tisdag 26 februari 2013

Från analog till digital, från stad till land eller var det tvärt om?

Underskrifter som förpliktigar
Sverige ska bli Världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter och i onsdags undertecknade vi tillsammans med 9 regioner en avsiktsförklaring att regionalt arbeta för regeringens mål.

Avsiktsförklaringen är nu undertecknad, en projektgrupp är bildad och en it-pedagog anställd - nu kavlar vi upp ärmarna och påbörjar arbetet för den regionala digitala agendan tillsammans med Regionförbundet och Landstinget. Regeringens mål är att göra vardagen för medborgare - privatperson, företag, organisationer enklare och statens digitala tjänster ska utformas utifrån människors behov. En målsättning vi väl känner igen genom förenklauppdraget. Här finns också många beröringspunkter och vid kick-offen i måndags påbörjade vi arbetet med att sätta upp ramarna för det gemensamma arbetet för en regional digital agenda.

Utmaningar för både stad och landsbygd
Samtidigt som landsbygden utarmas är potentialen stor och mycket görs för att vända trenden. Satsningen av AMB är ett exempel, ett annat är Familjen Kamprads Stiftelse där entreprenörskap för en levande landsbygd är ett av ändamålen och på tisdagens styrelsemöte lägger vi lite extra energi på just det. Med samma tema träffar vi samma dag studenter från Linnéuniversitetet som under våren kommer att arbeta tillsammans med medarbetare på landsbygdsenheten där man identifierat intressanta områden att studera. Till sommaren kommer resultatet i form av examensjobb.

Landsbygdens potential är stor och utflyttningen är en utmaning, men en kanske ännu större social utmaning är den urbana utvecklingen. Om 30 år beräknas 80% av jordens befolkning bo i städer. Syftet med det strategiska samtalet på torsdag är att diskutera just den utmaningen ur ett Kronobergskt perspektiv och hur vi gemensamt kan arbeta innovativt för en socialt hållbar stadsutveckling.

Veckan innehåller mycket mer
Som du ser i veckoschemat innehåller veckan mycket mer intressant. Jag ser fram emot den allra första nätverksträffen med telefonister i regionen, vi har garanterat mycket att lära av varandra både i teknik, värdskap och kundbemötande. Ser också fram mot länsledningens besök i Markaryd, samtalet om regionalt ledarskap, styrgruppsmötet i Livsstil Kronoberg och visionsarbetet i TvärdraGs näringslivsgrupp och allt annat som för utvecklingen framåt.

Som vanligt finner du reflektioner och korta rapporter på Twitter och på bloggen.

Akademien studerar lanthandelns roll för landsbygdens utveckling

Precis kickar igång 3 studentgrupper som kopplar sina exjobb till landsbygdsutveckling och lanthandelns viktiga roll!

Ska bliv otroligt spännande att följa utvecklingen.

måndag 25 februari 2013

Fullt hus på Residenset även denna vecka

Residenset som
mötesplats vecka 9

25/2
Strategiskt samtal och uppstart av arbetet med en regional digital agenda

Samtal om regionalt ledarskap

26/2
Kick off med studenter från Linnéuniversitetet för examensarbete kring en levande landsbygd

Ledningsgrupp Livstil Kronoberg

27/2
Nätverksträff för telefonister

28/2
Strategiskt samtal om urban utveckling

TvärdraG, näringslivsgruppen


Packat o klart

Året som gått är nu paketerat och klart för leverans till regeringen. Det är imponerande att läsa om allt som gjordes 2012 och i år är Årsredovisningen särskilt läsvärt också för andra än regeringen - tänker förstås på den fina populärversionen som på ett enkelt sätt presenterar delar av verksamheten på Länsstyrelsen i Kronoberg.

torsdag 21 februari 2013

Andreas Carlsson om att vända trenden och få ungdomar att välja landsbygden och ta vara på digitaliseringens möjligheter

Med Andreas Carlssons breda kontaktnät och med digital teknik kommer Academy of  Music and Business kopplas ihop med Världens främsta musikproducenter.

Samarbete mellan Tingsryd  och Hollywood finns på riktigt och Andreas vision att vända trenden och få ungdomar att välja landsbygden kan gå i uppfyllelse. Flera hundra har sökt till de första få utbildningsplatserna och intressenter från när och fjärran visar intresse och vill bidra till förverkligandet av en internationell Musik/entreprenörskapsutbildning i Tingsryd.


Med digital teknik är det mesta möjligt - ett tjugotal intressenter i det anrika Residenset i ena änden och Andreas i Los Angeles i den andra - samtal som lär fortsätta.....

Skolan byggs och elevbostäder planeras. Igår fick ett tjugotal personer från bla IKANO, Carlqvist Bil, Linnéuniversitetet, Bra Bostäder, Familjen Kamprads Stiftelse och IKEA information om den unika satsningen där kreativitet och entreprenörskap kopplas ihop.
Andreas hyllar sin uppväxt Tingsryd och vill med AMB betala tillbaka till bygden o människorna som la grunden till hans framgång.

onsdag 20 februari 2013

Sverige ska bli världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter


I regeringens arbete med att ta fram den nationella digitala agendan har både civilsamhället, näringslivet och politiken deltagit - 130 företag och 6 regioner/län har redan anslutit sig till målen.

Idag var det dags för ytterligare 9 län/regionerna att ansluta sig. Regionförbundets ordförande Roland Gustbée och jag har undertecknat avsiktsförklaringen för vårt län,,som även Landstinget står bakom. Det innebär att vi delar målet om att Sverige ska bli bäst i Världen på att använda digitaliseringens möjligheter och att vi i samverkan kommer att ta fram en regional digital agenda.

En projektgrupp är bildad och en IT-pedagog anställd för att leda arbetet och redan på måndag har vi bjudit in till ett första samtal på Residenset med våra respektive organisationer.

Dagens signeringslunch på Rosenbad inleddes av IT-minister Anna-Karin Hatt.

Läs regeringens pressmeddelande

Pressmeddelande
20 februari 2013
Näringsdepartementet

Anna-Karin Hatt välkomnar nio regionala digitala agendor

Nio olika län har idag undertecknat en avsiktsförklaring om att de ska ta fram en egen regional digital agenda. Signeringen ägde rum på Rosenbad i Stockholm på initiativ av it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Representanter från Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Stockholms län, Uppsala län, Värmlands län, Västernorrlands län och Västmanlands län skrev idag under varsin avsiktsförklaring. Därmed har sammanlagt 17 län anslutit sig till arbetet med att ta fram egna regionala digitala agendor.

Det innebär att de ställer sig bakom det it-politiska målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, liksom att de har för avsikt att ta fram en egen regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer i sina respektive regioner.

- Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit krävs regionala digitala agendor. Därför är det bra att nio län nu tar fram brett förankrade regionala digitala agendor. Den nationella Digitala agendan för Sverige måste matchas av agendor i regioner, län och kommuner, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Den Digitala agendan är en bred och sammanhållen strategi för it-politiken som innehåller regeringens ambitioner, mål och insatser för digitaliseringen av Sverige. Målet för den digitala agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sedan tidigare har Skåne, Örebro, Västra Götaland, Östergötland, Gotland, Västerbotten, Blekinge och Kalmar undertecknat avsiktsförklaringar om att ta fram egna regionala digitala agenda och därefter påbörjat sitt arbete med att utarbeta sina egna agendor.

Kontakt:
Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71Intressant utvärdering av Matlandetsatsningarna


Pressmeddelande
20 februari 2013
Landsbygdsdepartementet

Så går det för Matlandet

Visionen om Sverige - det nya matlandet är både välförankrad och välkänd i livsmedelssverige. Det slås fast i översynen av satsningen på Matlandet Sverige. Översynen presenterades av landsbygdsminister Eskil Erlandsson vid en presskonferens i dag.

- Nu har vi svart på vitt att Matlandet är en viktig satsning för Sverige. Översynen visar på flera positiva effekter av satsningen, men också på utmaningar som vi måste arbeta vidare med till 2020, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Översynen som Eskil Erlandsson nu har tagit emot visar att Matlandetvisionen på bara ett par år har blivit en etablerad del av Livsmedelsverige och att det redan nu finns en rad positiva resultat att lyfta fram.

Visionen är välkänd och har bidragit till nya samarbeten och att branscher som tidigare stod långt ifrån varandra nu möts. Översynen visar också att flera av målen för visionen som är satta till år 2020 är på god väg att uppnås. Det visar sig att stöd som betalats ut till företag ger effekt på deras omsättning. Det går också att se vissa regionala effekter av stöden.

Översynen visar också på att det finns delar i Matlandet som måste förbättras och utvecklas. Med översynen som grund kommer ett utvecklingsarbete inledas under våren. Detta kommer att ske i nära samarbete med myndigheter och andra berörda aktörer.

Översynen i siffror
Totalt har 1 142 miljoner kronor satsats på Matlandet - via statsbudget och beslutade medel till projekt och företagsstöd från Landsbygdsprogram och Fiskeprogram vilka delvis finansieras av EU.

Antalet företag i livsmedels- och dryckesbranschen ökar mellan åren 2008 och 2012. Ökningen uppgår till 11 procent.

Under perioden 2008-2011 ökar förädlingsvärdet för restaurangbranschen med 12 procent.

Andelen små och medelstora företag som deltar i upphandlingar kring offentlig mat ökar mellan åren 2008 och 2011 från 5 till 8 procent.

Andelen små och medelstora företag som vinner upphandlingar har ökat från 4 till 5 procent.

Antalet små slakterier har under perioden 2007-2011 ökat med 32 procent, från 113 till 149 stycken.

Företagens administrativa börda minskat med 4 procent under perioden 2008-2010.

Antalet livsmedelsföretag ökar mellan åren 2008 och 2012. Ökningen uppgår till 11 procent.

Mellan åren 2008 och 2011 har livsmedelsexporten ökat med 7 procent.


Kontakt:
Madeleine van der Veer
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59

Hanna Berndtsson
Pressassistent
08-405 28 58
072-531 82 28

tisdag 19 februari 2013

Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte sker inte bakom skrivbordet


I snöyra och innan mörkret släppte taget var det i morse åter dags för trotjänaren att göra mig sällskap till Stockholm. Denna gång för styrelsemöte i Vinnova, Bredbandsarbete och möte med statsrådet Anna-Karin Hatt.

Vinnovas styrelsemöte är sedan Charlotte Brogren blev gd inte något man vill missa - innehållsrika, välplanerade och ger mycket tillbaka. I rollen som ledamot kan jag både bidra med erfarenhet och ta emot. Det är intressant att ta del av andras verksamhet och se vad man kan lära och ta med hem. Idag genomgång av årsredovisning, arbetsordning och kommunikationsstrategi. Bra strukturerat, lättläst och proffsigt. Extra kul förstås att det också blev information VinnVäxt och den viktiga mobilisering som programmet skapar i regionerna - Smart Housing, Småland lyftes som ett nytt och gott exempel! Nu gäller det att vi håller hela vägen fram till ansökan den 6 maj kl 14.00!

En bra dag med viktig information, bra erfarenhetsutbyte och matnyttigt att ta med hem till Länsstyrelsen och Småland!söndag 17 februari 2013

Bostäder för småhushåll och Glasriket är veckans samtalsämnen påResidenset


Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen och föra processer framåt.

Veckans möten på Residenset

18/2
Möte med styrgruppen för
Glasrikeuppdraget

20/2
IKANO Bostads ledningsgrupp får information om den stora satsningen i Tingsryd

Hösten 2013 tar den nya skolan i Tingsryd, Academy of Music and Business, emot de första eleverna - Småland kopplas ihop med Hollywood och kreativitet kopplas ihop med business!

Satsningen väcker stor uppmärksamhet och skapar nyfikenhet långt utanför länsgränserna. Sedan en tid tillbaka pågår samtal mellan olika aktören om hur ett framtida Campus skulle kunna utformas och matcha den spännande skolan. Därför tar vi tillfället i akt när ledningsgruppen för IKANO Bostad besöker Växjö och Älmhult och bjuder in aktörer som kan ha intresse av varandra och information kring satsningen.


lördag 16 februari 2013

10 månader med Glasrikeuppdraget och vi börjar se konkreta resultat


Årets första nyhetsbrev från glasrikeuppdraget beskriver lite av det som händer och hur vi på olika sätt arbetar för att stärka glasrikeregionen.

VinnVäxt - Smart housing
Arbetet med att förbereda Småland för en ansökan om Vinnväxtmedel pågår för fullt. Ansökan ska vara inne den 6 maj och fyra workshops är planerade för att lyfta fram visioner, idéer och input från olika grupper. De kommer bland annat att belysa nya marknader, politiska och offentliga sektorns roll, bostadsutformning samt forsknings- och utvecklingsbehov. För att få inspiration och input till arbetet har vi besökt Borås, och fått höra mer om Smart Textiles, ett Vinnväxt initiativ som redan har pågått under flera år. Smart Textiles berättade om hur man arbetat med målet att driva ett dynamiskt innovationssystem för att främja tillväxt, stärka internationella konkurrenskraften och skapa nya arbetstillfällen i regionen. Ett bestående intryck från dem är nytänkandet och möjligheten att prova idéer för att snabbt se om de fungerar och att det finns en kraft och skapar rörelse att samla alla initiativ på ett ställe.

För mer information om Smart Housing, kontakta per-erik.eriksson@sp.se

Saneringsskrivelsen – inga medel från regeringen
Den skrivelse som länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län skickade till regeringen i höstas har nu besvarats av miljöminister Lena Ek. Miljöministern hänvisar till Naturvårdsverkets medel och att regeringen inte har några speciella medel avsatta för sanering.

Samverkan Lessebo – för glasnäringen
Den senaste tiden har Lessebo kommun drabbats hårt av varsel. Kommunen har därför dragit i gång projektet ”Samverkan Lessebo”. Syftet med projektet är att underlätta för uppsagda att få en ny sysselsättning. Anders Blomqvist, som är projektledare, drev ett liknande projekt i Markaryds kommun då företaget Transcom i Strömsnäsbruk lades ner. Då lämnade 166 personer av totalt 211 för en ny sysselsättning. Projektet presenterades på Kosta glasbruk 10 januari och deltog gjorde bland annat kommunalråd Monica Widnemark, kommunchef Christina Nyquist och projektledaren Anders Blomqvist.

Arbetsgruppens möte och organisation
Efter årsskiftet gäller styrgruppens beslut om att dela upp arbetet på tre olika arbetsgrupper; en lokal, en regional och en med nationella aktörer. Till mötet den 30 januari redovisade representanter från alla grupper aktiviteter för att stärka glasrikeregionen. Kommunernas redan pågående arbete med en gemensam strategi för näringslivet kommer att finnas med i bakgrunden till det som nu startar. Senaste mötet var den lokala arbetsgruppen i Emmaboda den 16 januari, då mätning av mobiltäckning och näringslivsstrategin diskuterades.

Mobiltäckning kommer att mätas
För att få en bild av hur mobiltäckningen varierar över regionen går flera kommuner nu samman i ett projekt och gör en gemensam upphandling för att mäta mobiltäckningen under ett år. Ansvarig för samordningen är Jimmi Olsson i Uppvidinge kommun. Kanske enidé för mig att ta med i det nationella uppdraget att utvärdera regeringens bredbandsstrategi?

Mer om uppdraget på Mynewsdesk, twitter och FB
fredag 15 februari 2013

100 strandskyddsdispenser godkända


I dag skickas en statistikrapport in till Naturvårdsverket. Under 2012 fick drygt 100 anläggningar dispens från strandskyddet för att byggas vid länets sjöar. Det är kommunernas byggnadsnämnder som beviljar strandskyddsdispenser och av dessa är det endast tre-fyra dispenser varje år som upphävs av Länsstyrelsen.

- Kommunerna sköter sig bra, tre dispenser är en låg siffra. Samtidigt byggs det mycket vid sjöarna. I den här takten görs 1000 anläggningar under en 10-års period, säger Maria Lönnqvist, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Strandskyddsbestämmelserna som finns i Miljöbalken 7:e kap säger att det strandskyddade området vanligtvis är 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Vid vissa sjöar är strandskyddet 200 meter upp på land.

-Våra sjöar med orörda stränder är en värdefull resurs för frilufslivet och turismen. Allemansrätten är unik för Sverige. Strandskyddet gör att alla har möjlighet att komma ner till vattnet för att leka, bada och promenera, avslutar Maria.

För mer information, kontakta

Maria Lönnqvist, naturvårdshandläggare
Telefon: 010-2237466
E-post: maria.lonnqvist@lansstyrelsen.se

torsdag 14 februari 2013

Kungaparet besöker Kronobergs län


Onsdagen den 6 mars besöker Deras Majestäter Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia Kronobergs län. I år är det 40 år sedan H M Konungen blev Sveriges statschef. Med anledning av detta har Kungaparet planerat att resa runt och besöka samtliga län i landet. Besöket i Småland är början på deras rundresa i Sverige och genomförs under perioden 5-7 mars och i Kronobergs län blir det ett heldagsbesök med övernattning den 6 mars där landshövding Kristina Alsér står för värdskapet. Kungaparet kommer från sitt besök i Kalmar län den 5 mars och fortsätter sen vidare till Jönköpings län den 7 mars.

- Jag ser verkligen fram emot besöket och hälsar kungaparet hjärtligt välkomna till Kronobergs län, säger landshövding Kristina Alsér.

Dagen inleds med att Kungaparet anländer till Pukeberg kl. 09.00 där landshövding Kristina Alsér med make hälsar välkomna. Efter en kort rundvandring i utställningshallen presenteras Linnéuniversitetets designutbildning samt aktiviteter inom Glasriket.
Kungaparet åker vidare till Kosta Art Hotell för att vid halv 11-tiden få ta del av Orrefors Kosta Bodas framtidsplaner men också få en glimt av Kjell Engmans senaste utställning.

Lunchen intas på Blidingholms Gård i Tingsryds kommun där arbetet med att bilda en nationalpark presenteras. Under bussturen in till Tingsryd får Kungaparet ta del av projektet Destination Åsnen. Musiken står i centrum när Kulturverkstan visar upp sin verksamhet liksom planerna på Academy of Music and Business. Kungen håller ett tal framför Wasaskolans entré ca 14.30.

Kungaparet anländer vid 16-tiden till Arenastaden i Växjö för att ta del av såväl kommunens miljö- som idrottssatsningar. Både friidrott- och gymnastikarenan kommer visas samt High Performance Center.

Under dagens rundresa nyttjas även busstiden till att ge information, inspiration och berättelser från länet. Dagen i Kronobergs län avslutas med en middag på Residenset.

För ytterligare information

Erik Sellström, kommunikationschef
Telefon: 010-223 74 76
Mobil: 076-760 14 37
E-post: erik.sellstrom@lansstyrelsen.se

måndag 11 februari 2013

Om landsbygden som potential och om Kronoberg som attraktiv tillväxtregion handlar några av veckans samtal om

Digitala mötesplatser i all ära, de slår inte det personliga mötet. Vissa mötesplatser stimulerar mer än andra och Residenset har blivit en kreativ arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen. Denna vecka lägger vi fokus på landsbygden som stor potential för tillväxt.

13/2
Landsbygdsutvecklingssamtal mellan Regionförbundet, Länsstyrelsen och alla kommuner i länet

TvärdraG om attraktionskraft, kompetensförsörjning och tillväxt - näringslivet tar ansvar för samhällsutmaningartisdag 5 februari 2013

Att göra skillnad handlar flera av våra uppdrag från regeringen om

........och det är inte alltid lätt att på kort sikt se effekterna av våra insatser. Men ibland händer det och lite längre ner på sidan förmedlar jag en sådan händelse.

Vår roll att väga tillväxt och hållbar utveckling mot varandra skapar inte sällan målkonflikter där olika intressen ställs mot varandra. I det arbetet är dialogen både inom och utanför Länsstyrelsen viktig. Jag lyfter ofta modellen Strategiska Samtal, som ett gott exempel och som idag kopieras runt om i landet. Men det finns många fler sätt att föra dialog med våra "kunder" på. Dagligen för våra medarbetare framåtriktade samtal med de vi är till för och ett exempel är de nya mötena med bla LRF då vildsvinsstammens expansiva tillväxt diskuteras.

Klimatfrukostar med erfarenhetsutbyte och klimatavtal är ytterligare en variant. Och förra veckan vid HSB Sydosts Bostadsdag blev det påtagligt att klimatavtalen gör verklig skillnad, eller vad sägs om tackmailet som kom från vd:

"Hejsan Kristina! Vill bara passa på och tacka dej för din medverkan på vår bostadsdag och speciellt tack för de värmande orden om vårt miljö- och klimatarbete. Utan avtalet med Länsstyrelsen hade vi inte varit där vi är idag! Ser fram mot att få redovisa på ett möte framöver! / Börje"

Även kommande vecka handlar om att göra skillnad
Måndagen innehåller som vanligt interna möten och planering. På eftermiddagen blir det spännande samtal med Bra Bostäder, Linnéuniversitet och etableringen av den unika musikutbildningen i Tingsryd där Andreas Carlsson är drivande. Går alla planer i lås kommer satsningen att göra stor skillnad både i Tingsryd och i länet.

Resten av veckan är jag på resande fot och kommer att lägga stor del av tiden på uppdraget att utvärdera regeringens bredbandsstrategi. Två utredningssekreterare är anställda och första rapporten ska levereras till regeringen den 31 maj, så nu gäller det att dra upp riktlinjer och ramar. Men veckan innehåller också fortsatt erfarenhetsutbyte i SSBS - det gemensamma projektet mellan två länsstyrelser och två regionförbund för att underlätta för våra företag att välja rätt leverantörer och samarbetspartners vid affärer med Kinesiska bolag. Projektets syfte är att öka kunskapen om socialt ansvarstagande och hållbar utveckling i ett land där det inte är en självklarhet.

Dessvärre missar jag årets första medarbetardag som äger rum på onsdag. Det blir en blick tillbaka på årets som gått, presenterat på ett lite annorlunda sätt. Medarbetare från de olika funktionerna kommer att levandegöra delar av det vi kommer att kunna läsa i årsredovisningen. Syftet är både att lära av varandra och att synliggöra bredden inom några av alla 94 regeringsuppdrag. En liten stund för reflektion och en dag att känna stolthet över vad vi lyckas åstadkomma trots knappa resurser.

På lördag deltar jag i invigningen av Swedbanks nya lokaler.

Ja, detta är några av de uppgifter och frågeställningar jag har att ta tag i kommande vecka. Reflektioner och korta rapporter finner du på Twitter och på bloggen.


söndag 3 februari 2013

Årets första månad


NYHETSBREV - här följer några korta glimtar från januari månads aktiviteter, mer finns att läsa på vår hemsida.

Strategiskt samtal - Glasrikeuppdraget
Den 30 januari var det ett strategiskt samtal på residenset i Växjö för att diskutera Glasrikeuppdraget. På plats var, förutom styr- och arbetsgrupp, även bland annat Tillväxtverket, Almi, Exportrådet, Visit Sweden, SVID, Vinnova och näringslivet för att samtala om regionens utveckling och hur de nationella aktörerna kan bistå i uppdraget. Det var även en workshop där varje deltagare fick bidra med tankar kring utmaningar, vad varje aktör kan bidra med och förslag om konkreta insatser.

Förenklingsdygn på residenset
Landshövding Kristina Alsér och regeringsuppdraget Förenkla på riktigt! stod den 29-30 januari återigen värd för ett välfyllt dygn med Näringsdepartementet, länsråd och generaldirektörer som har fått förenklauppdrag.

Årets Kronobergare - Scott Goodwin
Varje år delar Länsstyrelsen och Sveriges Radio Kronoberg ut priset för Årets Kronobergare. I år gick priset till Scott Goodwin, polisen som gjort sig känd för sin aktivitet på Facebook, där han har väckt debatt och startat en dialog med medborgare.

Miljöövervakning av grundvatten
För att hålla koll på grundvattenkvaliteten i länet har ett program pågått sedan 2004 för att kontinuerligt kontrollera detta. Mängden bly, klorid, nitrat och försurning har bland annat kollats. En rapport har gjorts på detta arbete, som beskriver hur statusen har utvecklats från 2004 - 2010. Resultatet är att ingen vattentäkt överskrider värdena för grundvatten, men att en långsam ökning av försurning pågår.

Integration à la Kronoberg - med vision om integration
Under närmare ett års tid har fokus i Integrationsråd Kronoberg varit att utveckla myndigheters och kommuners gemensamma insatser inom integrationsområdet i länet, framför allt hur samarbetet kan organiseras bättre och tydligare. Helt enkelt en modell för Integration à la Kronoberg! Vid ett möte på Residenset i januari förtydligades viljeinriktningen, och förslag till både organisation och uppdrag diskuterades.

Ny vägledning om bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Småland har en varierande bebyggelse och en rik byggnadskultur som är värd att vårda och bevara. Soldattorpen, bruken, kyrkorna, gårdarna, handelsbodarna och industrimiljöerna berättar om vår historia och vår utveckling. Det ligger i allas ansvar att se till att detta kulturarv får leva vidare till kommande generationer.

- Väljer man att restaurera kulturhistorisk bebyggelse enligt äldre beprövade metoder och materialval, istället för med moderna lösningar, finns möjligheten att söka bidrag för antikvariska överkostnader, säger Annette Peterson bebyggelseantikvarie på kulturmiljöfunktionen.

Nya miljömål för Kronobergs län!
Den 8 januari beslutade landshövding Kristina Alsér om Regionala miljömål för Kronobergs län för perioden 2013-2020.
Konkreta och uppföljningsbara miljömål för länet är redskap som pekar ut riktningen för länets miljöarbete. Länsstyrelsen har uppdraget att utveckla regionala miljömål och verka för att de uppnås, i samverkan med aktörer på lokal och regional nivå. Under sommaren/hösten 2012 skickades förslag till regionala miljömål ut på remiss i länet. Utifrån inkomna synpunkter och förslag har 45 regionala miljömål fastställts för Kronobergs län.

Miljömålsdagen 2013
Situationen för länets miljö är ytterst allvarlig, men det finns ljuspunkter och det görs mycket som är bra! Om fler aktörer vidtar åtgärder kan vi nå fler miljömål. Den 24 januari hölls en miljömålsdag på Teleborgs slott i Växjö för att lyfta viktiga fokusområden och belysa goda exempel i länet. Deltagarna fick bland annat höra om vikten av ekosystemtjänster, hur kommunen kan arbeta med klimatanpassning samt lyssna till Stefan Edmans beskrivning av hur vi skapar en hållbar utveckling i länet. Se och lyssna på dagens talare på länsstyrelsens webbplats. Där finns också mer information och dokumentation från dagen.
Värdig avslutning

Sverigemiddagen på slottet i fredags kväll blev en värdig avslutning på veckan då vi flyttade fram positionerna i uppdragen att förenkla för företagen och utveckla Glasrikeregionen.

Middagen inleder kungens 40 år som statschef och firades med landshövdingar och representanter från landets alla län, läs mer på www.kungahuset.se.