tisdag 26 februari 2013

Från analog till digital, från stad till land eller var det tvärt om?

Underskrifter som förpliktigar
Sverige ska bli Världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter och i onsdags undertecknade vi tillsammans med 9 regioner en avsiktsförklaring att regionalt arbeta för regeringens mål.

Avsiktsförklaringen är nu undertecknad, en projektgrupp är bildad och en it-pedagog anställd - nu kavlar vi upp ärmarna och påbörjar arbetet för den regionala digitala agendan tillsammans med Regionförbundet och Landstinget. Regeringens mål är att göra vardagen för medborgare - privatperson, företag, organisationer enklare och statens digitala tjänster ska utformas utifrån människors behov. En målsättning vi väl känner igen genom förenklauppdraget. Här finns också många beröringspunkter och vid kick-offen i måndags påbörjade vi arbetet med att sätta upp ramarna för det gemensamma arbetet för en regional digital agenda.

Utmaningar för både stad och landsbygd
Samtidigt som landsbygden utarmas är potentialen stor och mycket görs för att vända trenden. Satsningen av AMB är ett exempel, ett annat är Familjen Kamprads Stiftelse där entreprenörskap för en levande landsbygd är ett av ändamålen och på tisdagens styrelsemöte lägger vi lite extra energi på just det. Med samma tema träffar vi samma dag studenter från Linnéuniversitetet som under våren kommer att arbeta tillsammans med medarbetare på landsbygdsenheten där man identifierat intressanta områden att studera. Till sommaren kommer resultatet i form av examensjobb.

Landsbygdens potential är stor och utflyttningen är en utmaning, men en kanske ännu större social utmaning är den urbana utvecklingen. Om 30 år beräknas 80% av jordens befolkning bo i städer. Syftet med det strategiska samtalet på torsdag är att diskutera just den utmaningen ur ett Kronobergskt perspektiv och hur vi gemensamt kan arbeta innovativt för en socialt hållbar stadsutveckling.

Veckan innehåller mycket mer
Som du ser i veckoschemat innehåller veckan mycket mer intressant. Jag ser fram emot den allra första nätverksträffen med telefonister i regionen, vi har garanterat mycket att lära av varandra både i teknik, värdskap och kundbemötande. Ser också fram mot länsledningens besök i Markaryd, samtalet om regionalt ledarskap, styrgruppsmötet i Livsstil Kronoberg och visionsarbetet i TvärdraGs näringslivsgrupp och allt annat som för utvecklingen framåt.

Som vanligt finner du reflektioner och korta rapporter på Twitter och på bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar