både konkret och betydelsefullt.
 
 Mitt öppna brev med anledning av flyktingsituationen publicerat i dagens Smålandsposten

måndag 28 september 2015

STOLTHET, MOBILISERING OCH KRITISK MASSA


.....så skulle man kunna sammanfatta veckan med inslag som aldrig mer under vår levnad kommer inträffa. Men jag väljer att lite kort ge er min bild av vad vi åstadkommit före och under astronautkonferensen. Mer hittar du på www.motnyahojder.com - bilder, texter, känslor!
Det vi planerat så länge – Astronautkonferensen i september 2015 är över, men det vi skapat är jag övertygad kommer bestå och utvecklas många år framöver – här i länet och kanske även nationellt.
Det har hänt mycket sedan astronauterna landade i Växjö förra torsdagen
och precis som jag sa i mitt tal på avskedsmiddagen i lördags kväll är jag inte säker på att dom är medvetna om vilket avtryck dom gjort. Dom har bevisat att drömmar kan slå in, och är det några som verkligen visat att ingenting är omöjligt är det just dessa rymdfarare.  Eller som Chris Hadfiel sa vid invigningen – alla är ett resultat av vad vi inspirerats av. 

Ett konkret exempel på resultat av besöket är alla de tusentals elever som deltar i projektet Mot Nya Höjder. Med rymden som inspiration har intresset för teknik, matte och naturvetenskap ökat och flera barn som aldrig tidigt vetat vad en forskare gör har nu ingen högre önskan än att bli just det. 

Rymdfokuset har fått eleverna att även engagera sig i de viktiga miljö- och klimatfrågorna. Från rymden är vår jord blå och vacker, utan gränser. Samtidigt vittnar alla som varit på rymdstationen om hur påtagliga miljö- och klimatförändringarna är när man ser 

vår vackra jord från rymden. Den kunskapen är viktig att ta vara på och i ett samarbete och 
kanske är det där vi lägger fokus när vi skalar upp Mot Nya Höjder till 2.0!?

Under dagarna med astronauter o kosmonauter kom vi förstås också in på fredsaspekterna  och i dagens rymdforskning är samarbete är absolut nödvändigt när man trängs på en rymdstation – oavsett nationalitet. Tänkvärt i dessa dagar när 60 miljoner är på flykt pga krig och konflikter. Då är rymdfarare lysande exempel på människans förmåga att samarbeta och se bortom gränser och bakgrund.

Syftet med konferensens öppna delar – skolbesöken och föreläsningarna är att inspirera och skapa nyfikenhet kring både rymden och den kunskap man kan få genom rymdforskning. Och inspirerat har dom gjort. Vårt lilla län fullkomligt sprudlar av energi efter den här veckan!

Räknar vi lågt har drygt 12 000 personer varit mer eller mindre involverad under dessa dagar och om man tänker att alla 12 000 har ett tiotal personer i sin närhet (familj o vänner) har Mot Nya Höjders budskap nått nästan 120 000 Kronobergare. Det är mäktigt och som rektor Stephen Hwang sa i sitt tal – ”jag är övertygad att vi om tio år kommer se skillnad både i utbildningsnivå och söktryck till högre utbildning”. Ska vi få till ett trendbrott så är tiden nu när vi fångat en kritisk massa.

Nu är det söndag kväll, snart dags att samla teamet bakom succén, för något annat är det inte! Rymdfarare och respektive har åkt tillbaka till sina hemländer med hälsningen ”We go back inspired by Sweden”! Bästa betyg till ALLA från ALLA! Bättre än så här kan det inte bli!

    Oj, så mycket press! 
   Vilken glädje, vilken lycka! Astronautbesök på lekterapin i Växjö.

   Aleksej Leonov som för 50 år gjorde första rymdpromenaden.
   Check för detta! Astronauternas autografer på PMs vägg avrundade de tre dagarna i Småland.


   Fullt av energi på Grönkullaskolan i Aövesta.
   Rymden och miljön jänger tätt samman. Så klart att det planterades en astronautskog under  
   besöket!
   Hur är det att stanna på jorden? Lisa Fugleasang berättade om rymden på ett annorlunda sätt.
   Det kommer inte hända igen - att 90 astronauter besöker Sverige och Småland. Men kontakter   
   kommer att hållas!söndag 23 augusti 2015

Utan en levande landsbygd stannar Sverige


FINNS DET HOPP FÖR LANDSBYGDEN?

Vi blir dagligen påminda om urbaniseringen, som dränerar landsbygden och de mindre orterna på invånare, och ofta lyfts detta som något positivt och en trend som inte går att bryta. Det tror jag inte på, jag är alldeles övertygad, och är faktiskt inte ensam om det, att kan vi få till ett långsiktigt samarbete mellan offentliga och privata aktörer, ideella organisationer och akademien har vi goda chanser att locka fler att vända hem eller stanna kvar efter studier eller besök. 

Länsstyrelsen har en viktig roll i uppdraget att främja länets utveckling och vi ska skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt i hela länet. Staden är beroende av landsbygden och landsbygden av staden.

Den Regionala Utvecklingsstrategin är ett utmärkt verktyg för det och vår inriktning ”landsbygdens utveckling” ett gott incitament - att i allt vi gör tänka till en extra gång hur beslut och aktiviteter påverkar landsbygden positivt eller negativt. 

TRENDBROTT
Med detta i bakhuvudet var det naturligtvis kul att förra veckan läsa i media om Älmhults ökande invånarantal. Det går att vända trenden, men det går inte av sig självt. Ska vi lyckas måste vi bli bättre på att samarbeta, både internt på Länsstyrelsen och med aktörer i länet. 

Som jag hoppas de flesta vet har vi imlänet en god dialog och ett mycket gott samarbete både med Linnéuniversitetet och med Regionen och min förhoppning är att det samarbetet ska utvecklas ytterligare när den nya regionala utvecklingsdirektören är på plats. 

En annan viktig och absolut avgörande faktor för landsbygdens framtid är tillgången till snabbt bredband och glädjande kan jag meddela att ett utkast till en regional bredbandsstrategi äntligen finns framtagen, tack alla ni som drivit och bidragit. Den är en förutsättning för att de nya bredbandspengarna ska kunna fördelas och ska nu under hösten förankras hos alla kommuner. 

ALVESTA NÄSTA.....
Även länsledningens kommunturné hoppas vi ska gynna hela länets utveckling. Denna vecka besöker vi Alvestas kommunledning. Engagemanget från kommunen inför dessa besök är stort och vi är tacksamma för att vi nu också ser engagemang i vår egen organisation. Underlagen som verksamheterna tar fram ger oss möjligheter att ringa in utmaningar och sätta fingret på områden man bör förbättra och därmed vara den kunskapsförmedlare vi vill.måndag 22 juni 2015

Sveriges 30:e? Vår första?

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län driver projektet att bilda en nationalpark i Åsnen och den föreslagna nationalparken omfattar i första hand naturreservaten Agnäs, Bjurkärr och Västra Åsnens övärld. Även andra angränsande områden kan bli aktuella för att knyta ihop området där det också kommer att skapas utrymme för besöksplatser och leder. Området ligger i de båda kommunerna Alvesta och Tingsryd och på gränsen till Växjö kommun.

Det blev ett innehållsrikt samtal om nuläget när styrgruppen och arbetsgruppen träffades förra veckan. Och vi kan nog konstatera att Naturvårdsverket har rätt - genom att gå långsamt fram kommer det i slutänden både ha gått fortare o blivit bättre än om vi stressat igenom processen. Att bilda en ny nationalpark är ett omfattande arbete där förankringen i bygden är A och O och där ledorden involvera, inspirera och inkludera. 

Från och med nu när vi går in i ett skarpare läge kommer de fysiska mötena, som efterlysts att bli fler och för den som fortlöpande vill följa utvecklingen finns goda möjligheter genom hemsidan www.nationalparkasnen.se. och för den som befinner sig på Länsstyrelsen rekommenderas en titt på plan två i trapphuset där Helen Pettersson o Catti Sammelin öppet och löpande dokumenterar processen. 

Du kan också uppleva delar av den blivande nationalparken, Åsnens nationalpark, i sommar.

Det kan du göra under guidade turer följande datum:

Lär känna Sveriges nästa nationalpark, Åsnens nationalpark

Söndag 14 juni kl.10.00
Söndag 5 juli kl. 14.30
Söndag 19 juli kl. 10.00
Söndag 2 augusti kl. 10.00
Söndag 16 augusti kl.10.00
Lördag 5 september kl. 10.00

Arrangör är Naturum Kronoberg
För mer information, se Naturums hemsida
www.naturumkronoberg.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05
naturum@husebybruk.se

tisdag 9 juni 2015

Färgrikt och mångfasetterat

Den gångna veckan har vi gjort plats för hela Universum på Residenset. Det har varit spännande samtal med talanger från världens alla hörn, med ansvariga politiker och med invandrare hur vi bättre tar vara på deras kunskaper och erfarenheter och gör det möjligt för dem att bosätta sig i hela länet, vi har pratat om hur vi efter astronautkonferens fortsätter dra nytta av det nyvaknade intresset för samarbete mellan skola, näringsliv, samhälle och akademien och vi har fikafestat i de vackra salongerna med Carl von Linné och länets nya svenska medborgare. Residenset är en fantastisk mötesplats där tankar och idéer byter ägare och där erfarenheter delas.  En plats där frön sås och utveckling för länet tar fart! Här nedan och i bildtexterna kortkorta referat från några av dessa spännande samtal.

Innovativa kunskapsmiljöer 
Det är väl ingen som vid det här laget inte känner till skolsatsningen vi gör i samband med den kommande astronautkonferensen.  Mot nya höjder har samlat många goda krafter från hela samhället o projektet har bevisat att det går att samhandla kring en gemensam utmaning - i detta fall kompetensförsörjning. Och syftet med tisdagens möte då rektorer, politiker, kulturpersonligheter och representanter från näringslivet deltog, var att diskutera hur vi går vidare efter konferensen.  Två riktigt coola tjejer inspirerade och gav inspel till workshopen - Ann Follin på Tekniska Museet som berättade hur man rustar dagens unga för morgondagens jobb genom att skapa tekniskt entreprenöriellt självförtroende och Tina Törner som delade med sig av sin geniala idé som får elever - svenska, invandrare, unga, gamla - att skapa sin egen digitala lärobok. Workshopsamtalen blev både visionära och konkreta och resulterade bla i ett första steg till samarbete mellan oss och Tekniska Museet kring en Mattepark, ett Nördcafé tillsammans med biblioteken och Fria Ordets Hus samt fortsatt dialog med Tina Törner och hennes digitala läroplattform för invandrare.
Vem vet, kanske är detta starten för ett nätverk av internationella akademiska talanger i länet. Här sitter bland annat en författare, en kirurg, två maskiningenjörer, en skådespelare, en revisor, två ekonomer, tre tolkar, en jurist, två doktorander och en forskare i materialteknik. Kompetenser och unika globala erfarenheter som berikar det svenska samhället, som vi absolut borde bli bättre på att ta vara på!  

Fullt hus igen - denna dag  om lyckade resultat och hur vi tar vidare erfarenheterna från projektet Boende och etablering i Kronoberg. Syftet är att bättre ta vara på individens behov o kunskaper och matcha med alla länets kommuner.Högtidligt Nationaldagsfirande och en fin tradition där vi öppnar dörrarna till det vackra Residenset för nya svenska medborgare!

torsdag 28 maj 2015

Fokus på nytta

I Småland är vi bra på att förädla o skapa mervärden. Så det som kunde blivit två konferensdagar med 100 astronauter har med lite klurighet o envishet blivit ett av Sveriges största skolprojekt där 5000 elever deltar - med syfte att öka intresset för NoT. Och nyfikenheten är stor på hur vi lyckas - i går Dagens Industri och Rotary idag o i morgon HSS 2015 o Tillbäxtverkets styrelse.måndag 18 maj 2015

Framtidstro i det nya, moderna o innovativa Gladriket!

Varje år görs 250 000 servisglas i Orrefors Kosta Boda, ett antal växelspaksknoppar till Volvo och allt konstglas. I Kosta upplever årligen 800 000 besökare glasets många möjligheter och former på glashotellet, i butiker och i hyttan. Den som åker till Skrufs Glasbruk ser att där tillverkas produkter för Svenskt Tenn och i Boda hittar man the Glass Factory, som har Sveriges mest omfattande konstglassamling från 1700-talet fram till idag. Glasriket erbjuder en mångfald av aktiviteter och upplevelser för den som väljer att se dem.

 

Visst har glasindustrin, likt många andra inom tillverkningsindustrin genomgått dramatiska strukturomvandlingar på 2000-talet. Men det är en del av en ständig förändring i glasets 8000-åriga historia och något vi måste leva med och hantera. För att möta utmaningarna och stärka utvecklingen i Glasriket, har berörda länsstyrelser, kommuner och regionförbund sedan 2012 Regeringens uppdrag, att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket.

 

Vi har tagit uppdraget på största allvar och utvecklat ett starkt samarbete över läns- och kommungränser där vi kraftsamlar kring ett antal utvecklingsområden för Glasriket. Vi har hittat finansiering i befintliga resurser på nationell, regional och lokal nivå. Hittills rör det sig om 105 miljoner som landat i olika projekt, insatser och investeringar i Glasriket. Det tidssatta regeringsuppdraget har satt press på oss att jobba gemensamt för att göra faktisk skillnad. Och det har vi gjort.

 

Förorenad miljö skapar utmaningar och saneringsfrågan är därför högt prioriterad. De båda länsstyrelserna och de fyra Glasrikeskommunerna har gemensamt bett Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) att ta hand om huvudmannaskapet för en samlad hantering av saneringen. SGU:s engagemang i frågan har satt flera bollar i rullning, däribland två saneringsåtgärder, en i varje län. VINNOVA medfinansierar Glafos saneringsprojekt Glasdeponier - från usch till resurs, med 4,2 miljoner kronor.

 

”Glasrikesmiljonen” är ett unikt samverkansprojekt med Tillväxtverket där vi ger finansiellt stöd för strategiska investeringar till näringslivet i de fyra Glasrikeskommunerna. Bidraget på 1 miljon kronor ska stötta högst 25% av investeringen, vilket innebär att företagets investering måste omfatta minst fyra miljoner kronor. Nio av de tolv miljonerna har nu fördelats och det har i sin tur resulterat i investeringar om ca 80 miljoner kronor och beräknas innebära 90 nya jobb i Glasriket.

 

Glasrikets arkiv och samlingar är en kulturskatt och en plattform för entreprenörskap och gränsöverskridande forskning och utveckling. Nu pågår ett arbete med berörda aktörer för att hitta en långsiktig lösning och arbetsmodell som gör att vi kan koordinera, bevara, utveckla och tillgängliggöra glasrikets industriella kulturarv, samt de svenska glasarkiven och samlingarna. Vi är övertygade om att vår samverkansmodell kommer att generera framgång även på detta område.

 

Till Glasrikeuppdraget finns flera nationella myndigheter knutna. Tillväxtverket, SGU, Myndigheten för Tillväxtanalys, Naturvårdsverket, VINNOVA och VisitSweden finns med. Att samla nationella, regionala och lokala aktörer runt ett bord, där var och en hittar sätt att bidra, tillhör inte vanligheten i Sverige. Glasrikeuppdraget banar ny mark och väcker intresse. Det vi tillsammans gör är ingen statlig punktinsats som slutar med en invigning. Det är ett långsiktigt arbete för att bidra till industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket.

 

När vi tittar framåt, ser vi ett nytt, modernt, innovativt och tydligt regionalt profilerat Glasrike, där glaset spelar en central roll som både produkt, upplevelse och tjänst. En vidsträckt kyrkogård kallar en välkänd mediechef från Stockholm det för. En eftertraktad destination med framtidstro, säger vi.

 

Kristina Alsér
Landshövding i Kronobergs län och ordförande för Glasrikeuppdragets styrgrupp

 

Stefan Carlsson
Landshövding i Kalmar län 

tisdag 21 april 2015

Landsbygden - tillgång eller belastning?

Vid höstens strategiska samtal -"Unga för landsbygden" ville vi undersöka om det lönar sig att ta ett krafttag för att ändra inställning till landsbygden. Och det finns det! 

Ungdomar från bla Södra, LRF, UF, Drivhuset, Smålandsidrotten, Jägarförbundet, Scouterna, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, Lnu, Ryssby- o Ingelstadsgymnasiet har lagt tid och energi på ett mål- o visionsarbete för en attraktiv, lockande och levande landsbygd. 

Igår kväll satte dom fart på oss i fadderorganisationerna och med ungdomarnas smittande engagemang och vårt aktiva stöd har vi beslutat att ta striden för en levande och utvecklande landsbygd - tillsammans och bara tillsammans går det att göra skillnad! 


Första konkreta resultatet är FB-sidan  "Unga för Landsbygden" - gå med, gilla o dela så att fler förstår värden som bara landsbygden kan ge!

fredag 10 april 2015

Nya miljonvinnare i Glasriket!

EBV Plåt AB i Emmaboda och Ess-Enn Timber AB i Skruv, är de företag som kvalificerat sig för en miljon i den femte uttagningen av den så kallade Glasriksmiljonen, som finansieras av Tillväxtverket genom Glasrikeuppdraget. Därmed har nio av de tolv miljonerna fördelats. Företagen som söker glasrikesmiljonen satsar på en framtid med en växande marknad. Detta har en betydelse inte bara för sysselsättningen och tillväxten i Glasriket, utan även i det närbelägna geografiska området genom att en del av arbetskraften pendlar in till dessa arbetsplatser. Genom att även använda sig av lokala underleverantörer stärks tillväxten i regionen ytterligare.


EBV Plåt AB är en legotillverkare som tillverkar komplexa och sammansatta plåtdetaljer med inriktning på korta serier. Man tillverkar även och säljer tåliga datorskåp och datorpulpetrar för utsatta miljöer som t ex sågverk.

Ess-Enn Timber AB tillverkar ett brett sortiment av träprodukter och har en av Sveriges största och modernaste produktionslinjer för limfog inklusive hyvleri.

Motiveringen till beslutet lyder:

·         EBV Plåt AB, för investering i en ny fiberlasermaskin, som möjliggör att arbeta med andra och tjockare material än vad man kan göra idag samt kunna arbeta på ett effektivare sätt. Investeringen är ett led i företagets strategi att bredda och öka sin maskinkapacitet för att kunna utöka sin marknad och därmed kunna växa vidare.

·         Ess-Enn Timber AB, för investering i en ny hyvellinje som effektiviserar produktionen och ökar kapaciteten samt minskar spillet. Detta möjliggör att företaget kan växa framöver.

– Båda företagen är utmärkta exempel på vad företagen betyder för varandra i Glasriket. I närområdet finns både underleverantörer och kunder till EBV och Ess-Enn. När dessa företag växer så blir det positiva spinoff-effekter för andra företag i Glasriket och länen, påpekar beslutsgruppens ledamöter som består av landsbygdsdirektören Stefan Carlsson på Länsstyrelsen i Kronoberg och tf regiondirektören Helena Nilsson på Regionförbundet i Kalmar län.

Det kan också påpekas att Glasrikesmiljonen röner ett fortsatt stort intresse hos företagen och det finns fortfarande 3 Glasrikesmiljoner att ansöka om. Nästa beslutsmöte planeras bli i början av juni 2015. För att kvalificera sig till att söka Glasrikesmiljonen krävs att företaget har färre än 250 anställda, en omsättning om högst 450 miljoner samt en balansomslutning på högst ca 387 miljoner. Kriterierna för urvalet har beaktat att verksamheten kan bedömas bli lönsam på sikt, att verksamheten kan bedömas ge varaktig sysselsättning, samt att om verksamheten kan komma att påverka konkurrensförhållandena på den lokala marknad där verksamheten skall bedrivas. Syftet med Glasrikesmiljonen är att bidraget skall vara på minst 1 miljon kronor och stötta högst 25 % av investeringen, vilket medför att investeringen måste vara på minst 4 – 5 miljoner.

Kontaktpersoner:
Mats Persson, Regionförbundet i Kalmar län; 070-632 37 64
EBV Plåt AB; Madeleine Isaczon Petersson, VD, 0471-108 10 (madeleine@ebv-ab.se)
Ess-Enn Timber AB, Göran Johansson, arbetande styrelseordförande, 0478-690 74(goran@bakers.se)

Företag som hittills tilldelats glasrikesmiljonen:
Royal Design AB, Orrefors
Allt i Plåt AB, Åseda 
AMB Industri AB, Broakulla 
Örsjö Belysning AB, Örsjö 
Börjes Logistik & Spedition AB, Nybro 
Ädelträ AB, Norrhult
Lintex AB, Nybro

Regeringen tog i mars 2012 beslut om ett särskilt uppdrag för Länsstyrelserna i Kalmar respektive Kronobergs län gällande Glasriket, där även regionförbunden i de båda länen erbjöds att delta. Uppdraget innebär att för regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket till och med 2014. Länsstyrelsen i Kronoberg utsågs till samordnare. Uppdraget tar sin utgångspunkt i befintliga resurser på nationell, regional och lokal nivå och ska ske i samverkan med berörda aktörer.

onsdag 1 april 2015

April, april......


NEK-avdraget - en bra nyhet som kom ut fel dag eller fel nyhet rätt dag?!  Tyvärr var morgonens P4-nyhet inget annat än ett aprilskämt. Men håll med om att idén är bra!

Friskt vågat, hälften vunnet!

Inspirerade av RUT o ROT kommer kronobergarna från januari 2016 kunna göra NEK-avdrag med max 10000 per person vid inköp av Närproducerad, Ekologisk och Kravmärkt mat. Bakom satsningen står Länsstyrelsen, Växjö Kommun och Region Kronoberg - dvs aktörerna bakom MAT. 


Initiativet görs inom ramen för Matlandethuvudstaden och om piloten slår väl ut kommer fler regioner att kunna ansluta sig till systemet. Tänk vad detta kan betyda för landsbygdens utveckling, för folkhälsan och för entreprenörskapet. Hör mig berätta mer om projektet på P4 Kronoberg.http://sverigesradio.se/kronoberg/

torsdag 12 mars 2015

Nuläge och önskat läge - om integration, etablering, validering, attityd......

Om detta handlade gårdagens strategiska samtal när vi bjöd in ett åttiotal nya o nygamla förtroendevalda politiker. 

Integrationsfrågan står högt på agendan i Kronobergs län och vi har historiskt sett tagit ett stort ansvar för mottagande av asylsökande ensamkommande barn och övriga nyanlända. Idag när 50 miljoner människor världen över är på flykt kommer vi så klart att fortsätta ta emot många och vi ser redan hur tycket ökat. Vi står inför utmaningen att hitta vägar och lösningar för att på bästa sätt välkomna nya Kronobergare. Och så klart vill vi både ta tillvara på deras kompetens och erbjuda dem en bra framtid i länet.

Ett möte gör ingen skillnad, men efter år av prat tror jag faktiskt att vi efter onsdagens politikerdialog kommer kunna ta ett mer samlat grepp i länet. Mycket görs redan av många, men hur får vi struktur, samhandling och hållbarhet? Det fick Region Kronoberg och Länsstyrelsen uppdrag att arbeta vidare med och redan den 15/4 vill vi se konkreta och snabbt genomförbara och länsövergripande förslag. #i


Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Region Kronoberg överens - bara tillsammans kan vi göra skillnad!


Härligt höra näringslivet i Kronoberg om mångfald som framgångsfaktor för tillväxt #integration #allasansvar #allavinner
Så klart bjöd vi på libanesisk buffé från "Mammornas Café" - kan varmt rekommenderas!

Färgstark avslutning på 2014


Om inte den nästan 200 sidor tjocka ÅR-luntan lockar till läsning kan jag varmt rekommendera årets Poppe. För tredje året i rad sammanfattar vi det gångna året med att lyfta några av våra verksamheter lite extra. Jag vill rikta ett särskilt tack till kommunikation som administrerat och till alla ute i verksamheterna som bidragit med texter och bilder. Nu gäller det att sprida "tulpanbuketten" i våra olika nätverk. Den som vill kan förstås hämta en digital variant på vår web.


#läsvärd  #inspirerande  #informativ

söndag 15 februari 2015

Förenkla tillsammans för att uppnå regeringens mål med ökad konkurrenskraft och fler växande företag

Vi var månfa som ägnade förra veckan åt regeringsuppdraget Förenkla på riktigt! Och för fjärde året i rad samlade vi en handfull myndigheter, tjänstemän från näringsdepartementet och företagarrepresentanter för ett tvådagarsseminarie med målet att hitta smarta och effektiva sätt att samhandla på och som i slutänden förenklar företagens vardag. 


Resultatet blev flera kloka och konkreta förslag som nu hanteras av utpekade organisationer. Många tankar, idéer o reflektioner från kollegor i andra myndigheter - vi måste bli bättre på företagarperspektivet och från företagen som besökte oss fick vi ett konkret förslag - sök projekt i era egna organisationer!


Det var inte bara NDs avslutningsbild som gjorde oss glada! Även om de inte hade med sig något beslut om finansiering gav de hopp, arbetet ska fortsätta! 

fredag 30 januari 2015

Läsvärt inte bara för smålänningar!


Partypingla eller ej - igår lyxade jag i alla fall till det med två festliga mingel. Det första på Flora med inspiration av Ingegerd Råman, krukmakare och professor. Underbart att höra henne berätta tankarna bakom de tidlösa tingen - vackra bruksföremål i keramik o glas, snart även i bambu. 


Det andra var bokreleasen av Små Land. Initiativtagarna, Bläck & Co, Arkitektbolaget, PM, har på ett fantastiskt sätt lyckas kombinera det som varit med det som kommer. Ett stycke livskvalité! Följ mitt råd skaffa dig ett eget ex och följ med på resan genom landskapet vi älskar. Låt dig inspireras av de små ländernas olika karaktärer, känn värmenupplev skönheten, lyssna till tystnaden och gläds åmångfalden som präglar det moderna Småland. 


Du kommer att överraskas av kontrasterna o förundras över enkelheten och tillgängligheten. Bilderna, berättelserna, kulturen, tonerna och det goda värdskapet. Ta dig tid att njuta av allt spännande som finns så nära - på riktigt eller just bara i fantasin! Boken öppnar dörrar till ett modernt o färgrikt Småland!
 

tisdag 27 januari 2015

Mat o de gröna näringarnas betydelse för tillväxten

Glad och pigg trots tidig tågmorgon. Anledningen är att jag tillsammans med med systembolagets vd Magdalena Gerger och Boston Consulting Groups Sverigechef Johan Öberg vid gårdagens arbetsmiddag på IVA (Kungliga Ingenjörsakademien) fick uppdrag att ta fram förslag på upplägg vid höstens stora seminarie. 

Det som gör mig så glad är temat - "mat och de gröna näringarna"! Att i Stockholm och i detta celebra sällskap få möjligheten att belysa och diskutera frågor som är avgörande för en levande och utvecklande landsbygd kan inte annat än ge energi. 

Vår uthållighet med MAT-satsningen och Länsstyrelsens inriktning för de kommande åren "Landsbygdens utveckling" känns mer än rätt!


torsdag 15 januari 2015

Objuden Egon på besök - rustad för kris?

Det är nog ingen i vår del av landet som missat att det förra veckan var tio år sedan stormen Gudrun drog fram och för all framtid förändrade livsvillkoren för många. Och i helgen höll vi andan när stormen Egon drog in bara någon dag efter årsdagen. Även om skogen inte drabbades lika hårt denna gång var det stundtals över 60000 strömlösa i södra Sverige.  

Att ha tillgång till boende på landet är en fantastisk förmån, men när naturkrafterna slår till och man förflyttas 60-70 år bakåt i tiden utan el, vatten eller internetuppkoppling är det inte lika kul. Istället för det jag planerat har tiden gått åt att hålla sig varm, ren och mätt. Obekvämt men också nyttigt. Lagom till skymningen på söndagskvällen kom strömmen tillbaka och vi fick åter kontakt med omvärlden. Nöjd att krislådan, kompletterad med en liten transistorradio, är på plats, man vet ju aldrig när nästa objudna gäst dyker upp.

Jag vill passa på att tacka vår beredskapsdirektör, medarbetare och alla andra Kronobergare som samverkat och haft beredskap för att lindra effekterna av Egons framfart. Det märks att vi har erfarenhet och att vi gjort något positivt av de stormar som drabbat oss..Särskilt glad är jag över bra och informativa uppdateringar på Länsstyrelsens web och FB, numera även på engelska!

Efter Egon har jag fått en hel del frågor vad man fyller en krislåda med och som av en händelse fick alla medarbetarna på Länsstyrelsen en sådan i julklapp innehållande blockljus, handdriven ficklampa, tändstickor, ett first-aidkit. Den lådan har vi själva kompletterat med pannlampor, batterier och en liten transistor. Bra tips för den som vill vara rustad för storm eller annan kris.

Vill du veta mer föreslår jag att du går in på www.hesafredrik.se


   Förutseende tomte gav nyttig julklapp till alla medarbetare!

   
    Har kompletterat innehållet med pannlampor, batterier och transistor.