onsdag 28 november 2012

Lanthandeln som motor för tillväxt! Och Lidhult ett gott nationellt uppmärksammat exempel!

  Träffpunkt Lidhult
               - för service och företagande!

Ett av våra uppdrag är att öka attraktiviteten för att bo och verka på landsbygden och flera av årets och tidigare års strategiska samtal har handlat just hur vi med olika insatser kan vända trenden - få fler att vilja bo kvar, få fler att vända tillbaka och få fler nyfikna att välja den lilla orten istället för den stora staden. Servicefrågan är viktig när man väljer boendeort och det var temat vid det tredje strategiska samtalet om lanthandelns roll som motor för tillväxt på landsbygden.

Mötesplatsen i Lidhult med butik, bibliotek och café har blivit ett riktigt gott exempel som lyfts i många olika sammanhang - inte minst av Näringsdepartementet och Tillväxtverket. Och naturligtvisvar Lidhult ett av flera goda exempel som lyftes vid gårdagens strategiska samtal.
Genom att nyttja butikens personal har Lidhult nu Sveriges mest öppna bibliotek! Klicka på länken www.tillvaxtverket.se  och du kommer till en filmsnutt som visar det goda exemplet!

tisdag 27 november 2012

Julstress hela året?


Mer ska göras av färre
Många är vi som tycker att stressen ökat, inte bara inför jul! Mer ska göras av färre på kortare tid. En ekvation som inte går ihop om man inte kritiskt funderar på vad som ska prioriteras, vågar ifrågasätta gamla rutiner och nyfiket se hur de som lyckats gör. Att strukturera och att systematisera kan låta både tråkigt och fyrkantigt, men sparar tid och irritation. Förutom att värdefull tid frigörs minskar sårbarheten när fler kan backa upp och träda in. Kompetensen blir tillgänglig och sitter inte enbart i någons huvud.

Nyårslöfte? - Nej en fortsättning på utvecklingsarbetet som pågår
Inför 2013 kommer vi att internt att arbeta mer med systeamtisering och struktur - knyta ihop våra olika processer och verkställa förbättrings- och förenklingsförslag. Externt fortsätter vi med de strategiska samtalen, som är bra exempel på struktur och systematisering. Vi kommer också att kritiskt se över rutiner, struktur och innehåll på de möten vi kanske slentrianmässigt, utan att fundera på mål, syfte och förväntade resultat bjuder in till.

En bra början är de återkommande frukostmötena med Regionförbundets ledning, där vi klargör roller och vem som gör vad - för att identifiera glapp och överlapp - så att våra resurser används på bästa sätt för de vi är till för.

Kommunturnéer med start redan i januari
Även de kommande kommunturnéerna kommer att spara tid. Under 2013 kommer alla länets kommuner att besökas och innehållet i samtalen är tänkt att handla om om respektive kommuns styrkor och utmaningar, hur vi utifrån vår roll kan förenkla och underlätta inte minst för de mindre kommunerna.

måndag 26 november 2012

In synsråd och olika strategiska samtal på Residenset denna vecka

Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen

Veckan möten på Residenset;

26/11 Möte med Länsstyrelsens Insynsråd   27/11 Strategiskt samtal om Lanthandelns utveckling   28/11 Välkomnande lunch för höstens alla nya medarbetare på Länsstyrelsen   28/11 Styrgruppsmöte med Näringslivsnätverket Tvärdrag   28/11 Strategiskt samtal kring infrastruktur - samarrangemang med Regionförbundet  

torsdag 22 november 2012

Närmare 124 miljoner till länets lantbrukare


I början av december kommer länets lantbrukare att få de beviljade gårdsstöden. Kronobergs län ligger över nivån i den nationella målsättningen. Totalt ska närmare 124 miljoner kronor fördelas ut i länet.

I Kronobergs län kommer 96 procent av lantbrukarna att få sitt gårdsstöd i början av december. Det överskrider Jordbruksverkets uttalade mål om att 95 procent av landets lantbrukare ska få sina pengar den 3 december.

Totalt innebär det att 2 217 lantbrukare får dela på 123 816 630 kronor.

54 lantbrukare får sina ersättningar senare bland annat beroende på att de har haft kontroll under året eller att de har stödrättsärenden som inte är beslutade av Jordbruksverket.

För dem som inte får sitt gårdsstöd den 3 december är ytterligare utbetalningar av gårdsstödet planerade till den 27 december och till den 17 januari 2012.

För mer information kontakta:
Stefan Carlsson, Lantbruksdirektör
stefan.carlsson@lansstyrelsen.se
010-223 73 24

Ulla-Britt Johansson, Funktionsledare
ulla-britt.johansson@lansstyrelsen.se
010-223 73 02

Catti Sammelin
Informatör, layout
Tfn 010 223 74 85

onsdag 21 november 2012

Länsstyrelsen involverad i mycket av det som händer i samhället


Och ibland blir jag konfunderad över att Länsstyrelsens arbete inte tydligare förknippas med positiv samhällsutveckling. Den synen skulle jag vilja ändra på - för inte är det avveckling (motsatsen till utveckling) vi sysslar med!
 
Integration, klimat, trä och kulturmiljöutveckling
Förra veckans viktiga samtal med länets alla aktörer och samtal om integration ála Kronoberg, lanseringen av Smålands Trästrategi med 3 landshövdingar, 3 regionordföranden och landsbygdsministern, klimatsamtal och utvecklingsarbete i glasrikeuppdraget tycker jag är
bra exempel på utveckling där vi är med, ibland som drivande och ibland som aktiva medpassagerare.
 
Även denna vecka ägnar jag tillsammans med många av länsstyrelsens medarbetare åt olika former av utveckling eller vad sägs om följande; 
  • Jämställdhet som motor för tillväxt
  • Nationalparksarbetet som du kan läsa om i gårdagens blogg
  • Design för destinationsutveckling genom SVID
  • Strategiskt samtal tillsammans med grannlänen Kalmar och Kronoberg för utveckling av de gröna näringarna
  • Folkhälsopolicyarbete tillsammans med Landstinget och Regionförbundet
  • Rovdjurssamarbete i Södra Förvaltningsområdet

tisdag 20 november 2012

Nationalpark är den finaste utnämning ett naturområde kan få

I kväll har kreativiteten på Residenset återigen flödat. Ett femtiotal engagerade personer med intresse för arbetet att bilda Nationalpark Åsnen har fått information om hur arbetet fortlöper av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och SLU. Om allt går enligt planerna kan invigningen av Sveriges 30:e Nationalpark och Kronobergs första ske någon gång under 2015!

Arkitektbyrån White, som vann Naturvårdsverkets uppdrag att designa och utveckla varumärkesarbetet "Sveriges Nationalparker", höll ett inspirerande föredrag om bildandet av Kosterhavets Nationalpark.

En av de viktigaste parametrarna i Nationalparksarbetet är förankrings- och utvecklingsrocessen med de som verkar och bor i området och syftet med kvällen var att efter information och inspiration, i mindre grupper, ta vara på tankar, ideér, kunskap, egna erfarenheter, sägner och historier. Underlag som tas väl tillvara i det fortsatta arbetet.

Möten som gör skillnad - gästbloggare Catti Sammelin om Designmingel årgång 2012

Designminglet 2012 - femårsjubileum


För femte året i rad hölls Designminglet på Residenset i Växjö. Ett hundratal kreatörer deltog i det gedigna programmet som erbjöds med allt ifrån flertalet olika föreläsare till gemensamt arbete i en workshop.

Temat för året var trä, glas, mat och trädgård. Kvällen bjöd på information om allt ifrån Smålands och Ölands Gastronomiska akademi, Astrid Lindgrens Trädgårdar, vad som skapar attraktionskraft i småländska orter, turism och destinationsarbete, Smålänningen då och nu, omvärlden och det nya glasriket till möbelrikets kommande evenemang.

- Att den här typen av strategiska möten leder till utveckling är inte en fråga utan en självklarhet, det finns både samarbetsvilja och drivkraft, säger Kristina Alsér.

Årets workshop handlade om Glasriket

Erika Lagerbielke, professor i glasdesign vid Linnéuniversitetet, inledde kvällens workshop med att presentera de olika teman som var och en av deltagarna själva valde mellan att diskutera utifrån eget intresse eller engagemang.

Samtalen genererade frågor att ta vidare och idéer om hur vi på nya sätt kan använda oss av glaset som material och hela området för glasriket. I en av grupperna för kvällen, Transparent Intelligence, var de innovativa och tänkte fritt och futuristiskt. Glas som informationsbärare och smart glas som ger oss nya möjligheter att gestalta våra hem. Dessutom tänkte de på glas och trä i kombination i framtidens arkitektur.

I samtalet kring marknadsföring och kommunikation handlade diskussionen delvis om att komma fram till vad ”Glasriket är för något”. Vart går gränsen för glasriket, ska den marknadsföras som ett ”rike” i sig självt eller vara en del av ”öarna” möbel- , design- och träriket Småland. Det behöver utvecklas en gemensam målbild för dessa öar och en tydlig samverkan kring Småland som upplevelse. Efter det kan en marknadsföringsstrategi göras och kanske bör det föras fram av ett regionalt turistråd?

- Bredden på uppslagen var glädjande, jag tror att det är nödvändigt att man arbetar brett och ser möjligheter ur alla möjliga perspektiv. Personligen tycker jag att Glas och Trädgårdsmiljöer är väldigt intressant, liksom Glas och Måltid, säger Erika Lagerbielke. - Nästa steg blir att koppla ihop kreatörerna med innovatörerna och entreprenörerna så att de livskraftiga idéerna kan förverkligas, säger Erika.

Catti Sammelin

måndag 19 november 2012

Anhörigvårdare, Varumärke, Nationalpark, Jäställdhet, MAT - veckans samtal på Residenset!Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen.

Veckans möten på Residenset;
19/11  Middag för anhörigvårdare

20/11  Regionförbundets och Länsstyrelsens medarbetare inbjudna till förmiddags- respektive
           eftermiddagsseminarie om den nya Varumärkesplattformen för Småland, arrangör Destination    
           Småland

20/11  Strategiskt samtal Nationalpark Västa Åsnen

22/11  Länets Jämställdhetsråd

22/11  Strategiskt samtal om generationsskifte i de Gröna Näringarna - samarrangemang mellan
           Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Kronoberg och LRF Sydost

23/11 MAT2013 - Frukostmöte med styrgrupp/huvudmannagrupp

fredag 16 november 2012

Nygammal hemsida för svensk miljöteknik - glad att arbetet i Swentec- Sveriges miljöteknikråd dammas av

Under tre år hade jag förmånen att leda arbetet i Swentec - regeringens initiativ för att förstärka konkurrenskraften för svensk miljöteknik. Många, många företag engagerades och resultatet av deras och kansliets arbete levererades i vår slutrapport till regeringen strax före jul 2010. Under åren som gått sedan dess har regeringen lanserat en miljöteknikstrategi och jag konstaterar att många aktiviteter på "att göra listan" från rapporten nu realiseras. Glädjande!
                     Så såg vi ut då ;) - Berit Gullbrandsson, vd för Swentec och jag som ordförande

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Gemensam webbplats ska stärka miljöteknikföretag


För att förbättra förutsättningarna för att utveckla, kommersialisera och exportera svensk miljöteknik ger regeringen Tillväxtverket i uppdrag att utveckla en webbplats som tillgängliggör information inom miljöteknikområdet på internet. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde.

Tillväxtverkets uppdrag syftar till att underlätta för innovatörer, entreprenörer och företag som söker information i syfte att utveckla sin produkt eller verksamhet.

- Vi måste underlätta och skapa förutsättningar för svenska företag att dra nytta av den växande globala efterfrågan på miljöteknik. Med en gemensam webbplats kommer företag och andra aktörer få lättare att hitta relevant information. Det kan till exempel handla om olika offentliga stöd som finns eller vilka andra företag och entreprenörer som man kan samverka med, säger it- och energiminister Anna Karin Hatt.

Satsningen omfattar 3,5 miljoner kronor och är en del av regeringens miljöteknikstrategi som löper under perioden 2011 till 2014. Inom ramen för miljöteknikstrategin har det framkommit ett stort behov, framförallt från små- och medelstora företag, av en samlad information om pågående offentliga satsningar inom miljöteknikområdet. Även annan information som är relevant för svenska aktörer inom området har efterfrågats, till exempel att göra det lättare att hitta andra svenska miljöteknikföretag och anläggningar.

Kontakt:


Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71

torsdag 15 november 2012

Handläggningstider, ungt entreprenörskap, demokratijakt och klimatförändringar är några av rubrikerna i november månads nyhetsbrev

Möte om handläggningstider och bemötande
Landshövding Kristina Alsér och torvföretagaren Thomas Merlöv möttes i slutet av oktober på residenset i Växjö. De diskuterade bland annat handläggningstider och myndighetens bemötande, och hur det egentligen ska gå till att minska handläggningstider och bättre nå ut. Samtalet filmades och filmen hittar du på vår hemsida.

Unga entreprenörer besökte residenset
För ett par veckor sedan besökte företagare andra residenset då nätverket Hjälp höll en kväll för att främja företagande. De talande var bland annat Anders Öman, entreprenör, som talade om hur man just blir en duktig entreprenör, och två unga företagare som hittat framgång internationellt.
Femårsjubileum för Designminglet
Ungefär hundra skapare av olika slag deltog i årets Designmingel på Residenset. Trä, mat, glas och trädgård diskuterades under kvällen, då det också var femårsjubileum för tillställningen.
Demokratijakten löste problemDet blev en lyckad tävling när Nätverket SIP anordnade Demokratijakten för gymnasieelever i Växjö. Tävlingen gick ut på att lösa uppdrag relaterade till samhällsproblem och demokrati. Länsstyrelsen bidrog med ett uppdrag där två kärnkraftverk utsattes för terrorattentat, och några grupper av deltagare skulle berätta vad man behövde för att överleva. Gruppen Blå 24 vann Länsstyrelsens uppdrag, och de som vann hela tävlingen var The Brunettes, som löste Växjö kommuns utmaning om ett möte mellan ungdomar och politiker. Läs mer om Demokratijakten hos Nätverket SIP.

Hot och möjligheter - hur påverkar klimatförändringarna oss?
I stort sett alla samhällssektorer påverkas av klimatförändringarna. För att ge berörda aktörer möjlighet att påverka utformningen av länets klimatanpassningsarbete under 2013 bjöd Länsstyrelsen in till ett möte den 14 november. Här diskuterades främst hur det praktiska arbetet ska läggas upp för att ta fram en regional handlingsplan för Kronobergs län. Minnesanteckningar läggs upp här på tisdag 20/11.

Strategiskt samtal om integration
Ett strategiskt samtal om integration hölls på Residenset, där flera aktörer samlades för att diskutera erfarenheter och möjligheter. Bland annat pratade Yesab Kidane om sitt företag MKEF, som anställer nyanlända och arbetslösa invandrare, för att få in dem på marknaden. 

Utbildning i kris och beredskap
En regional samverkanskurs, så kallad RSK-utbildning, anordnades i Växjö av Krissamverkan Kronoberg. Deltagande var räddningstjänst, polis, SOS Alarm och landstinget, och kommunerna i länet, som diskuterade bland annat kriskommunikation och ansvar i krissituationer.

Månadens kundintervju
Thomas Merlöv var inte bara på residenset för att samtala med landshövdingen, utan ställde också upp för månadens djupintervju.

Hela nyhetsbrevet hittar du på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Landsbygdsministern medverkar när vi i morgon lanserar Träregion Småland


Pressmeddelande
15 november 2012
Landsbygdsdepartementet

Träregion Småland tar form i Skogsriket

I Skogsriket växer nu Träregion Småland fram. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson deltar på lanseringen av regionen fredagen den 16 november i Stockaryd.

- Skogen och alla de näringar som finns runt skogen är oerhört viktiga för hela Sverige. Satsningen på Träregion Småland är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans kan driva regeringens vision om Skogsriket vidare och utveckla den, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Visionen är att Småland ska vara en ledande träregion i Europa till år 2020. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson deltar vid lanseringen av projektet Träregion Småland, och håller tal om skogens viktiga roll i Sverige samt om regeringens satsning på Skogsriket - med värden för världen.Tid och plats:
Tid: fredagen den 16 november klockan 11.00 - 12.30
Plats: Willa Nordic, Bäckgatan 5, Stockaryd

Kontakt:
Madeleine van der Veer
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59

Familjen Kamprads Stiftelse beviljar anslag för entreprenörskap och hälsa för äldre

Familjen Kamprads Stiftelse bildades för knappt 11 månader sedan och det är fantastiskt kul att vi mitt arbetet med att bygga upp rutiner och struktur också kunnat initiera och ta beslut att bevilja anslag till ett antal intressanta och angelägna projekt.

Vid styrelsemötet den 13 november togs beslut om följande forsknings- och utbildningsprojekt:


Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet.
5 700 000 kronor för 2013. Huvudsökande professor Eva Benzein.

Framgångsrikt åldrande efter 65, effekter av miljöstimulering på kognitiv hälsa och neural plasticitet.
10 500 000 kronor för 2013-2014. Huvudsökande professor Abdul Mohammed.

Kapitalförsörjning och socialt företagande.
1 600 000 kronor för 2013. Huvudsökande lektor Jan Alpenberg.

Towards Sustainable Food Systems: Exploring food, tourism and regional development in Småland.
1 900 000 kronor för 2013. Huvudsökande professor Stefan Gössling.

Om att vara gammal i Småland på 2000-talet! Vad vet vi och hur upplever de gamla sin vardag? En kartläggning av kunskapsläget och inblick i de gamlas upplevelser.
1 800 000 kronor för 2013-2014. Huvudsökande professor Ulla Melin-Emilsson.

1 000 000 kronor anslås till Linnéuniversitetet för samarbete med MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland för stipendiebaserat utbildningssamarbete under 2013-2014. Kontaktperson Vice-rektor Nils Nilsson.

onsdag 14 november 2012

VINNOVA lanserar innovationscheckar för små och medelstora företag!


Almi, IUC och Coompanion får uppdraget att distribuera innovationscheckar


VINNVOA har gett Almi Företagspartner AB, IUC Sverige AB och Coompanion – Kooperativ Uteveckling Sverige ansvaret att distribuera innovationscheckar. De tre nationella aktörerna kommer att ansvara för att över 200 små och medelstora företag får möjligheten att se över och starta nya innovationsprojekt.

Tanken med innovationscheckarna är att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga genom att till exempel köpa tjänster av exempelvis universitet och högskolor, institut eller andra offentliga eller privata kunskapsleverantörer. De ska rikta sig mot små och medelstora företag som behöver ny kunskap eller ny teknik för att ta fram innovativa tjänster, varor eller processer. Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap och produkter. Innovationschecken är kontanta medel på cirka 100 000 kr.

Satsningen är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige och i ligger i linje med den nationell innovationsstrategi. De tre nationella distributörerna som valts ut kommer att ansvarar för att identifiera företag som har ett behov av en innovationscheck. Distributören ska också utifrån företagets behov se till att en innovationscoach (rådgivare) finns till hands för att ge stöd i processen. Innovationscoachen kan också fungera som ett stöd och kontakt mellan företaget och forskningsinstitut, universitet, högskola eller annan extern kunskapsleverantör.

Distributörerna har valts ut på premisserna att ha ett stort nätverk som också inkluderar kvalitativa rådgivare. Distributörerna måste också kunna agera på ett kostnadseffektivt sätt för att nå företag i många branscher i hela Sverige. De tre kommer samarbeta på nationell- och regionalnivå för att skapa effektivitet och kunskapsutbyte.

Innovationscheckar är ett regeringsuppdrag tilldelat till VINNOVA för 2012- 2014.

tisdag 13 november 2012

I mars får vi åter möjlighet att visa upp lite av allt spännande som händer i Kronoberg för omvärlden!

Kungaparet besöker Kronobergs län under nästa år!

Med anledning av att Kung Carl XVI Gustaf nästa år firar 40 år som statschef kommer kungaparet att under perioden 5 mars till 7 september besöka Sveriges alla län. Först ut är Småland med Kalmar - Kronoberg-Jönköping den 5-7 mars.


Vi ser verkligen fram emot besöket och hälsar kungaparet hjärtligt välkomna till Kronobergs län!

Planeringen är redan i full gång och vi räknar med att programmet kan presenteras i början av februari.

Av 33 ansökningar och 11 beviljade blev det full pott för Småland - av 2 ansökningar blev 2 beviljade!


I fredags beslutades om 800 000 kronor i planeringsbidrag till Småland för utveckling av trä- och glasindustrin. Till detta kommer regional satsning på samma summa.

Vinnova, som arbetar för att stärka Sveriges innovationskraft, står bakom finansieringen och beslutet innebär att Småland har möjlighet att bli en så kallad VINNVÄXT-region.

VINNVÄXT är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Blir en region utvald innebär det olika former av stöd under en period av 10 år. Första steget är att få en förstudie godkänd för att sedan få möjlighet att utveckla en fullständig ansökan. Två ansökningar för förstudie skickades in från Småland – ”Homes from Sweden – hållbara bostäder för fler” och ”Transparent Intelligence”. Dessa ansökningar var två av totalt 33 inkomna ansökningar. Allt som allt tilldelades 11 ansökningar i landet medel till förstudie.

Bakom ansökningarna står SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och glasforskningsinstitutet Glafo, näringslivet samt länsstyrelserna och regionförbunden i Småland.

- Om vi blir en VINNVÄXT-region skulle det betyda oerhört mycket för utvecklingen av såväl forskning som företagande och innovationer inom våra branscher, och för Smålands utveckling, säger Marianne Grauers VD på Glafo.

Vinnova lämnar bidrag med 500 000 till ansökan ”Homes from Sweden” och 300 000 för ”Transparent Intelligence. De bidrag som nu tilldelats ska användas för att skriva en fullständig ansökan om att Småland ska bli en VINNVÄXT-region. ”Homes from Sweden” syftar till att utveckla husindustrin så att ett väsentligt bredare utbud av kundanpassade produkter kan levereras till tillväxtmarknader i och utanför Sverige. Transparent Intelligence handlar om att bilda ett kunskapscenter för att kombinera planglas med andra transparenta material med olika inbyggda funktioner.

Arbetet med att samordna de båda ansökningarna påbörjas omedelbart och slutlig ansökan ska vara lämnad till Vinnova i maj 2013.

Kontaktperson:
Carin Karlsson
carin.karlsson@lansstyrelsen.se
010-223 71 48

måndag 12 november 2012

Om bättre integration handlar ett av samtalen på Residenset denna vecka!
Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen.

Denna veckas större aktiviteter på Residenset

13/11  Entreprenörskap och ideella organisationers engagemang för integration av nya svenskar, uppföljning och utveckling av tidigare möte  

14/11  Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning I besöker Växjö och Älmhult under två dagar, inleder med arbetsmiddag på Residenset

söndag 11 november 2012

Ibland snurrar hjulen fortare än vanligt, den gångna veckan var en sådan


Det händer mycket på vår länsstyrelse, i regionen och i omvärlden och just förra veckan verkade allt hända på en gång. Positiva saker och lite mer komplicerade. Slits mellan strategiskt arbete och operativa insatser. Varselvåg som slår hårt i länet, Glasriket i omställning och mångas förväntningar på snabba resultat, integrationsuppdraget och den svåra bostads- och sysselsättningsfrågan är några exempel på externa uppdrag som fyller dagarna.


Internt arbetar vi oförtrutet vidare för att bli en modern o effektiv myndighet. Feedbacken från de vi är till för är tydlig! Medarbetarna på Länsstyrelsen i Kronoberg gör ett fantastiskt och uppskattat arbete, det visar resultaten i brukarundersökningen som publicerats på vår webb. Stort tack till alla som bidragit till detta!!


Innovativ samverkan för bättre integration Under förra veckans Landshövdingemöte ägnade vi en stor del av tiden åt Integrationsuppdraget. Ett viktigt men svårt uppdrag. Ska vi lyckas måste vi arbeta på ett nytt innovativt sätt. Ett gott exempel är det strategiska samtalet på Residenset nu på tisdag. Då samlas alla kommuner, statliga berörda myndigheter, Regionförbundet, det civila samhället och näringslivet för att inspirera, visa goda exempel och diskutera hur en kronobergsmodell för integration skulle kunna se ut. Resultatet av samtalet tar vi med till visionsarbetet i Integrationsrådet i januari.

Jag har sagt det förr och säger det igen - nyfikenheten på vårt län är stort
Under två dagar nästa vecka kommer Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien att besöka Växjö och Älmhult. Det blir ett exklusivt program bla med besök på IKEA Explore, info om IKEA-kulturen och guidning på varuhuset av varuhuschef Fredrik Håkansson-Lundh.

Nya möjligheter att visa upp oss
Våra uppdrag har en stor bredd och kontrasterna är stora. Nästa år firar Kungen 40 år som statschef. Det vill kungaparet fira genom att under perioden mars till september besöka samtliga 21 län. Småland är först ut och den 6 mars får vi möjlighet att visa upp oss och ge en bild av länets utveckling de senaste 40 åren, men också visa styrkor och framtida möjligheter. Uppdraget blev officiellt i fredags och vår planering är därmed i full gång.

Ingen risk att tröttna på enformighet!
Förutom dessa lite större evenemang står Glasriekuppdragsinformation i Åfors, invigning av första gastankstället i Växjö, lansering av Smålands Trästrategi i Sävsjö, information om läget i länet på Expansiva Växjö och en mängd interna möten på veckans agenda, detaljerna finner du här nedan.


                                                                 Foto; Mats Samuelsson

Glimtar från ännu en händelserik vecka - mer än fullsatt på Residenset denna vecka - Designmingel med över hundra gäster och lika många under premiärfesten med Linneateaterns ensemble. Tack husfru Brita för engagemang o organisationsförmåga!! På Huseby har Gunnar Kaj och Camilla Thulin flyttat in med sina fantastiska kreationer - en fantastisk upplevelse, rekommenderas varmt!


fredag 9 november 2012

Stort intresse för integrationsfrågor - fler än sextio personer anmälda till det strategiska samtalet på tisdag!

Bra diskussion om Integrationsuppdraget under gårdagens Landshövdingemöte på Rosenbad  - en  utmaning och svår situation, som om vi ska lyckas kräver insatser från samtliga inblandade parter. Regeringens förväntningar på länsstyrelserna och inte minst på länsledningarnas engagemang är stora.

Vi var rörande överens att vi både på nationell och regional nivå behöver samarbeta och samverka på ett nytt innovativt sätt och inte minst dela med oss av erfarenheter och lyfta goda exempel.

Tycker vi tillsammans med både Regionförbundet och kommunerna påbörjat en bra dialog om hur vi ska lyckas. På tisdag visar vi återigen prov på just det. Då bjuder vi till ett strategiskt samtal kring Integration med mycket inspiration och många goda exempel.

Intresset är stort och drygt sextio personer kommer att vara på plats - politiker, tjänstemän, civilsamhället och näringslivet. För att diskutera framtiden och nya möjligheter!

torsdag 8 november 2012

Våra kunder bedömer vårt arbete - våra medarbetare får ett gott betyg!


För fjärde gången har Sveriges länsstyrelser genomfört en brukarundersökning.

Resultatet visar att Kronobergs län får högt betyg när det gäller bemötande och medarbetarna uppfattas som engagerade, intresserade och öppna för dialog.
– Ett mycket glädjande besked som visar att vi är på rätt väg, menar länsråd Lennart Johansson.

Varje år undersöks ett urval av länsstyrelsernas verksamheter. I år har det varit fokus på detaljplaner, landsbygdsutveckling och företagsstöd, naturskydd samt överklagande av lovärenden.
– Undersökningen visar vad vi behöver förbättra och förenkla så att vår verksamhet fungerar optimalt för de vi är till för, menar länsråd Lennart Johansson.

Glädjande resultat…
Inom samtliga undersökta verksamheter får länsstyrelsen goda betyg när det gäller bemötande. Enligt Lennart Johansson är det ett resultat av flera års hårt arbete med verksamhetens värdegrund.
– Vi vill vara en modern myndighet och har den ambitiösa visionen om att vara ett föredöme. Allt vi gör ska ha bäring på vår värdegrund om tillit, öppenhet, ansvar och respekt. Därför är det extra kul att våra medarbetare får så bra omdömen. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

... och saker att förbättra
Vid sidan om de positiva resultaten finns det naturligtvis även områden som behöver förbättras.
– Vi får en del kritik när det gäller tillgänglighet. Många tycker till exempel att det är krångligt att hitta information på vår webbplats och att det är svårt att få tag på rätt person när man kontaktar oss. Här har vi en del att jobba vidare med.

Ett steg i rätt riktning är länsstyrelsens nya telefonistorganisation där Kronoberg framöver kommer att vara värd för tolv av landets länsstyrelser.
– Vi är i full gång med att bygga upp en ny telefonistorganisation där värdskapsfilosofin är centralt. Det handlar om att som kund bli lyssnad på och känna sig bekräftad oavsett vilket ärende eller fråga man har, säger Terese Lundgren, telefonistsamordnare.

Fakta om undersökningen
För fjärde gången har Sveriges länsstyrelser genomfört en gemensam brukarundersökning. Samtliga 21 länsstyrelser deltog i år och Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av nio som varit med sedan starten 2009. Varje år undersöks ett urval av länsstyrelsernas verksamheter, i år berörde fyra av dessa Kronoberg. Tre av dessa har undersökts tidigare vilket ger möjligheter att följa resultatet över tid.

Rapporten finns i sin helhet att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida.

För mer information, kontakta:
Verksamhetscontroller Gunilla Claesson, 010 – 223 71 41
Länsråd Lennart Johansson, 010 – 223 71 32

Visionen om en rakare o kortare väg från idé till hus!

Landshövdingemötet på Rosenbad inleds av vår egen minister Stefan Attefall. Temat mer aktuellt än någonsin - behovet av ökat bostadsbyggande, förkortade handläggningstider från idé till hus och bättre kunskap om bostadsförsörjning. Länsstyrelserna föreslås få en ökad roll i dessa frågor.

Årets designmingel lockade över 100 engagerade smålänningar tillResidenset i Växjö!


Nya perspektiv
Nya möjligheter
Det nya Glasriket

Jag är överväldigad över det stora intresset för årets Designmingel på Residenset!

Trä, glas, mat och trädgård med den gemensamma nämnaren design var temat för årets Designmingel på Residenset.

För femte året i rad träffades kreativa och drivande människor för att dela erfarenheter och bidra till regionens utveckling. Jag är överväldigad över att så många så generöst delar med sig av erfarenheter och är beredda att kavla upp ärmarna för att sätta vår region på framtidskartan.Designmingelt har blivit en uppskattad mötesplats och en kreativ arbetsplats, det ska vi värna och sprida till andra!

Det blev en kväll fylld av inspiration och information och inte minst jobb - de tio arbetsgrupperna levererade många goda förslag för Glasriket att arbeta vidare med och belönades med god mat lagad och upplagd av ungdomar från Ryssbygymnasiet.

Njut av de vackra bilderna som jag fått lov av Ica Carlsson att publicera http://icacarlsson.se/designmingel-hos-landshovdingen 

måndag 5 november 2012

Nya spännande möten på Residenset!
Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen.

5/11  Framtidssamtal med Växjö Kommun

5/11  Öster som gått upp i Allsvenskan firas

6/11  Smålands största (?) Designmingel med workshop
En innehållsrik och kreativ vecka väntar

Glimtar från en händelserik vecka - En nöjd grundare inspekterar Älmhults nya varuhus i världsklass, Smålands Kulturfestival blev en härlig upplevelse - här möter Gunilla Allard musiken vid mellanlandningen i Lammhult och infrastrukturministern gjorde ett minnesvärt stopp i Alvesta när nya Resecentrum invigdes!Sällan har så mycket ljus riktats mot Kronoberg
Just nu händer mycket i vårt län och mångas målmedvetna arbete har gett resultat. Förutom höstens fotbollssegrar, landskamper och nya arenor har vi denna helg kunnat glädja oss åt ett nytt resecentrum i Alvesta, ett nytt och unikt varuhus i Älmhult och att den första Småländska Kulturfestivalen sjösatts.

Inget av detta hade varit möjligt utan modiga, drivna människor och inget hade blivit möjligt utan Länsstyrelsens medverkan - kulturmiljö, planarbete, landsbygdsutveckling!

Ungdomarna Adam och Frans avslutningsord under inspirationsseminariet för unga entreprenörer förra vekan får sammanfatta allt detta - "Man kan nå vart man vill och hur långt om man är beredd att kämpa"!

Skapa utrymme för kreativitet i organisationer
Tänk så många målmedvetna och kreativa människor vi har runt omkring oss. Ibland utan att veta eller ta vara på möjligheten. Min absoluta övertygelse är att flera hjärnor tänker bättre än en. Därför är vårt uthålliga arbete med att skapa modiga ledare så viktigt. Med omgivningens ökade krav och förväntningar behövs ett ledarskap som ger utrymme för nya tankar och idéer. Bara med mod och trygghet kommer vi att kunna ställa om från chefskap till ledarskap. En viktig omställning, men inte alldeles enkel vare sig för medarbetare eller ledare. Här måste vi alla hjälpas åt och dra åt samma håll! Och ta tid på oss!

Om detta och om budget 2013 handlar måndagens ledningsmöte. Både innan och efter detta sätts det modiga ledarskapet och balansen tillväxt och hållbar utveckling på prov. Möte med Växjös kommunledning om förtätning av staden och Ärendedialogen med samma frågeställning. Vår roll och vårt myndighetsutövande är viktigt för ett tryggt och rättssäkerhet samhälle - Länsstyrelsen är både kunskapsförmedlare, rättsgarant och samhällsbyggare!

Många interna möten med information, yttranden och beslut i vitt skilda frågor väntar och vårt uppdrag är minst sagt spännande. Jag slutar inte imponeras av den breda och djupa kompetens som präglar hela vår organisation och våra medarbetare förtjänar all positiv uppmärksamhet de kan få!

Det kreativa kulturarvet för oss in i framtiden
Designminglet på Residenset tisdag kväll är det femte i ordningen och har blivit en viktig mötesplats där kreativa idéer byter ägare och där nya tankar och affärssamarbeten uppstår. I år blir det fokus på Glasriket med tyngdpunkt på arbete och workshops. Syftet är att de hundra gästerna ska bidra med erfarenheter och ge input till arbetet med Glasrikeuppdraget.

Onsdagen inleder jag med planering av nästa veckas viktiga strategiska samtal kring integration. Glädjande att det är så många som visar intresse för denna viktiga utmaning och stora möjlighet - över sextio politiker, tjänstemän och företagare deltar i samtalet . Onsdag eftermiddag samlar Regionförbundet till viktigt varselmöte. Läget i länet ser på många håll mörkt ut, men är inte lika akut som 2008. Samtidigt som många i den traditionella tillverkningsindustrin har det kärvt är det många företag som med ljus o lykta söker nya medarbetare.

På torsdag är det Stockholm som gäller för min del, inleder med att träffa nya landshövdingen i Södermanlands Län för att berätta om vår myndighets utvecklingsarbete, därefter landshövdingemöte bla med information från hovet och Stefan Attefall.

Fredag dag tar jag ledigt för att sedan förbereda lördagen då vi öppnar upp Residenset för ensemblen i Läderlappen. Efter premiären på lördag firas alla skådespelare, musiker och andra nyckelpersoner med mingel i de fina salongerna!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vecka 45 i detalj ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Måndagen den 5 november 2012
Möte med kommunledningen i Växjö
Ledningsmöte med budgetarbete
Ärendedialog
Växjö Kommun firar Öster på Residenset

Tisdagen den 6 november 2012
Frukostmöte med Regionförbundet och diskussion kring integration
Remissgenomgång
Möte med regioncheferna för Polisen och Säpo
Designmingel med workshops
Onsdagen den 7 november 2012
Frukostmöte om Matlandet Sverige och Kronobergs insatser
Det Nya Glasriket, planering av det fortsatta arbetet
Intervju av Lnu om kvinnors företagande
Varselmöte med Regionförbundet

Torsdagen den 8 november 2012
Erfarenhetsutbyte med nya Landshövdingen i Södermanland
Landshövdingemöte på Rosenbad

Fredagen den 9 november 2012
Ledig dag och förberedelser inför lördagens premiär av Läderlappen

Lördagen den 10 november 2012
Mingel för Linneateaterns ensemble efter premiären av Läderlappen

Önskar dig en fin vecka!

Kristinafredag 2 november 2012

Intresserad av 52 rum o kök? IKEAs största varuhus invigt!

Idag har ett av världens största varuhus öppnat - IKEA i Älmhult! Unikt, ljust, innovativt och mycket välkomnande. Det är det största huset i Sverige och det enda med hela produktsortimentet - på några dagar har Smålänningarnas tillgång på artiklar ökat antalet från1500 till 10 000 - det för  respekt med sig! Och kommer naturligtvis att locka många till vår del av Sverige!
Många, många väntar på att få komma in och lika många väntar på att få välkmna de första
En nöjd grundare inspekterar innan första kunden gör entré!


Thomas Carlzon, vd IKEA Sverige AB och förra kommunchefen Lena Fransson testar Älmhults första rulltrappa
Det är nästan lite overkligt att en kommun med 9 000 invånare idag kan mäta sig med världens största städer. Det är klart att det väcker nyfikenhet och stolthet. Aldrig förr har hela IKEAs koncernledning deltagit i en varuhusinvigning och aldrig förr har så mycket media visat lilla Älmhult sådant intresse och jag kan tänka mig att det var första gången Financial Times tagit sig till Småland!


Ett efterlängtat Resecentrum invigdes - klipp från Regionförbundets Veckobrev nr 16


Hämta hela Regionförbundets Veckobrev nr 16 www.rfss.se
----------Alvesta Rese-centrum har invigts och många gläds åt att projektet äntligen är genomfört.
- Ett stort grattis och ett stort lycka till här i Alvesta, sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i sitt tal vid invigningen.


I ett regnruskigt Alvesta samlades under torsdagskvällen förväntansfulla åhörare utanför stationshuset för att fira invigningen av nya Alvesta Resecentrum. Konferencier Lisa Syrén berättade om förväntansfullhet och oväntade möten som ibland kan utspela sig i stationsmiljöer, då människor möts som är påväg åt olika håll. Hon välkomnade också bland annat infrastrukturministern och kommunstyrelsens ordförande i Alvesta, Mats Johnsson, upp på scenen.

Bygget av Alvesta Resecentrum har skett i två etapper. Under 2011 förbereddes kontaktledningsarbeten och under 2012 har en gångbro byggts samt förbindelser ner till de två plattformarna som leder till spåren. Nu kan alla resenärer komma till olika plattformar och tåg på ett säkert sätt via hissar, trappor och rulltrappor. Gångbron ökar inte bara säkerheten utan också tillgängligheten till stationsområdet. Förhoppningen är att detta ska göra tågresandet mer attraktivt och locka fler att välja tåget som färdsätt, vilket också gynnar miljön.

Bygget har dessutom medfört att Alvesta kommun kan använda utrymmet på andra sidan järnvägen till någonting bra. Där anlägger kommunen en parkeringsplats på området Sjöparken som avlastar Alvesta centrum och ger resenärer möjlighet till långtidsparkering nära stationen.
Regiondirektören har ordet

Det lönar sig att vara ihärdig. Åtskilliga är de lokala och regionala förtroendevalda och tjänstemän som kämpat hårt för att Alvesta resecentrum ska byggas. Det är mycket glädjande att det äntligen har kommit till stånd.

Alvesta resecentrum är ett utmärkt exempel på ett win-win-projekt och ett resultat av uthållighet och samarbete. En dos tydlig politisk vilja och prioritering har blandats med tjänstemäns kreativitet och slit som i sin tur rörts ihop med fler ingredienser i form av finansiering från Alvesta kommun, EU, nationell- och länstransportplan. Samma anrättning skapar möjligheter till regionaltåg i nord- och sydlig riktning samt utökad Öresundstågtrafik på Kust till kustbanan. Alvesta resecentrum, Pågatåg nordost, Krösatåg och Öresundståg är tydliga bevis på att samverkan skapar möjligheter och gör skillnad för södra Småland!

Peter Hogla -------