torsdag 23 december 2010

Jag önskar alla en riktigt fin och God Jul!


Nu tar jag julledigt och bloggen likaså.
Njut av lediga dagar, den goda maten, det fina vintervädret och passa på att bara vara.....det ska jag.

Snö och kyla gör att viltet lider vid jaktLänsstyrelsen har idag beslutat att införa förbud mot jakt med drivande hund på klövvilt i Kronobergs län. Beslutet är föranlett av väder­situationen - stora mängder snö och långvarig sträng kyla.


Viltdjuren har svårt att förflytta sig. Att bedriva jakt med hund medför att djuren kan utsättas för onödig påfrestning och svårt lidande. Jakt med drivande hund är därför ytterst olämpligt på de platser i länet där dessa förhållanden råder.

tisdag 21 december 2010

Länsstyrelserna på fjärde plats i Företagarnas myndighetsranking

Företagarnas undersökning visar att Länsstyrelserna rankas som nummer 4 i jämförelse med andra mynduigheter. Målet måste vara att bli nr 1.

Läs hela rapporten på www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Rapporter/-2010-/Myndighetsranking-2010/.

måndag 20 december 2010

Vintervitt, jullikt och mörktI år bryter min familj en lång jultradition. Vi byter julfirandet på landet i Solliden mot jul i Växjö.

Julbaket är avklarat, julklapparna inslagna och tillsammans med utvalt julpynt, vörtbröd och pepparkakor transporterat till Residenset.

Men innan det blir jul återstår några intensiva arbetsdagar . Årets mörkaste vecka inleds med interna möten på Länsstyrelsen. Måndagen avslutas med besök av Profilgruppens gamla och nya vd.

Fungerar infrastrukturen som den ska åker jag till Stockholm på tisdag. Då äger årets sista styrgruppsmöte i projektet Innovation för Tillväxt rum.

På onsdag kommer regeringens två utredare av varselsamordningsuppdraget, från statskontoret till Växjö. Vi är ett av fem län som regeringen vill specialstudera och förutom intervju med oss samordnare kommer våra respektive tjänstemän och delar av styrgruppen – Lotta Fonsell Vida AB, Anders Holmberg, Holtab och Thomas Carlzon, IKEA AB att intervjuas och berätta om sina erfarenheter av det regionala varselsamordningsarbetet arbetet.

Regeringens beslut att låta regionerna samordna de regionala resurserna under lågkonjunkturen och finanskrisen har uppmärksammats inom OECD. Syftet med analysen är att dokumentera framgångsfaktorer och bra metoder. Kanske kan vi med vår erfarenhet bidra med ett nytt arbetssätt. Specifikt och unikt för oss är det tajta samarbetet mellan de offentliga aktörerna och näringslivet.

Dagen före dopparedagen, på torsdag, är det internt arbete på Länsstyrelsen som gäller.

fredag 17 december 2010

Länsstyrelserna ska förenkla företagens vardag

Pressmeddelande

Länsstyrelsen i Kronoberg lämnar idag förslag till regeringen om åtgärder för att främja myndighetens arbete med att förenkla vardagen för landets företag. Det handlar bland annat om att kartlägga företagens problem med myndigheter, översyn av myndigheternas regler och arbetssätt samt insatser för att öka förståelsen för företagandets betydelse.

Länsstyrelsen fick den 27 maj 2010 regeringens uppdrag att i samverkan med övriga länsstyrelser redovisa hur våra myndigheter kan arbeta med att förenkla för företag.
– Vårt uppdrag har varit att hitta metoder och system i vårt arbete som gör vardagen enklare för de vi är till för. Det är viktigt att vi i alla frågor har brukarens perspektiv för ögonen, samtidigt som vi strävar efter en enhetlig och rättssäker tillämpning, säger Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län.

Utvecklingen inom tillväxt, sysselsättning och välfärd i Sverige sker idag alltmer i små och medelstora företag. Länsstyrelserna måste därför möta denna förändring.
– Länsstyrelserna har goda möjligheter att utveckla sin verksamhet för att uppnå en märkbar förenkling i vardagen för de företagare och andra som kommer i kontakt med länsstyrelsen. Krångliga lagar och regler måste göras begripliga, säger Lena Stjernqvist, chefsjurist på Länsstyrelsen i Kronoberg.

I rapporten föreslås att regeringen ger en av länsstyrelserna i uppdrag att samordna arbetet med att förenkla för företag. Uppgifterna för denna länsstyrelse blir bland annat att fånga upp och kanalisera onödigt krångliga regler till den myndighet som har möjlighet att förändra reglerna. Förslaget är att Tillväxtverket ska få i uppdrag att stödja länsstyrelserna i detta arbete och då särskilt den samordnande länsstyrelsen.

Hela rapporten hittar du på vår hemsida.

torsdag 16 december 2010

Dialog löste konflikt - nytt naturreservat vid Tagels gård

Med samtal och dialog kan man komma långt. Efter många års diskussioner kunde Länsstyrelsen på luciadagen ta det efterlängtade beslutet att Brotorpabäck ska skyddas som naturreservat. Marken ägs av privata markägare och den mer än tjugo år långa konflikten slutade med ett gott samförstånd hur den värdefulla naturen ska skyddas. Området kommer att bli tillgängligt för allmänheten och i framtiden kommer en strövstig att anläggas. Den forskning som bedrivs inom ett antal försöksytor kommer att, med vissa begränsningar, kunna slutföras.

onsdag 15 december 2010

Grötkväll för internationella studenter från Linneuniversitetet


Luciakvällen fylldes Residenset för grötkväll och julpyssel. 250 studenter och vänfamiljer njöt av julig samvaro i det vackra Residenset. För att så många människor ska känna sig välkomna och för att allt ska flyta på krävs både engagemang och god organisationsförmåga. Jag vill rikta ett stort TACK till husfru Brita med Lena och Kira som medhjälpare vill jag rikta. Och till vänföreningen vill jag säga välkomna åter!

tisdag 14 december 2010

Mot ljusare tider

Studenter från Grimslövs Folkhögskola förgyllde morgonfikat på LänsstyrelsenStämningsfull, varm och i vissa lägen lite busig Luciakonsert i Växjö Domkyrka avslutade min Lussekväll

Förstagångslucia - i år upplevd på distans........

Redan i början av juni månad brukar vi prata om mörkret som kommer – ”snart vänder det” är en vanlig kommentar veckorna innan midsommar. En kommentar jag gott tycker att man kan använda även den här årstiden!
Med Lucia kommer ljuset och om en dryg vecka är det vintersolstånd som markerar att nu blir det inte mörkare. Härligt att mitt i den kalla vintern konstatera att vi faktiskt går mot ljusare tider.

På Länsstyrelsen precis som på många andra ställen har Lucia infriat förväntningarna och stämningsfullt spridit ljus i vintermörkret.

måndag 13 december 2010

Vecka 50 - med försmak av julen


Julstämningen börjar infinna sig! Inte minst efter besöket på Julmässan på Bergkvara i går. Värdparets fina mottagande, tomten och det fina utbudet gav mersmak. En fin Växjöhelg som avslutades med årets första julbord övergår nu i en ny arbetsvecka.

Jag är glad att, efter några veckors resande fram och tillbaka till Stockholm, få vara på hemmaplan – fira Lucia, delta i Linnéuniversitetetes vänförenings grötkväll för utlandsstudenter på Residenset. På tisdag jobbar jag internt och på onsdag förmiddag är det dags för Huseby Vänners styrelsemöte och på eftermiddagen leder jag tillsammans med Regionförbundet länets jämställdhetsråd. På torsdag blir det hektiskt – först medarbetardag på Länsstyrelsen, därefter lunchmöte med IKEA, Södra, Videum och projektledningen för Trästad 2012 , därefter deltar jag på Videums styrelsemöte och på kvällen har vi julbord på Residenset för alla medarbetare på Länsstyrelsen. Veckans sista arbetsdag har jag semester.

fredag 10 december 2010

På väg mot regioner 2015?!

I veckan deltog jag tillsammans med 270 andra nyfikna politiker, tjänstemän från kommuner, regionförbund och länsstyrelser i SKL´s konferens "På väg mot regioner 2015". I inledningen betonade Anders Knape, orförande SKL och Håkan Sörman, vd SKL vikten av att kommunerna engagerar sig i den kommande regionbildningen. Tyvärr var jag ensam deltagare från vårt län.

En intressant dag med många bra föreläsningar, inspel och diskussioner. Mats Sjöstrands regeringsuppdrag att se över den statliga regionala representationen väcker mångas nyfikenhet. Han är fortfarande ganska förtegen men lyfte lite på förlåten och klargjorde att det inte kommer att vara 21 länsstyrelser i hans förslag och han är tydlig med att han ser nuvarande KSO-konstellationer som en temporär lösning. Och han ställer sig frågan varför ska man flytta 21 länsstyrelsers uppgifter till 21 regionala strukturer? Varför ta fram 21 kompetensplattformar när vi har 8 strukturfondsområden?

Hans huvudfråga är "hur få bästa genomslag regionalt för regeringens politik?" och förslaget kommer inte att innehålla 21 lösningar vare sig på tillsyn eller regionala utvecklingsfrågor. Han klargjorde också det juridiskt är ok att en region innehåller flera landsting. I hans direktiv ingår att sitta still i båten till dess det kommer in nya ansökningar om regionbildning, han ska sedan bedöma och föreslå namn på de nya regionerna/länen och residensstäder. Ännu så länge har han inga ansökningar att bedöma och för de som vill bilda region till nästa val är det 2011 som gäller.

Att regionbildning tar tid var den röda tråden i inspelen från Pia Kinhult, Region Skåne och Gert-Inge Andersson, Västra Götaland. Pia redogjorde för den 25-åriga processen som har tagit dom dit där dom är idag - hon poängterar att mycket är gjort men mycket återstår och på en direkt fråga av moderatorn huruvida de ställer sig till ytterligare regionförstoring svarade hon att hennes uppfattning i nuläget är att Region Skåne inte är öppna för en regionförstoring, hon gissar att det idag är svårt att få upp ett engagemang inför nästa val.

I ljuset av Gert-Inge Anderssons redogörelse för Västra Götalands närmande mot Värmland inser man hur viktig processen är för ett bra resultat. Beslutsunderlaget bygger på en väl genomarbetad djupanalys som de båda regionerna lagt mycket tid på och som båda känner sig bekväma med. Diskussionerna om en regionförstoring har kommit långt och för att den ska bli verklighet kommer beslut att tas våren 2011.

Fortsättning på denna spännande resa följer och till våren hoppas vi få besök av Mats Sjöstrand och förhoppningsvis få del av den promemoria han just nu sitter och filar på.

Alla tycker något i den här frågan men ingen driver den - vi riskerar ett ledarskapsvakuum! Den kommentaren från Anders Knape får sammanfatta dagens budskap från de medverkande.

tisdag 7 december 2010

Sista kapitlet är skrivet


Swentecs slutbetänkande är presenterat och överlämnat till uppdragsgivaren – Näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Daniel Johansson.

Uppdraget att föreslå en effektiv struktur för svensk miljöteknik är slutfört. Vi, som under de senaste åren arbetat med Swentec, håller nu tummarna att allt engagemang från rådet, kansliet och de flera hundra nyckelaktörer som medverkat i den breda processen får ett avtryck i 2011 års regleringsbrev.
Ett stort och varmt tack vill jag rikta till alla som bidragit till slutresultatet!!

måndag 6 december 2010

Vecka 49 - Ledarskap, det statliga etoset och USA till Växjö

Årets "produktion" av julsenapen!
Smålandsgärdesgården vackert snödekorerad

Ett kärt återseende
Det är över en månad sedan jag sist tillbringade en helg hemma på gården. Ett kärt återseende och nästan trolskt vackert med all snö.

Ny arbetsvecka med erfarenhetsutbyte
Nu åter laddad för en intressant vecka där måndagen är vikt åt Swentecs slutbetänkande. Mellan 2002 och 2007 gästföreläste jag på Växjö Universitet om organisation och ledarskap ur ett litet företags perspektiv . Nu blir det repris på Linnéuniversitetet, har jag lovat ställa upp igen för att berätta om utvecklingsarbetet på Länsstyrelsen. Under eftermiddagen träffas juryn för årets Kronobergare och på kvällen deltar jag i festligheterna för Växjö Kommuns skolledare som avslutar sin ledarutbildning. Ledarskapet är viktigt och det är kul att följa utvecklingen så nära…

Fulltecknat schema för dagarna i Stockholm
Tidig onsdag morgon åker jag till Stockholm för att delta i Sveriges Kommuner och Landstings heldagskonferens om den framtida regionbildningen. På torsdag medverkar jag i statskontorets frukostseminarium som ska handla om det statliga Etoset – den statliga värdegrunden. Därefter möte med USA´s ambassadör för att diskutera upplägget när USA för en dag (3 februari) flyttar in på Stortorget i Växjö, på eftermiddagen är det dags för årets sista Landshövdingemöte på Rosenbad.

Fredagen blir en hemmadag med internt arbete och besök av Svenskt Näringsliv som vill veta mer om vårt projekt Förenkla för företagen.

torsdag 2 december 2010

Robust Samhälle

Just nu pågår den nationella konferensen Robust Samhälle här i Växjö, en mötesplats där samhällsaktörer samlas för att bredda begreppet robusthet och där vi gemensamt tar ett helhetsgrepp. Vi vill skapa levande nätverk. Av människor som har kunskap, engagemang och vilja. – denna gång med underrubriken ”risker av social karaktär.

Oavsett inställning, oavsett vilja drabbas vi av omvärldens förändringar. Förändringar vi har att förhålla oss till.

Vårt robusta samhälle sätts på prov
– av klimatförändringar
- av globaliseringen
- av den ökade rörligheten
- av den förfinade tekniken

och av ännu okända hot.

Det här kommer att kräva nya angreppssätt och en tydligare samverkan mellan samhället, näringslivet och forskningsvärlden. Att bryta traditionellt tänkande ger oss en chans att ligga steget före. Beredskap handlar om att utgå från det värsta och vara beredd när det oförutsedda inträffar. Beredskap är att ta ansvar. I stort och i smått.

Det moderna samhället är sårbart - stormar, snöoväder, pandemier och olyckor har mänskligheten upplevt och lärt sig att hantera eller kanske leva med. Men ett område vi jobbar betydligt mindre med är risker av social karaktär. Ökande klyftor, social oro, värdeförskjutning, hot mot demokratin, för att nämna några exempel.

Vägen till robusthet är en utmaning där samverkan är nyckelordet! Att samarbete äver gränser är avgörande för ett robust samhälle särskilt när det gäller händelser av social karaktär som är ingens och allas ansvar!

onsdag 1 december 2010

Kompetensförsörjning en ständigt återkommande fråga

Lågkonjunkturen och finanskrisen slog hårt mot många företag och varselsiffrorna slog i taket. Ingen trodde på hösten 2008 att kompetensförsörjningsfrågor två år senare skulle stå högst upp på näringslivets agenda. Alla pratar om vikten av kompetens, rätt kompetens.

Regionförbundet Södra Småland har under 2010 tagit fram rapporten "Kompetensförsörjning i Södra Småland" (kan hämtas på rfss.se). Den är ett första steg i ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjningsfrågor och vid gårdagens Regionala Forum på Residenset, där huvuddelen av medlemmarna representerar näringslivet, presenterades innehållet. Vid workshoparna diskuterades innehållet och framförallt hur vi gememsamt kan arbeta med frågorna för att nå både attraktion och hållbar utveckling i regionen. Resultaten från grupperna arbetas in i strategin och återkoppling sker vid nästa Regionala Forum den 9 mars.

Nya svenskar bereds bättre väg till arbetsmarknaden

Idag träder den nya lagen i kraft som ska underlätta vägen till jobb för nya svenskar. Ska det bli handling måste många hjälpa till. Att se invandrare som en tillgång är en del av framtidens lösning för kompetensförsörjning.

Det har styrgruppen för projektet "Innovation för tillväxt" insett och i måndags togs beslut om en ny arbetsgrupp med huvudfrågan "Vad bör Sverige ändra för att attrahera och integrera fler kunniga människor?". Ordförande i gruppen blir Annika Lundius, vvd Svenskt Näringsliv.