onsdag 20 februari 2013

Intressant utvärdering av Matlandetsatsningarna


Pressmeddelande
20 februari 2013
Landsbygdsdepartementet

Så går det för Matlandet

Visionen om Sverige - det nya matlandet är både välförankrad och välkänd i livsmedelssverige. Det slås fast i översynen av satsningen på Matlandet Sverige. Översynen presenterades av landsbygdsminister Eskil Erlandsson vid en presskonferens i dag.

- Nu har vi svart på vitt att Matlandet är en viktig satsning för Sverige. Översynen visar på flera positiva effekter av satsningen, men också på utmaningar som vi måste arbeta vidare med till 2020, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Översynen som Eskil Erlandsson nu har tagit emot visar att Matlandetvisionen på bara ett par år har blivit en etablerad del av Livsmedelsverige och att det redan nu finns en rad positiva resultat att lyfta fram.

Visionen är välkänd och har bidragit till nya samarbeten och att branscher som tidigare stod långt ifrån varandra nu möts. Översynen visar också att flera av målen för visionen som är satta till år 2020 är på god väg att uppnås. Det visar sig att stöd som betalats ut till företag ger effekt på deras omsättning. Det går också att se vissa regionala effekter av stöden.

Översynen visar också på att det finns delar i Matlandet som måste förbättras och utvecklas. Med översynen som grund kommer ett utvecklingsarbete inledas under våren. Detta kommer att ske i nära samarbete med myndigheter och andra berörda aktörer.

Översynen i siffror
Totalt har 1 142 miljoner kronor satsats på Matlandet - via statsbudget och beslutade medel till projekt och företagsstöd från Landsbygdsprogram och Fiskeprogram vilka delvis finansieras av EU.

Antalet företag i livsmedels- och dryckesbranschen ökar mellan åren 2008 och 2012. Ökningen uppgår till 11 procent.

Under perioden 2008-2011 ökar förädlingsvärdet för restaurangbranschen med 12 procent.

Andelen små och medelstora företag som deltar i upphandlingar kring offentlig mat ökar mellan åren 2008 och 2011 från 5 till 8 procent.

Andelen små och medelstora företag som vinner upphandlingar har ökat från 4 till 5 procent.

Antalet små slakterier har under perioden 2007-2011 ökat med 32 procent, från 113 till 149 stycken.

Företagens administrativa börda minskat med 4 procent under perioden 2008-2010.

Antalet livsmedelsföretag ökar mellan åren 2008 och 2012. Ökningen uppgår till 11 procent.

Mellan åren 2008 och 2011 har livsmedelsexporten ökat med 7 procent.


Kontakt:
Madeleine van der Veer
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59

Hanna Berndtsson
Pressassistent
08-405 28 58
072-531 82 28

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar