måndag 30 november 2009

Vecka 49, 30 november – 4 december

Glaskonst, djurskydd och levande adventskalender

Det lackar mot jul och första decemberveckan blir lika variationsrik som vanligt. På måndag är schemat späckat med olika möten, de flesta interna men redan på förmiddagen samlas Insynsrådet för årets sista sammanträde. De viktigaste punkterna där handlar om infrastruktur, våld mot kvinnor ur ett historiskt perspektiv och djurskyddsverksamhetens status. Som vanligt får ledamöterna möjlighet att ”ställa oss mot väggen” och diskutera frågor som ligger rådet varmt om hjärtat.

Dagen efter blir en blandning av svensk glaskonst och svensk miljöteknik – två viktiga områden för regionens tillväxt. Residenset är en aktad mötesplats, men också en bra marknadsplats för länets skatter. Glaset har en framträdande roll och att visa upp våra rikedomar i den vackra miljön hoppas jag ska bidra till att fler blir lika hänförda som jag. Vid mötet med Orrefors Kosta Boda ska vi diskutera hur vi gemensamt kan lyfta glaset ännu mer.

Efter ytterligare en dag på Näringsdepartementet, med statssekreterare Ola Alterå och samtal om framtiden för svensk miljöteknik, ska jag ut i fält. På onsdag slår jag följe med en av våra djurskyddshandläggare. Djurskyddet tog vi över från kommunerna för ett knappt år sedan och med fältbesöket hoppas jag bättre kunna stötta mina medarbetare i vardagsarbetet.
Mer om veckans aktiviteter hittar du här;

Måndagen den 30 november 2009
Ledningsmöte
Insynsråd med Djurskydd och Jämställdhet på agendan
Avtackning pensionärer
Tisdagen den 1 december 2009
Möte med marknadsavdelningen för Orrefors Kosta Boda AB
Genomgång med Ola Alterå – Swentecs rapport och handlingsplan för 2010
Onsdagen den 2 december 2009
Deltar i djurskyddshandläggarnas fältarbete
”Bygg din framtid” – deltar i planeringen inför inspirationskväll för ungdomar
Öppnar andra luckan i den levande adventskalendern på Storgatan i Växjö
Torsdagen den 3 december 2009
Planering av program och innehåll vid Jämställdhetsrådet den 8/12
Kommundialog med Växjö kommun
Fredagen den 4 december 2009
Möte med ledamöter i KALN

Efter fyra Växjöhelger väntar ett par härliga dagar på gården!

Jag hoppas du får en fin arbetsvecka!

söndag 29 november 2009

Nya traditioner och gamla

Julen är nog den mest traditionsrika tiden och min flytt till Växjö har inneburit många nya traditioner. Den första söndagen i advent har blivit helgen då hela familjen samlas på Residenset för härligt umgänge. Årets familjehelg började med succé. Det är inte mycket som slår Leif Sandbergs färgsprakande, humoristiska och fantastiska uppsättning av Glada Änkan. Särskilt kul var det förstås, för oss som har en anknytning till Vimmerby, att återse dirigenten Staffan Lundberg. Det blev en riktig helkväll på Konserthuset och en föreställning jag varmt kan rekommendera!

Efter gudstjänst i Domkyrkan, besök på Smålandsmarknaden i Museiparken och julshopping begav vi oss sent på söndagseftermiddagen till den gamla gården Tagel för traditionellt julkaffe. Med Landshövdingerollen följer det ärofyllda ordförandeuppdraget i stiftelsen. Våra styrelsemöten är välkomna avbrott i vardagen och traditionen att träffa gamla trotjänare före jul är något jag inte vill missa.

På Tagel har tiden nästa stått stilla och det är fantastsikt att träda över tröskeln, in till det gamla huset. Här står allt på samma plats som för över hundra år sedan, julpyntet, granarna och på hedersplatsen i salongen den urgamla julkrubban, som är en av Skandinaviens äldsta.
I en tid när tiden rusar och förändringstakten är snabbare än någonsin är det både magiskt och högtidligt att komma tillbaka till dåtiden.

lördag 28 november 2009

Stolt o kaxig?

Jag är stolt
Stolt över att bo i Småland, Kronoberg och Växjö! Som Landshövding är det ingen risk att bli understimulerad, snarare tvärt om. Ändå valde jag att avbryta min Stockholmsresa i början av veckan för att delta i den mingelkväll som kommunalrådet Bo Frank bjudit in till. En kväll fylld av inspiration, engagemang och framåtanda.

Jag är stolt över det tydliga ledarskapet, över ansvaret man tar att vara motor inte bara för den egna kommunen utan för hela länet och jag är imponerad över långsiktigheten och kaxigheten. Det sistnämnda behöver vi alla lite mer av. Jantelagen har alldeles för länge hämmat många kreativa och företagsamma människor. Under kvällen fanns inte ett spår av Jantelag. Alla delade med sig av spännande framtidstankar – konkreta och visionära. Vi som var där representerade allt från näringsliv, idrott, offentlig sektor, investerare till kulturpersonligheter och livsnjutare. Kvällens värd läst ljuset falla på alla och värdskapet fick oss att känna oss värdefulla och när vi gick från den varma och ombonade källarlokalen kände åtminstone jag mig lite mer modig och motiverad att fortsätta jobba för framtiden.

Ännu mera stolt
Årets Växjösamtal på Konserthuset handlade ganska naturligt om träbyggande, den hållbara staden och ett hållbart samhälle. Aldrig förut har frågorna om ett mer hållbart synsätt varit så aktuella som idag. Ett hundratal personer samlades under fredagen för att i mindre grupper diskutera de viktiga framtidsfrågorna. Under lunchen fick Peter Örn, ordförande för Den Hålbara Staden och jag i egenskap av ordförande i Trästad 2012 föra ett offentligt samtal om hur vi ska klara av framtidens utmaningar. Frågor om miljö och klimat är något jag dagligen arbetet med under hela mitt yrkesverksamma liv och jag är självklart oerhört stolt över Växjös initiativ att agera ledare i sammanhang som har med de viktiga frågorna att göra.

torsdag 26 november 2009

100 år i handelns tjänst

I går deltog jag i firandet av en pigg och vital 100-åring. När Kronobergs Läns köpmannaförening jubilerade fylldes salongerna på Statshotellet med över hundra entreprenörer i handelns tjänst.

Entreprenörskap o handel går hand i hand. Handeln är viktig för länet, för staden och för landsbygden. Det var också genom handeln som jag först kom i riktig kontakt med mitt nya hemlän. Möbelriket i Lammhult och Glasriket i Kosta har under åren fått många, många besök av vår familj.

På Länsstyrelsen har vi ett speciellt uppdrag att stötta lanthandeln. Här har jag engagerat mig och planerar tillsammans med mina kollegor att bjuda våra lanthandlare till Residenset på en inspirationskväll i vår. Jag tror det finns mycket att utveckla, inte minst som handelsarena för lokalproducerade råvaror och livsmedel.

I en tid när hela Världen står inför omställning till ett mer hållbart samhälle måste vi gemensamt ta ansvar för att i större utsträckning väva in klimatsmarta val i vår konsumtion. Då kommer handeln att fortsatt vara en viktig motor för ekonomin.

onsdag 25 november 2009

Djurens väl engagerar

Kontrasterna i min vardag är stora och uppdragen spänner över ett brett fält, ena dagen möte på Rosenbad, den andra fylld av operativt arbete på Länsstyrelsen. Just nu handlar det mycket om djurskyddet, som vi övertog från kommunerna vid årsskiftet.

Det vi sett på tv de senaste dagarna är inte acceptabelt och djurskydd är i första hand djurägarens ansvar. Vår roll som tillsynsmyndighet är viktig både när det gäller att arbeta långsiktigt förebyggande och att agera snabbt och effektivt i akuta situationer. Sedan vi tog över verksamheten har vi parallellt med att bygga upp den nya organisationen lagt stora resurser på att beta av högen av ärenden vi ärvde vid övertagandet. Resurserna vi fått från regeringen ska vi använda så effektivt som möjligt och jag har personligen engagerat mig i frågan och bistår enhetschefen och djurskyddshandläggargruppen i uppbyggnaden organisationen. Om resurserna vi tilldelats av regeringen för att bedriva djurskyddet är i nivå med behovet kommer vi att veta när vi betat av ärendehögarna.

Vi är angelägna under tidig vår ha en situation som gör förebyggande insatser och systematisk tillsyn möjlig. Vi tar vårt uppdrag på allvar och under nästa vecka kommer jag att följa med ut på ett fältbesök för att bättre veta vad verksamheten kräver.

Krisen skapar guldlägen II

Swentec, Sveriges Miljöteknikråd, har det gedigna och spännande regeringsuppdraget att föreslå en effektiv struktur för ökad tillväxt inom miljöteknikområdet.

Sedan vi i april fick uppdraget har vi bjudit in till en bred dialog och process där nästan 200 nyckelpersoner från miljöteknikområdet deltar. Arbetet har mynnat ut i en handlingsplan för 2010 med fem strategiska huvudområden – politisk styrning, kompetens för hållbar utveckling, samverkan, affärsmodeller och kommersialisering. Tillsammans med över hundra referenspersoner har vi identifierat över 80 åtgärder, inom de fem huvudområdena, som ska bidra till ökad tillväxt. Handlingsplanen kommer att publiceras på Swentecs hemsida, www.swentec.se, i mitten av december. Beställ, ladda ner och delge oss gärna egna erfarenheter eller förslag på lösningar.

För ett par veckor sedan bjöd näringsdepartementet alla generaldirektörer i berörda myndigheter att delta i diskussionen hur vi kan kraftsamla resurserna och därmed skapa tillväxt och nytta för svenska företag.

I går var kansliets vd Berit Gullbransson och jag inbjudna av statssekreterare Ola Alterå att presentera handlingsplanen 2010 för ett femtontal chefer och företagsledare i små, medelstora och stora, globala företag. Syftet var att diskutera hur vi gemensamt bäst tar vara på möjligheterna som omställningen till ett mer klimatsmart näringsliv innebär. De globala utmaningarna för ett hållbart samhälle kan ge mer både jobb och ökad export för svenska företag.

Handlingsplan 2010, är en delrapport inför det slutliga dokumentet som ska överlämnas till regeringen i december 2010.

tisdag 24 november 2009

Krisen skapar guldlägen

Visst är det så att krisen skapat nya möjligheter och öppnat upp för ett helt nytt sätt att tänka och att verka. Krisen skakade om oss rejält och den första tiden handlade det om att skapa mod och framtidshopp. Idag har vi kommit in i återuppbyggnadsfasen och parallellt är det dags att tänka på utveckling och fortsatt kraftsamling och hur offentliga aktörer kan kratta manegen och låta företagens behov stå i centrum.

Jag har förmånen att delta i några spännande utvecklingsprojekt på nationell nivå, men med det regionala perspektivet som fokus. Under årens lopp har jag deltagit i många liknande projekt, med skiftande resultat. Skillnaden i diskussionerna idag jämfört med för bara några år sedan är stor. Viljan att samverka och kraftsamla resurser är påtaglig.

I projektet ”Innovation för tillväxt” som drivs av IVA, stöttas av Näringsdepartementet och som finansieras av Tillväxtverket, Vinnova och Svenskt Näringsliv har vi idag haft ett första möte i arbetsgruppen för den regionala dialogen. Den energi och prestigelöshet jag upplevde i diskussionerna kring upplägget har jag inte varit med om tidigare, det bådar gott för det fortsatta arbetet . Att det sedan är samma person i arbetsgruppen som kallat varselsamordnarnas tjänstemän till möte den 16 december gör inte saken sämre. Det borgar för hög legitimitet och kontinuitet.

Bra att i det här projektet ta vara på den kraft som skapats ute i regionerna under varselsamordningsarbetet. Kul att vi som dragit ett tungt lass i krisens inledning kan få en roll även i återuppbyggnaden och kul att arbetet stöttas av flera viktiga offentliga aktörer.

Vårt nästa möte blir den 15 december och då hoppas jag att inbjudan att delta i arbetet gått ut till alla varselsamordnare i alla Sveriges regioner.

måndag 23 november 2009

Julkaffe, innovationer och samtal om hållbar utveckling

Genom min blogg fkan du ta del av min vardag och det som händer i min omgivning. Från och med den här veckan kommer du också att varje måndag kunna se hur min arbetsvecka ser ut. Kalendern och mitt veckobrev publiceras sedan ett år tillbaka på webben under "Dialogen", nu testar jag ett nytt grepp där jag knyter ihop det som kommer med det som skett, om du förstår vad jag menar ;).

Vecka 48, den 23-29 november
Det lackar mot jul och på söndag är det första advent. Då är det dags för julkaffe på Tagel. Sedan många, många år samlas anställda på den gamla gården för en gemensam stund i den vackra matsalen där den urgamla krubban står på sin hedersplats. Som ordförande i stiftelsen ligger det på mig att samla alla till en stunds reflektion över det gångna året. En tradition sedan tiden då familjen Rappe von Schmiterlöw var aktiva och en önskan från fröken Adelheid, att fortsätta med efter hennes bortgång 1959.

Om Tagel speglar den fascinerande dåtiden, är veckans övriga aktiviteter fokuserade på nutid och framförallt på framtiden.

På måndag är det styrelsemöte i Vinnova med diskussioner för framtida satsningar och småföretagens roll i samhällsutvecklingen. Väl tillbaka i Växjö träffas en handfull personer för en uppdatering av allt som händer i och runt länets största kommun.

Just nu pågår det konkreta diskussioner på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt hur vi på bästa sätt tar vara på kraften i entreprenörskapet och potentialen i landets alla regioner och i de mindre företagen. Glädjande att man efter många års prat nu börjar ta tillväxtkraften utanför storstadsregionerna på allvar, och på tisdag förmiddag är det dags för kick off för de regionala dialogerna i projektet “Innovation för tillväxt”. Projektet drivs av Ingenjörsvetenskapsakademin med Marcus Wallenberg som ordförande.

På eftermiddagen träffar jag, tillsammans med statssekreterare Ola Alterå, ett tiotal ledare för större svenska företag med intresse att agera ”draglok” för svensk miljöteknik. Syftet är att med samlad svensk kraft underlätta internationaliseringsprocessen för de mindre företagen. Spännande och ett nytt grepp för att fler småföretag ska våga vilja växa.

Mot slutet av veckan deltar jag i Kronobergs län köpmäns hundraårsfirande och på fredag är det dags för årets upplaga av Växjösamtalet, där jag tillsammans med Peter Örn ska prata om hållbar utveckling.

Så här ser veckans program ut mer i detalj;

Måndagen den 23 november 2009
Ledningsgruppen sammanträder
Vinnova, styrelsemöte i Stockholm
Middag med information av ledningen för Växjö kommun
Tisdagen den 24 november 2009
Diskussion på Näringsdepartementet med statssekreterarna vid Närings-, Utrikes- och Miljödepartementet.
Onsdagen den 25 november 2009
Deltar i 100-årsfirandet av Kronobergs läns Köpmän i handelns tjänst
Torsdagen den 26 november 2009
Rapportskrivning
Fredagen den 27 november 2009
Möte med nätverket Tunga Fordon
Deltar i Växjösamtalet
Premiär för Glada Änkan - Växjö Konserthus
Söndagen den 29 november 2009
Julkaffe på Tagel

Jag önskar dig en riktigt bra vecka!

Kristina

torsdag 19 november 2009

Landsbygdsutveckling och grattis till Cecilia Malmström!

Landbygdsutveckling
De flesta kanske vet att jag har en bakgrund som företagare men kanske inte alla vet att min väg mot Landshövdingeposten började genom mitt engagemang för en levande landsbygd. Därför kändes det kul att stå värd för dagens partnerskapsmöte på Residenset och delta i diskussionerna hur vi kan öka attraktionskraften i länet med hjälp av landsbygdens utveckling.
Stora delar av Kronoberg är landsbygd och ett av våra huvudområden på Länsstyrelsen är just landsbygdsutveckling. Ett par gånger per år bjuder vi in alla organisationer och aktörer som har landsbygdutvecklingsfrågan på sin agenda för information och samtal.

Idag har vi tillsammans med ett 20-tal företrädare för dessa aktörer diskuterat länets genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet. Vårt syfte med mötet var att ge en lägesrapport av beslutade projekt och ge alla en möjlighet att delta i samtalet hur vi på bästa sätt utvecklar landsbygden och hur insatserna ska göra störst nytta. Många förslag kom upp och temans för vårens strategiska samtal saknas inte. Ett kommer garanterat att handla om hur vi kan bidra till en ljusare framtid för lanthandeln.

Folkpartiets landsmöte för första gången i Växjö
De allra flesta vet att jag inte har någon politisk bakgrund, men jag måste erkänna att jag är både glad och stolt över beslutet att nominera Cecilia Malmström som Sveriges kandidat till den nya kommissionen. – Grattis Cecilia!

Extra kul är det att jag fick möjligheten att gratulera henne personligen tidigare i kväll. Då samlades hälften av alla delegater, 125 personer från hela landet, på Residenset för kort information om länet, våra utmaningar och nya möjligheter som dykt upp tack vare krisen.
Naturligtvis fanns det också tid för en rundvandring i de vackra salongerna.

Åsa Jungnelius och Ludvig Löfgrens glaskonst, som jag tycker speglar kaxighet och hopp om framtiden väckte mycket uppmärksamhet. Det gjorde även de moderna möblerna från Möbelriket. Residenset är en fantastisk marknadsplats för länet!

I morgon kväll välkomnar jag kommer den andra hälften av delegaterna, innan dess ska jag delta i öppningen av Landsmötet och hinna inviga Vismas nya lokaler.

onsdag 18 november 2009

Liten insats, stor skillnad!

Även i kväll fylldes Residenset av hjältar – den här gången av anhörigvårdare.

För fem år sedan bjöd min företrädare Lars-Åke Lagrell ett femtiotal anhörigvårdare till den första ”Nobelfesten”, ett fint initiativ som jag valt att föra vidare.

”Nobelfesten”, där symboliska medaljer delas ut till alla anhörigvårdare har en speciell plats i mitt hjärta. För att det var min allra första middag som Landshövding och för glädjen att få lyfta fram alla dessa människor som varje dag utför hjältedåd. Deras jobb sker i det tysta, de avlastar, står tillbaka och skapar livskvalité för en nära anhörig. Det tycker jag är värt att göra synligt.
En kväll på Residenset gör skillnad, här kan man dela erfarenheter med andra, njuta den goda maten och av vårt fantastiska varma och ombonade Residens.

Arrangemanget gör vi i samarbete med Anhörigföreningen i Växjö med omnejd och Röda Korset.

tisdag 17 november 2009

Mångfalden som inspiration

Det blev kö till Residenset i tisdags kväll när Länsstyrelsen bjöd engagerade medmänniskor från frivilligorganisationer till en inspirationskväll med Gillis Herlitz.

Ämnet var Kulturgrammatik och vi var många som fick både energi, inspiration och en hel del aha-upplevelser under föreläsningen. Gillis satte inte bara en gång fingret på våra fördomar och föreställningar. Kulturskillnader har inga gränser och har inte så mycket med nationalitet att göra. Ofta handlar det om okunskap, rädsla och förutfattade meningar. ”Det sitter i väggarna”, var ett exempel på hur vi gömmer oss för att slippa ta ansvar för vårt eget handlande. ”Det sitter inte i väggarna det sitter i oss människor!” Tänkvärt, eller hur?!

Med det här miniseminariet ville vi visa vår uppskattning och ge tillbaka lite till några av alla som många gånger helt ideellt ställer upp och hjälper till att underlätta integrationen för nya svenskar. Med sitt engagemang ger dom samhället en möjlighet att ta tillvara på värdefull kompetens och erfarenhet som de nya länsborna för med sig.

Om några år går den stora kullen 40-talister i pension och vi står inför ett stort generationsskifte. Då 2011, 2012 kommer all kompetens att behövas och alla nya svenskar är en enorm resurs som vi ska värna och lyfta fram.

måndag 16 november 2009

Världens bästa innovationsmiljö?

Vi lever i ett fantastiskt land med många möjligheter. Men det är inte utan en stor portion mod och envishet man som småföretagare hittar rätt i främjardjungeln, när man väl bestämt sig för att våga, vilja växa. Tillväxtresan som vi gjorde, i företaget jag tidigare var vd för, har gett erfarenhet och kunskap om hinder och möjligheter i det svenska systemet. Något jag har stor nytta av i uppdraget som varselsamordnare och som ledamot i styrgruppen för projektet Innovation för tillväxt.

Sverige är en stark forskarnation med en god företagartradition, men gapet mellan forskning och kommersialisering och mellan stora och små företag är ett problem. Med det nystartade projektet Innovation för tillväxt hoppas vi kunna ändra på det. Visionen är att Sverige ska bli världens bästa miljö för innovationer.

Projektet som pågår i två år ska ge konkreta förslag. Du kan läsa mer om projektet och vilka som ingår i styrgruppen på http://www.iva.se/.

Ordförande Marcus Wallenberg kommer tillsammans med undertecknad, som är ordförande för de regionala aktiviteterna, att bjuda lämpliga huvudmän i regionen till samtal för att synliggöra och eventuellt testa det som görs på lokal och regional nivå.

Ett mål är att ta fram och genomföra en handlingsplan, i samverkan med politiker, näringsliv och myndigheter för en nationell och långsiktig innovationsstrategi.

Vid gårdagens styrgruppsmöte planerade vi aktiviteterna för 2010 och jag kan lova att det blir ett intensivt innovationsår. Jag tror mycket på det här projektet och hoppas att vi tillsammans kan göra skillnad.

söndag 15 november 2009

Full koll!?

Är nyss hemkommen från en härlig eftermiddag/kväll på Rififi. Trots att jag jobbat hela helgen är jag full av ny energi, nya idéer och uppslag efter timmarna tillsammans med nästan 200 engagerade och inspirerande människor.

Nätverket Företagare i Kronoberg, som vi på Länsstyrelsen delfinansierar, leds av eldsjälen Karin Andersson. Projektet hon driver ska göra det enklare för fler kvinnor att våga satsa på sin idé. Dagens arrangemang var rena smörgåsbordet för den som funderat på att starta eller utveckla sitt företag.

Kronoberg behöver fler företagare, fler kvinnor som startar företag och fler unga som vågar ta klivet. Därför var det jättekul att av de 170 som deltog, minglade och delade erfarenheter var 150 kvinnor. Många dessutom glädjande nog unga. Värdet av mötesplatser där idéer och erfarenheter kan byta ägare kan inte nog framhållas. Det är i mötet med andra tankar kan bli konkreta och det är där man kan hämta mod och inspiration.

Föreläsningen av Björn Söderberg, entreprenör utan gränser med flera företag i Nepal, inspirerade och fick nog många att våga släppa taget, eller åtminstone tänka möjlighet istället för omöjligt. Hans budskap är tydligt – gör det du brinner för! Glöm jantelagen och avväpna rädslan att misslyckas – den som inte har misslyckats har aldrig försökt. Oavsett om man står inför valet att starta företag eller inte gav Björns föreläsning en riktig kick och blev en bra övergång till mingel med inslag av mentorskap.

Ostkaka på längden och på tvären!

Den Småländska traditionen är djupt rotad och ett Smålandskalas utan ostkaka är inget riktigt kalas. Och visst blev det både kalas och tabberas i lördags när finalen i SM i ostkaka gick av stapeln på Residenset i Växjö.

Bakom tävlingen, den fjärde i ordningen, står den ideella föreningen Ostkakans Vänner. En förening som vill ta tillvara det Småländska och med ostkakans som gemensam nämnare stärka Småland som varumärke. Ordförandeskapet i föreningen roterar mellan de tre Landshövdingarna i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings Län. Ett uppdrag som skiljer sig från vardagens mer allvarsamma uppgifter. Tillsammans kan vi i våra roller stimulera till kreativa samtal, skapa mötesplatser, aktivera och marknadsföra Småland och det småländska näringslivet på ett utvecklande sätt.

Fler och fler intresserar sig för vår mattradition och tävlingen är ett sätt att lyfta fram det genuina mathantverket, samtidigt som kvalitén säkerställs. Intresset att delta är oerhört stort och kvalitén både i deltävlingarna och vid finalen var mycket hög. Färg, konsistens och smak är det juryn har att bedöma. En inte alldeles enkel uppgift med tio fantastiskt goda bidrag.

Årets ostkaka var jämnt gyllenbrun, med en mandelsmak och sötma som lyftes av den mjuka men fasta konsistensen. Vinnaren Sten Rommedal från Jönköping blev förstås strålande lycklig, det var tredje gången han tävlade, så den gamla devisen att trägen vinner håller än. Stort Grattis till Sten som nu får leverera ostkaka till Ostkakans Vänners årsmöte den 26 mars. Då är alla medlemmar välkomna till Residenset i Växjö. Inte medlem? Gå in på http://www.ostkakansvanner.se/!

Vill passa på att lyckönska tvåan och trean, Ingela Bäck, Nässjö och Oskar Andersson, Tenhult och hoppas att ni ställer upp nästa år igen.

Tjejer, hockey och ostkaka

Ja, det får bli sammanfattningen av helgen som började i fredags kväll med tjejkväll på killarnas arena.

Närlingslivshefen Jan Melkerssons och kommunalrådet Carina Bengtssons initiativ att bjuda in kvinnliga företagare och chefer för inspiration och hockey när kommunen stod matchvärd är föredömligt! Alla typer av mötesplatser för erfarenhetsutbyte kvinnor emellan behövs. Att miniseminariet ägde rum på killarnas arena, i supporterlokalen Trojas Nätverk, där gästerna till 99 % bestod av killar, gjorde inte saken sämre. Dom hade stora möjligheter att ”tjyvlyssna” på informationen om företagandets klurigheter och utmaningar från Jessica Lyckvall och mig.

Kul att få vara med, kul om det kan bli en fortsättning och kul att Troja Ljungby vann med 2-1!

torsdag 12 november 2009

Succé eller dundersuccé

Så tufft uttryckte sig Arbetsförmedlingens chef Angeles Bermudez Svankvist och Dan Eliasson, generaldirektör migrationsverket, när dom på dagens Landshövdingemöte på Rosenbad presenterade aktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet och integrationsområdet. Budskapet är tydligt, alla vi som representerar offentligheten har ett stort ansvar att hjälpa till att ta emot människor som står utanför arbetsmarknaden. ”Alla har en given plats i samhället, att synas är en förutsättning för att finnas till”.

Arbetsförmedlingen har fått enorma resurser för att möta krisen och lågkonjunkturen, men också för att ta hand om drygt 15 000 långtidssjukskrivna (from 1/1-10) och så småningom även ansvara för alla nyanlända (fr.o.m. 1/12-10).

Situationen är unik och nästan absurd. Prognosen arbetslösa 2009 är 640 000 och 2010 850 000, samtidigt vet vi att generationsskiftet kommer 2011 då 118 000 personer fyller 65 år samtidigt som bara 111 000 fyller 18 år. 2015 blir det ännu värre då kommer Europa ifatt oss och då ska vi som arbetsgivare konkurrera med hela Europa. Med den kunskapen i ryggen borde det vara en självklarhet för alla att skapa utrymme för praktikanter, ex-jobbare, traineer m.m.

I januari hoppas jag att vi kan nyttja plattformen Framtid Kronoberg för att på allvar diskutera hur vi gemensamt kan hjälpas åt. Arbetsförmedlingen kommer inte att klara den tuffa utmaningen utan att vi andra samarbetar och tar till oss möjligheten att agera strategiskt för framtiden.

onsdag 11 november 2009

En dag på skolbänken

Man säger att kunskap ger färdighet och det är alldeles sant. Sant är också att den som mår bra gör ett bra jobb. Därför ingår en systematisk arbetsmiljöutbildning i det utvecklings- och förbättringsarbete som vi inledde 2008. Arbetsmiljön är en gemensam angelägenhet för arbetsgivare och medarbetare. Vi är varandras arbetsmiljö och ju bättre den är desto bättre resultat kan vi leverera till de vi är till för.

Idag har ledningsgruppen, fackliga representanter och skyddsombuden suttit på skolbänken för att lära mer om vägen till den goda arbetsmiljön. Mycket handlar om sunt förnuft, men också om det viktiga regelverket och systematiken.

De inspirerande föreläsningarna kommer att underlätta det fortsatta arbetet, men kanske är det ändå frågan ”Hur ska det vara när det är som bäst på jobbet?” som etsat sig fast efter den här dagen. Ofta pratar vi om allt som inte fungerar, men hur ofta vänder vi på det och diskuterar hur det ska vara när det är som bäst? Smaka på det och fundera.

tisdag 10 november 2009

Magkänslan går att lita på

Under fem år har Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, drivit projektet Framgångsrika Friska Företag, 3 F. Idag den 10 november är det stor kick-out för projektet som genom forskningsförankrade resultat visar att magkänslan på personalen är rätt och riktig. Under eftermiddagen summeras erfarenheter från projektet. Företagsledare som Leif Johansson, Volvo, Carl Bennet, Getinge och Nils Arthur, Profilgruppen i Åseda diskuterar hur man bygger en konkurrenskraftig kultur, hur man skapar friska framgångsrika organisationer och hur näringsliv och forskningen samverkat för att visa att långsiktigt och strategiskt arbete med organisationskulturen ger resultat.

Jag har haft förmånen att, i mina båda roller, som företagare och som landshövding, delta i 3 F-nätverket och har också initierat några av de forskningsprojekt som kopplats till 3F. Idag hade jag mer än gärna deltagit i det spännande seminariet på IVA, men med min tuffa kalender var det inte möjligt.

Tankarna, idéerna och arbetssättet som lyfts fram i 3 F bär jag med mig i utvecklingsarbetet på Länsstyrelsen. Med ett långsiktigt perspektiv är jag övertygad att även en offentlig organisation kan anamma det värdebaserade arbetssättet. Engagerade och motiverade medarbetare är en nyckelresurs för en organisations framgång och tillsammans med modiga ledare arbetar vi strategiskt med organisationskulturen. Processer och förändringar tar tid och det är lika viktigt att inse att vi är olika mogna att ta till sig det nya som det är att inse att var och en av oss har ett ansvar att bidra till helheten. Finns viljan, nyfikenheten och modet hos organisationen går processen så mycket snabbare. Framgångsfaktorer är konsekvens, långsiktighet och uthållighet och även om vi har en lång, lång väg att gå har vi tagit de första stegen mot en organisation där hela medarbetarens kompetens och kreativitet tas tillvara.

Det är kul att vårt påbörjade utvecklingsarbete har uppmärksammats utanför huset. Försiktigt undrar fler och fler hur vi gör och vi delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter likaväl som vi tar emot andras.

I samband med seminariet på Ingenjörsvetenskapsakademien presenteras verksamhetsrapporten från 3 F. Är du intresserad kan du klicka dig vidare till http://www.ivawebb.se/3f/.

måndag 9 november 2009

Full av energi och alldeles slut!

Jag har världens roligaste jobb med fantastiska kontraster. Veckans första dag började med en rivstart och späckat program från morgon till sena kvällen - vardagsslit med budgetfrågor, organisationsutveckling och kommundialog och sist men inte minst kvällsmingel med design som tema.

I kväll har formgivare, arkitekter, journalister, konstnärer och designintressenter fyllt salongerna på Residenset. Över hundra inbjudna hade hörsammat inbjudan till andra upplagan av Smålands största designmingel. En del var med redan förra året andra kom för första gången. Och jag vågar påstå att blir det en tredje gång kommer alla som har möjlighet att boka in sig i god tid.

Residenset är en fantastisk och kreativ mötesplats och dialogen mellan de olika designrikena i Småland ger framtidstro och självkänsla. Precis vad vi behöver i en tid när mycket gått i moll. När Johan Sjöberg, självskriven moderator för kvällen, presenterat alla 100 gäster slogs många över mångfalden och styrkan i den småländska kreativiteten. Med presentationerna som grund fortsatte minglet och många är idéena som flödat. Nya band har knutits och nya broar har byggts. Härliga och konstruktiva samtal i sann gränsöverskridande anda borgar för nya innovationer, för tillväxt, entreprenörskap och design!

Nu, denna sena timme, när kvällens ”föreställning” är slut kan jag trött men glad konstatera att succén från förra året upprepats.

torsdag 5 november 2009

Trender, tankar och samverkan

Samverkan är inte ett mantra bara för Framtid Kronoberg. Vid Skanskas framtidsseminarium tidigare idag var temat ”Regional samhällsutveckling i Kronoberg” där samverkan var ett av ledorden.

I mitt anförande lyfte jag fram länets krismedvetenhet som sopat undan administrativa stuprör och att samverkan, samordning och en gemensam agenda ger hopp. Jag gav också min syn på Kronobergs framtid och berättade bland annat hur vi på Länsstyrelsen anpassar vår verksamhet för att lindra effekterna av lågkonjunkturen. Flera av deltagarna hade medverkat vid våra strategiska samtal och några som deltog i vårens möte om täktverksamhet på Residenset lovordade initiativet, men efterlyste också en uppföljare. Något jag kommer att diskutera med mina medarbetare.

Om mitt anförande handlade om dagens utmaningar och var av den allvarligare sorten, så kontrade trendforskaren Göran Adlén med en humoristisk och optimistisk föreläsning hur vi kan bli vinnare när lågkonjunkturen vänder. Han liknar en lågkonjunktur vid en bergsetapp i Tour de France. Vänd det jobbiga till något positivt – satsa när det är som tuffast. Det är nu det finns chans att positionera sig och ta marknadsandelar. Visste du att Apple Ipod lanserades under förra lågkonjunkturen?

Gränslösa samtal

Vilken dag!

Det som för bara ett tiotal år sedan var otänkbart är idag vardag. Redan innan arbetsdagen började hade jag kontakt med Australien, genom globetrotterdottern, och Sydafrika, genom regiondirektör Peter Hogla. I det ena fallet kunde jag följa dotterns flygäventyr och i det andra diskutera vardagsfrågor och framtidsplaner för länet.

Världen krymper och vår omvärld är idag så mycket mer än grannbyn. Tillgången till information från stora delar av vår glob är tillgängligt i realtid och oavsett vilken inställning man har till globaliseringen är det ett faktum att vi är mitt i den. Därför gäller det att göra det bästa vi förmår för att ta del av det positiva den för med sig. Det diskuterade vi strax efter mina samtal med Australien och Sydafrika.

Hösten 2010 deltar Småland och Blekinge i Världsutställningen i Shanghai. Maria Nilsson, på Regionförbundet, och jag träffade generalkonsuln i Shanghai, Bengt E Johansson, för att diskutera hur vår medverkan i Världsutställningen på bästa sätt ska ge konkreta resultat till vårt näringliv, på kort och på lång sikt.

Vi är ett exportberoende län och även om lågkonjunkturen satt käppar i hjulet för oss, gäller det att hålla fanan högt och rusta inför den uppgång som kommer. För många är Sverige för litet och det gäller att i god tid bevaka omvärlden, göra bedömningar och överväganden vilka nya marknader som är intressanta. Krisen har inte bara blottat våra egna utmaningar utan också den globala tyngdpunktsförskjutningen. Länder som Kina och Indien har tagit täten. Världsutställningen ger en god möjlighet att skapa en plattform för det viktiga och framtidsinriktade arbetet för vårt näringsliv.

Efter dessa internationella utblickar landade jag under eftermiddagen i Småland. Jag kopplade ihop intressanta och engagerade människor från mina båda favoritlän. Syftet med detta lokala gränslösa möte var att inspirera, ge mod och dela erfarenheter. Jag tror inte jag överdriver om jag säger att tycke uppstod när delar av Astrid Lindgrens familj, Stockholms Kulturhus chef, vdn för Astrid Lindgrens Näs fick möjlighet att i Residensets kreativa miljö få träffa årets krögare Per Bengtsson, Drömmarnas trädgårds Kajsa Holst, Möbelrikets Anders Wisth och Husebys Sofie Magnusson. Vad detta otroligt energifyllda samtal mynnar ut i vet bara stjärnorna. Håll utkik mot himlen.

tisdag 3 november 2009

Klimatidol med rätt att skriva autograf?

Ikväll var det kick-off för projektet Växjös Klimatidoler och jag är en av nio utvalda. Vi ska under våren 2010 ställas inför fem utmaningar som berör hållbara transporter, klimatsmart mat, hållbar konsumtion och energi i hemmet. Vår allra första utmaning kanske blir den tuffaste – att under en månad samla kvitton på allt vi handlar och redovisa bensin/dieselförbrukning och allt detta utan att tänka klimatsmart, dvs inte gå händelserna i förväg. Syftet är förstås att se hur man med personliga mål, coachning inspiration av experter och erfarenhetsutbyte med de andra klimatidolerna kan sänka våra utsläpp av växthusgaser.

Hur jag ska klara av att sänka energiförbrukningen i hemmet, Residenset, blir också en spännande utmaning. Jag tror jag får ta en diskussion med maken Janne och involvera honom och elförbrukningen i Solliden i mitt engagemang att bli mer klimatsmart. Kanske ska vi tävla i de övriga utmaningarna ;)! Följ bloggen så får du veta hur det går.

måndag 2 november 2009

Var ska man bo och var ska man vara skriven?

Ja, den frågan har några av oss landshövdingar fått av media de senaste dagarna. Vi är inte så många i yrkeskategorin som har både boplikt och ett begränsat förordnande, vilket gör att svaren på frågan var man ska vara skriven säkert ser olika ut beroende på vem man tar råd av.

I mitt/vårt fall gjorde vi klart att de sex åren i Kronoberg inte skulle bli en parentes i familjens liv. Vi har två hemma – ett är Residenset där jag bor och det andra är gården där Janne bor. Jag är skriven i Växjö och Janne i Vimmerby. Familjelivet delar vi mellan de båda länen och de utflugna barnen känner sig lika hemma i Växjö som i Solliden.

söndag 1 november 2009

Kontrasterna i livet

Jag njuter av ledig helg på landet och har hunnit med att både plantera vårlökar och göra trädgården vinterredo. Kan tyckas tidigt men jag vet hur mitt schema ser ut framöver. Alla årstider har sin charm och det som många tycker är en lång och mörk höst är för mig en tid för återhämtning – baka en god kaka, läsa en bra bok eller bara njuta av värmen från en brasa. Sedan jag flyttat till Växjö har de här små stunderna i avskildhet tillsammans med nära o kära blivit värdefulla kontraster till det intensiva vardagslivet.