torsdag 29 mars 2012

Kulturparken Småland Årets museum 2012!!

Vilket glädjande besked!! Stort, stort grattis till Erica Månsson med personal!

Härligt möte på Smålands Museum våren 2011
Pressmeddelande 2012-03-29


Kulturparken Småland i Växjö har utnämnts till Årets museum 2012. Museet belönas för
ett modigt och nyskapande arbete med att föra samman samlingar, arkiv och
utställningar till en helhet som sätter publiken i centrum. Bakom utmärkelsen, som delas
ut för sextonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska
ICOM (International Council of Museums).
– Kulturparken Småland har på ett spännande och djärvt sätt blivit en tydlig och populär aktör
i sin region. Museet fokuserar på publiken och besöken ökade kraftigt under 2011, säger Mats
Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.


Kulturparken Småland är ett nytt fenomen bland Sveriges museer. Museet är ett aktiebolag
som samordnar och utvecklar kulturarvsfrågorna i Kronobergs län. Bolaget driver flera
kulturella mötesplatser, Smålands museum, Utvandrarnas hus, Kronobergs lantbruksmuseum,
Kulturarvscentrum södra Småland och ångaren Thor.


Kulturparken Smålands utvecklingsarbete fokuserar bland annat på tillgänglighet och dialog.
Arbetet har resulterat i att museet har nått nya målgrupper och ökat antalet besökare.
Utmaningen för 2012 blir att slutföra storsatsningen ”Kulturarvscentrum södra Småland”, där
både forskare och allmänhet har tillgång till samlingar, arkiv och bibliotek under ett och
samma tak.


Utmärkelsen Årets museum 2012 delades ut under museernas vårmöte i Göteborg. På
torsdagskvällen den 29 mars fick Kulturparken Småland ta emot priset, bestående av en
glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom från kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth. Priset delas i år ut för sextonde gången.


Årets jury bestod av följande personer:


*Ing-Marie Munktell, ordförande i juryn och ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges musser
*Ulrica Grubbström, Svenska ICOM
*Tron Wiegeland Nielsen, generalsekreterare för Norges museumsförbund
*Berit Högman, ordförande i riksdagens kulturutskott
* Berit Svedberg, kulturdirektör i Stockholms stad


Juryns motivering löd:


En ny typ av kulturarvsaktör har sett dagens ljus i Sverige! Årets museum 2012 tilldelas priset
för ett modigt och nyskapande arbete med att föra samman samlingar, arkiv och utställningar
till en flexibel helhet med fokus på publiken! Nya arbetsmetoder och en vilja till öppenhet har knutit nya målgrupper till kulturarvsarbetet och ökat besökstalet med hela 40 %! P
 
För mer information Ing-Marie Munktell, ordförande i juryn och ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer, 070-425 05 47 Ulrica Grubbström, Svenska ICOM, 070-395 52 72 Mats Persson, generalsekreterare, Riksförbundet Sveriges museer, 070-811 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

onsdag 28 mars 2012

Annie Lööfs besök i glasriket betyder mycket för alla -inte minst för uppdraget!

Genom uppdraget att samordna insatser för glasindustrin och destinationen Glasriket visar regeringen att glaset är viktigt för Sverige. Det understryks av näringsministern Annie Lööfs prioritering, som en knapp vecka efter regeringsbeslutet idag besökt Kosta.

Vid mötet underströk hon vikten av Glasriket som destination för regionen och nationen, men också vikten av att utveckla glasindustrin för en hållbar och långsiktig utveckling. Och så förstås det kanske viktigaste - att samverka och samarbeta över alla gränser!

Ledningarna för Regionförbunden och Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg har på rekordkort tid samordnat sina insatser och beslutat att gemensamt finansiera en förstudie som ska pågå under perioden april – augusti 2012.

Analysen ska bland annat innehålla inventering av vad som gjorts, görs och planeras – tidigare erfarenheter och arbete ska tas tillvara. Förstudiearbetet kommer att vara öppet och inbjudande och förslag på insatser kan presenteras innan första rapporten lämnas till regeringen i augusti 2012.

Processledare Olle Fält kommer med stöd av professor Erika Lagerbielke att leda förstudien.

Kommer glasuppdraget att göra skillnad?

När något behöver räddas är det ofta redan för sent. Det är en nedslående tanke men som jag ser det betyder det att man måste göra på ett annat sätt i fortsättningen. Byta perspektiv! Mer av samma sort duger inte.
                                                                         Professor Erika Lagerbielke, 25 mars 2012

Idag kommer Centerpartiets partiledare och Sveriges näringsminister, Annie Lööf, till Växjö och Kosta. Fram till nästa val kommer Annie Lööf att göra ett flertal framtidsresor i landet för att träffa människor och medlemmar. Syftet är att få inspiration för att förändra. Men också att knyta nya kontakter och bygga nätverk.

I Växjö träffar Annie entreprenörer på inkubatorn i Kronoberg AB och besöker det sociala företaget Café Tufvan där även ett möte med föreningen Integration in Sweden är planerat.

Framtiden i glasriket industriellt och som besöksmål

Till Kosta kommer näringsministern vid lunchtid för att samtala om glasindustrins utmaningar.

- Uppslutningen till samtalet med näringsministern är imponerande. Många har på några dagar omdisponerat sina kalendrar för att komma till Kosta idag. Alla ”glaskommuner”, Glasriket, representanter för Orrefors Kosta Boda, ledningarna för de båda Regionförbunden och Länsstyrelserna kommer att delta i det två timmar långa mötet på Kosta Boda Art Hotel, säger samordnare Landshövding Kristina Alsér.

Efter samtal om glasindustrins och destinationens utmaningar och möjligheter blir det en kort promenad till hyttan innan media träffar näringsminister Annie Lööf och samordnare Kristina Alsér i Glasbaren på hotellet.

Ledningarna för Regionförbunden och Länsstyrelserna stannar i Kosta för att diskutera ledning och organisation för samordningsuppdraget.

tisdag 27 mars 2012

Spel för galleriet eller förenkla på riktigt?

Ett spel för galleriet? Eller kommer vårt projekt "Förenkla på riktigt" att göra skillnad i företagarnas vardag? Många påhejare och medspelare möttes på Residenset i går och gav kvällen input till rapporten som lämnas till regeringen på fredag. Rapport nummer ett blir en nulägesbild och beskrivning av arbetet som pågår eller ligger i pipeline runt om i landet på de 21 länsstyrelserna.

Ett förankringsteam har under hösten rest runt och träffat i stort sett alla länsledningar och utvalda medarbetare för att informera om regeringsuppdraget, inventera vad som redan görs och identifiera riktigt goda förslag. Just nu har vi 182 förenklingsförslag att hantera - några av dessa diskuterades, prisades eller dissades under kvällen.

Mötet var en återkoppling på vad som hänt sedan vi startade vårt regionala förenklingsarbete i höstas men gav också deltagarna möjlighet att ge input till det nationella projektet.

Rusning till workshoparna - bra feedback på genomförda förenklingsförslag och konstruktiva dialoger för att öka transparensen i ett ärendes handläggning.
Rapporten kommer vi självklart att lägga ut på http://www.forenklapariktigt.se/

måndag 26 mars 2012

Vi är alla ledare, om inte annat så för vårt eget liv

Sommartid och mycket tidig måndag morgon styr jag kosan till hem till Växjö för att träffa alla ledare på Länsstyrelsen för ledardag, nummer två av sju detta år. Utbildningen leds av Magnus Forslund från Linnéuniversitetet. Syftet med dessa dagar är att förankra och utveckla det visionära ledarskapet, på alla nivåer, och rusta Länsstyrelsen i Kronoberg för framtiden.

För att möta morgondagens krav och förväntningar från nya medarbetare, från uppdragsgivare och från de vi är till för behövs ett flexibelt och omvärldsorienterat arbetssätt. Med ledarutvecklingen skapar vi förutsättningar för en gemensam syn på vad vi vill åstadkomma med våra uppdrag och hur vi ska få alla medarbetare att känna inspiration och motivation, även i situationer med hög arbetsbelastning.

söndag 25 mars 2012

”Ska bara”

Det är sen söndag eftermiddag och jag säger som Alfons Åberg – ”ska bara” – vill inte släppa räfsan och byta solig backe mot dator och veckoplanering. Men som vanligt vinner Luther och jag bänkar mig i jobbfotöljen. Väl där inser jag att jag har en innehållsrik och som vanligt spännande vecka framför mig, väl värd att avsätta lite tid för att planera upp.

torsdag 22 mars 2012

Framtidens medarbetare och framtidens företagare

Torsdag morgon börjar också med frukostmöte. Den här gången är det Expansiva Växjö som bjuder till bords och inleder Dag X med inspirerande föredrag i Tipshallen.

Dag X är en speciell dag i Kronoberg, då samlas länets alla UF-företag för mässa och tävling. En viktig dag för många och en dag jag ser mycket fram emot inte minst för att jag sitter i juryn som ska utse årets bästa UF-företag.
Tufft jobb - att utse Bästa UF-företag! Åtta riktigt bra delårsrapporter imponerar, idag dags att träffa företagarna bakom affärsideérna!
Och om jag inte har helt fel kommer även Länsstyrelsen att finnas med i en av montrarna. För att berätta om vår breda verksamhet och för att locka besökande ungdomar att vilja veta mer om oss. Här har vi chansen att möta morgondagens medarbetare och företagare – på deras egen arena.

Torsdagen avslutas med reflektioner av Förenklagruppen som turnerat runt i landet och besökt alla länsstyrelser för att förankra uppdraget och identifiera goda exempel på förenkling.

onsdag 21 mars 2012

Beslut och insatser för framtiden

Viktiga samtal, beslut och insatser för framtiden

Idag tidigt frukostmöte med Bergendahlska stiftelsen och beslut om Försvarsgårdens framtid, sedan beslut om nytt naturreservat i Kronoberg.

I september invigdes naturreservatet i Lubberyd, undrar just vilket som blir näst i tur!?
På initiativ av LRF Sydost kommer länsledningarna i Blekinge och Kalmar på onsdag eftermiddag till Residenset i Växjö. Tillsammans med ledningen i LRF ska vi berätta om vårt lite unika och framgångsrika sätt att arbeta med landsbygdsfrågor. Kanske kan vi ”exportera” vår modell, som vi kallar strategiska samtal, till grannlänen. Efter det fortsätter Kalmar och Kronoberg att diskutera Miljöprövningsärenden och hur övergången från oss till Kalmar ska bli så smärtfri som möjligt – för medarbetare och för företag.

tisdag 20 mars 2012

Nyplockat

Vårdagjämning - vilket vackert ord!

En ögonblicklig händelse som inträffade i morse klockan 05.14. Nu går vi mot ljusare tider - på riktigt!

måndag 19 mars 2012

En vecka med spännande avslöjande

Mjukstart med intressanta texter och spännande avslöjande

Jag har lovat entreprenörskapsprofessor Bengt Johannisson att bidra med erfarenheter i ett kapitel i en kommande bok om familjeföretagande, det arbetet inleder min vecka 12. Därefter telefonintervju om Ljungby och sedan ännu en intervju, denna gång om innovativa myndigheter.
På måndag kväll möte med ALMA-Juryn, som enligt tradition samlas i Småland dagen innan tillkännagivandet av årets ALMA-pristagare. Och så efter styrelsemötet i Kulturkvarteret Astrid Lingrens Näs på tisdag förmiddag är det dags för ordförande Larry Lempert och Kulturrådets Kerstin Brunnberg att avslöja vem som utsetts vill 2012 års vinnare av Astrid Lindgren Memorial Award. Allt detta sker på Näs vid Astrid Lindgrens barndomshem.

söndag 18 mars 2012

Invigningar, bandklippning och små, små steg

Helgen, som inleddes med jobblördag och det som många tror är en landshövdings huvuduppgift – inviga evenemang, klippa band och sitta ordförande, är snart slut och veckans planering klar.I fredags hade jag äran att inviga Alwex satsning på återvinning - i Gottåsa återvinns avfall till nya råvaror!

Men det har inte bara varit jobb – har hunnit med flera kort, korta promenader med små, små steg och många, många frågor ;). Så blir det när promenadsällskapet är drygt två år och våren och världen ska upptäckas!

torsdag 15 mars 2012

Kan en myndighet överträffa kundens/medborgarens förväntningar?!

Ökad kundnytta och service var några av de teman vi som myndighetschefer diskuterade under Workshop 2 för regeringens Innovationsråd i torsdags. Innan jag tog tåget hem överträffades mina förväntningar på service.

Trasig dragkedja på favoritbootsen byttes av den proffsiga butiken, utan kostnad, till ett par sprillans nya. Till detta ett vänligt bemötande, impregneringsspray och ersättning för sulning.

En bra avslutning på dagen och funderingar på hur vi som myndigheter kan få våra kunder att uppleva samma känsla. Utan presentkort eller impregneringsspray - och oavsett positivt eller negativt besked, men med ett bemötande som gör att man känner sig just som kund.

onsdag 14 mars 2012

Innovativa och flexibla myndigheter?

Att ständigt bli bättre är en del av vår vardag och nationellt tar regeringen också ett krafttag att öka myndigheternas kvalitetsarbete.

Genom Innovationsrådet, som leds av Dan Eliasson, hoppas regeringen få fram ett antal framgångsfaktorer för mer innovativa, flexibla och utvecklingsbenägna myndigheter. Detta för att matcha näringslivets ökade konkurrensutsatthet.
På torsdag träffas vi för andra gången, kundperspektiv och samarbete som står på agendan

Drömmen om Arenastaden har blivit verklighet

        När jag flyttade till Växjö var Arenastaden en dröm på papper. Nu fyra år senare finns den på riktigt och i går inspekterades den nästan färdiga fotbollsarenan av delegater från UEFA.
 
Bra betyg för arenan efter delegationens rundvandring!

     Inför dam-EM 2013 ska allt vara klart och fyra matcher kommer att spelas i Växjö. Kart att jag kryssat datumen för Växjömatcherna!

Fler beslut ska tas på regional nivå

Det handlar inte bara om människor denna vecka, djuren ska också få sitt. Igår och idag samlas medlemmarna i Viltförvaltningsdelegationen och ledamöterna i de nya Älgförvaltningsgrupperna för utbildning nu när fler beslut som gäller viltvård ska fattas på regional och lokal nivå.

Med hjälp av ledare från SLU ska markägar- och jägarrepresentanter rustas för de nya uppdragen.

Glad att vi i Viltförvaltningsdelegationen lyckats få en ganska jämn köns- och åldersfördelning bland ledamöterna. Det har dessvärre inte de som nominerat ledamöter till de sju Älförvaltningsområdena lyckats med - av 42 ledamöter är 3 kvinnor! Det är inte bara i börsnoterade bolag det är svårt att bryta gamla traditioner och trender.

Utbildningen består av föreläsningar och övningar kopplade till den nya kunskapsbaserade förvaltningen av älg som trädde i kraft 1 januari 2012 och ska ge god kunskap så att Älgförvaltningsgrupperna under 2012 ska kunna ta fram en älgförvaltningsplan.

måndag 12 mars 2012

Vinter övergår i vår och helg i ny spännande vecka!

Jag är nog inte ensam om att längta efter våren och trots frostnupna morgnar och hagelskur i lördags kväll börjar det ena vårtecknet efter det andra att visa sig: yrvakna klosterliljor, frusna primulor och knoppiga julrosor. Bara att njuta och fortsätta längta.

Långvecka med olika samhällsutvecklingsfrågor på agendan

Globaliseringsrådet, OECD och en mängd andra aktade aktörer är eniga - för fortsatt välfärd måste vi bli bättre på att ta vara på invandrares, kvinnors och ungdomars potential.

Om detta handlar flera aktiviteter denna vecka. Inte minst det strategiska samtalet vi haft idag, då regionala aktörer och politiska företrädare diskuterat insatser och åtgärder för att på allvar komma åt den höga arbetslösheten och samtidigt lösa kompetensbristen. Hur ska vi få ihop den komplicerade ekvationen hög arbetslöshet / stor brist på rätt kompetens?

23 engagerade nyckelaktörer inspirerades av Vinnovaprojektet Digitala Järva och hur man kan jobba på ett nytt och innovativt sätt för att engagera ungdomar i affärsutvecklingsprocesser. Dagens samtal mynnade ut i ett antal konkreta aktiviteter och initiativ som processas under våren. I maj kopplar vi på näringslivet och kanske kan vi då också sjösätta några av ideérna som såg dagens ljus idag.

torsdag 8 mars 2012

Kronobergs fantastiska natur - välkommen ut

Att vistas i naturen är en lisa för själen. Den nya broschyren inspirerar till att upptäcka naturen och är en fantastisk guide till en mängd olika naturaktiviteter som anordnas av kommuner, ideella föreningar, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Broschyren kommer att finnas på turistbyråer, bibliotek m.m. och kan också hämtas på Länsstyrelsen.

Naturen är gratis och full av överraskningar. I guiden finns något för alla smaker och alla åldrar; både för nybörjare och de som har stor naturvana. Många av utflykterna är barnvänliga, även för ganska små barn och några är utformade så att alla skall kunna följa med, även om man har rörelsehinder i någon form.

En av mina favoriter är naturreservatet Luberydsmossen, som invigdes av landsbygdsminister Eskil Erlandsson förra hösten. Reservatet är ca 300 ha stort och består av våtmarker, fastmarksöar, sumpskogar och hagmarker med äldre träd. I kärren på myren växer den vackra myrliljan som sprider ett solgult skimmer under försommaren. Här finns ett nytt fågeltorn och en handikappanpassad grillplats. Det finns också en handikappanpassad stig till en plattform ute på myren.

Vad sägs om uggleutflykt, naturnatt, malsafari och mycket, mycket mer? De olika aktiviteterna står i datumordning, månad för månad.

Läs den lilla skriften och låt dig inspireras – vem vet, vi kanske ses någonstans ute i vår vackra natur!

onsdag 7 mars 2012

Tips om klimatsmarta val, intressanta inspel och bra erfarenhetsutbyte

Årets första möte med Klimatkommission Kronoberg inleddes med gemensam resa i RME-buss till Väckelsångs fjärrvärmeverk. Därefter erfarenhetsutbyte mellan kommissionens spännande ledamöter och inspel från inbjudna föredragande.

Det jag tar med mig hem är bl.a.:
 • Tingsryd Kommuns hållbarhetsstrategi som avgörande länk mellan vision 2030 och målområden
 • Informationen om årets landsbygdsinnovation 2011 ”Mobil samåkning i Tolg” och hur samåkningsprojektet nu sprider sig i länet och landet
 • Investeringsbeslut i Tingsryd ska i framtiden grundas på livscykelkostnad! Föredömligt!
 • Stena Aluminiums smarta klimatsnurra som visar hur även små insatser gör skillnadInformation av David Braic från Växjö Kommun om "Samordnad varudistribution och e-handel" för att minska transporter, öka trafiksäkerhet, minska kostnader o öka andelen ekologiskt i den offentliga upphandlingen, ett projekt med många kopplingar till regeringsuppdraget  ”Förenkla för företagen"
Premiär för utdelning av de allra första Framstegsstämplarna! De fem förebilderna – HSB Sydost, Vida, Stena Aluminium, Tingsryds Energi, Bilpool Tolg - arbetar alla synligt och strategiskt för klimatsmarta val och tilldelades idag de allra första Framstegsstämplarna, som är ett bevis på att man konkret bidrar med viktiga insatser.

Klimatkommissionens syfte - stimulera och lyfta fram goda initiativ. Ny presentation på www.klimatkommissionkronoberg.se.


Mera klimat - vägledning för klimatanpassning i fysisk planering

Länsstyrelsernas vägledning för klimatanpassning i fysisk planering  

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Klimatförändringarnas effekter påverkar hela samhället och den gör det på olika sätt. Den geografiska variationen är stor och det vilar ett stort ansvar på kommunerna att fatta beslut om kommunala riktlinjer och väga in klimatanpassningen i den fysiska planeringen.

– Klimatanpassning är en stor och komplex fråga. Det cirkulerar en överväldigande mängd information inom detta område som inte är lätt att hantera för en enskild tjänsteman. För kommunen kan det vara svårt att veta var man ska börja och hur man ska gå till väga. Därför har vi tagit fram denna vägledning, som är tänkt att fungera som en handfast metodbok, berättar Stina Westlin på Länsstyrelsen i Skåne län, ansvarig projektledare och en av författarna till ”Klimatanpassning i fysisk planering”. De centrala kapitlen berättar hur man gör i praktiken – före, under och efter planarbetet enligt den nya plan- och bygglagen.

– Vi hoppas att kommunerna med hjälp av skriften ska få ett stöd och vägledning i klimatanpassningsarbetet så att Sverige står väl rustat inför framtida klimatförändringar, säger Stina Westlin.

För mer information, kontakta
Linda Kazmierczak, beredskapsdirektör
0470 864 94

 

Klimatkommissionen tar bussen till Tingsryd

Tillsammans med övriga ledamöter i Klimatkommissionen tar jag om en liten stundn bussen till Tingsryd. Där ska vi ta del av kommunens hållbarhets- och klimatarbete och få information om möjligheter med samordnad varudistribution och e-handel.

Kommissionen i sin helhet träffas ett par gånger varje år och gör då nerslag på olika platser i länet. Syftet med klimatkommissionen, som leds av Regionförbundet, är att ta fram förslag till åtgärder för att nå målet om en fossilbränslefri region och för att nå en miljömässigt hållbar tillväxt. Bra och viktigt att följa och lyfta fram offentliga och privata aktörers klimatarbete. Med kunskap om goda exempel och initiativ hoppas vi få fler att ta ansvar för miljö- och klimatutmaningarna. Fotarbetet för ett grönare län bygger på samarbete mellan samhällets aktörer och det privata näringslivet och leds till vardags av medarbetare på Regionförbundet och Länsstyrelsen.

måndag 5 mars 2012

Energi- och klimatfrågor blandas med kompetensförsörjning, rekrytering, kvalité och planering

Förra veckans strategiska samtal och seminarier inom några av våra 96 uppdrag (droger, jämställdhet, regional utveckling, integration) byts mot en vecka med möjlighet att rensa skrivbordet och planera kommande lite större aktiviteter, men innehåller också besök Tingsryd och Stockholm.

Måndagar brukar betyda interna möten, så också denna vecka och under månadens ledningsmöte kommer vi att diskutera omorganisationen på Miljövårdsenheten, länsstyrelsens ledarfilosofi, krisledningsorganisationen, kvalitetsarbetet, telefonistuppdraget, ÅR, JK-statistik och löpande uppföljningar.

Eftermiddagen tillbringar jag med Växjö Kommuns VD-grupp där kompetensförsörjningsfrågorna garanterat kommer att vara en diskussionspunkt.

Dagen avslutas med avskedsfest för vår trotjänare Miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson som den 1 mars började på Miljödomstolen.

söndag 4 mars 2012

Kalla nätter – varma dagar

Ja, så har vårmånadens första helg börjat och efter några stadsveckor har jag åter haft förmånen att få andas skogsluft. Inte i Vasaloppsspåren precis utan i Smålandsskogen, där snön nu äntligen smält. Vi har fortsatt röjningsarbetet i skogen och jag förundras över växtkraften. På bara ett par säsonger är det mer björksly än gran och tall i planteringarna.

Även om det är en bit kvar till badsäsongen blev det i lördags årspremiär i ”utebastun” – skönt för trötta muskler och skön känsla att den kalla årstiden går mot sitt slut.

Nu redo för en ny jobbvecka med varierat innehåll.

torsdag 1 mars 2012

Det bästa jag läst på länge - Per Grankvists artikel i VA!

Mina reflektioner från dagens viktiga seminarie ”Jämställdhet som motor för tillväxt”, arrangerat av länets båda resurscentra, hittar du på twitter #jmsttillväxt.

Mitt bidrag för fortsatt diskussion får bli länken till Per Grankvist mycket läsvärda artikel i Veckans Affärer ”Mitt ansvar för jämställdhet är större än ditt” http://www.va.se/hallbarhet/mitt-ansvar-for-jamstalldhet-ar-storre-an-ditt-312431

Regionordföranden hälsar välkommen till Residenset - samverkan när den är som bäst?


  Regionförbundets ordförande Roland Gustbée hälsar välkommen till Residenset och den Regionala Dialogen
  Under varselsamordningsuppdraget 2008 - 2009 föddes Framtid Kronoberg – en arena där näringsliv och de offentliga mötte varandra för att gemensamt finna vägar för att lindra effekterna av finanskris och lågkonjunktur. Hur tufft det än var öppnade krisen upp möjligheterna för ett helt nytt sätt att samarbeta - över kommungränder, över organisationsgränser och över gränsen privat och offentlig aktör.
  Den glöden som uppstod under krisen hålls vid liv och har mynnat ut i ett antal gemensamma projekt, där näringslivets behov är styrande. Ett par gånger varje termin träffas engagerade företagare och offentliga aktörer på Residenset - igår kväll var det dags igen och det blev en kväll fylld av information och diskussion där regionens attraktionskraft och kompetensförsörjning var den röda tråden.
   
  Ur programmet  
 • Information av Håkan Bard av det som kan/ska bli Linneaus Technical Centre
 • Ulf Axlsson informerade om den nya flyglinjen till Köpenhamn, start 26 mars
 • Jenny Skoglund gav MEDAK - medflyttarakademien ett ansikte och en nulägesbild om den stora efterfrågan på tjänsterna
 • Anders Blomkvist från Markaryds Kommun berättade mer om Markarydsmodellen och hur man agerar i samband med den stora nedläggningen i Strömsnäsbruk En modell som väl skulle kunna användas av andra drabbade.
Självklart fick också Kampradstiftelsen en hel del utrymme, om den kan man läsa mer på http://www.familjenkampradstiftelsen.se/

Diskussioner kring det spännande projektet TvärdraG avslutade kvällen. Projektet är ett samfinansierat näringslivsprojekt med syfte att långsiktigt öka inflyttning och säkerställa kompetensförsörjningen. Följ arbetet på http://tvardrag.wordpress.com/

Nästa regionala dialog äger rum på sen eftermiddag den 9 maj - välkommen att höra av dig om du vill detla!