tisdag 10 november 2009

Magkänslan går att lita på

Under fem år har Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, drivit projektet Framgångsrika Friska Företag, 3 F. Idag den 10 november är det stor kick-out för projektet som genom forskningsförankrade resultat visar att magkänslan på personalen är rätt och riktig. Under eftermiddagen summeras erfarenheter från projektet. Företagsledare som Leif Johansson, Volvo, Carl Bennet, Getinge och Nils Arthur, Profilgruppen i Åseda diskuterar hur man bygger en konkurrenskraftig kultur, hur man skapar friska framgångsrika organisationer och hur näringsliv och forskningen samverkat för att visa att långsiktigt och strategiskt arbete med organisationskulturen ger resultat.

Jag har haft förmånen att, i mina båda roller, som företagare och som landshövding, delta i 3 F-nätverket och har också initierat några av de forskningsprojekt som kopplats till 3F. Idag hade jag mer än gärna deltagit i det spännande seminariet på IVA, men med min tuffa kalender var det inte möjligt.

Tankarna, idéerna och arbetssättet som lyfts fram i 3 F bär jag med mig i utvecklingsarbetet på Länsstyrelsen. Med ett långsiktigt perspektiv är jag övertygad att även en offentlig organisation kan anamma det värdebaserade arbetssättet. Engagerade och motiverade medarbetare är en nyckelresurs för en organisations framgång och tillsammans med modiga ledare arbetar vi strategiskt med organisationskulturen. Processer och förändringar tar tid och det är lika viktigt att inse att vi är olika mogna att ta till sig det nya som det är att inse att var och en av oss har ett ansvar att bidra till helheten. Finns viljan, nyfikenheten och modet hos organisationen går processen så mycket snabbare. Framgångsfaktorer är konsekvens, långsiktighet och uthållighet och även om vi har en lång, lång väg att gå har vi tagit de första stegen mot en organisation där hela medarbetarens kompetens och kreativitet tas tillvara.

Det är kul att vårt påbörjade utvecklingsarbete har uppmärksammats utanför huset. Försiktigt undrar fler och fler hur vi gör och vi delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter likaväl som vi tar emot andras.

I samband med seminariet på Ingenjörsvetenskapsakademien presenteras verksamhetsrapporten från 3 F. Är du intresserad kan du klicka dig vidare till http://www.ivawebb.se/3f/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar