fredag 31 augusti 2012

Gamla hundar kan lära nytt!!

Vem trodde för fem år sedan att min kalender skulle vara full av sportevenemang!?

Igår tennispremiär - då jag fick äran att tillsammans med Södras ordförande Christer Segersteen, Stefan Edberg och den lovande junioren Mikael Ymer slå de första slagen på en av de fyra banorna i Södra Climate Arena!


onsdag 29 augusti 2012

Kina på agendan när Residenset öppnar portarna idag!

Idag bjuder vi på kinesiska småkakor på Residenset :-) och är glada för det stora intresset för att göra hållbara affärer i Kina. Fler än 60 företag kommer under dagen att med hjälp av erfarna företagarkollegor, Exportrådet, Exportkreditnämnden och Swedfund att öka kunskapen, skapa kontakter, bygga nätverk och dela erfarenheter. "Representation" när den är som bäst?

Även som liten kan man göra skillnad!Regeringen tar fram lagförslag om nettodebitering av el

Klimatkommission Kronoberg förde i våras fram ett förslag i ett brev till näringsminister Annie Lööf. Den alternativa modellen av nettoavräkning för småskalig produktion av el skulle gynna både egna el-producenter och marknaden. Näringsdepartementet tillsätter nu en utredning med uppgift att ta fram lagförslag om införandet av ett system för nettodebitering.

Klimatkommission Kronoberg förde i våras fram ett förslag i ett brev till näringsminister Annie Lööf. Den alternativa modellen av nettoavräkning för småskalig produktion av el skulle gynna både egna el-producenter och marknaden, samtidigt som de invändningar som förts fram som hinder för nettodebitering undviks. Näringsdepartementet tillsätter nu en utredning med uppgift att ta fram lagförslag om införandet av ett system för nettodebitering som även omfattar kvittning av energi och mervärdesskatt.

Småskalig energiproduktion är en viktig del i en långsiktig strategi för förnyelsebar energi i Sverige, men idag är småskalig elproduktion inte lönsamt att satsa på för privatpersoner. I skrivelsen från Klimatkommission Kronoberg visades på olika möjligheter att gå vidare med frågan om nettodebitering av el, eftersom den utredning om nettodebitering av el som tidigare lagts fram visade på flera hinder. Därmed också på en uppenbar risk att det helt skulle avslås eller utformas så att det får begränsat värde för egenproducenterna och därmed inte nämnvärt förbättra deras situation.

Förutom frågan om nettodebitering framförde Klimatkommission Kronoberg att ytterligare kompletterande stöd behövs för småskalig produktion av el. Regeringen har aviserat att den avser att återkomma till frågan om eventuell förlängning av solcellsstödet efter 2012.

Skrivelsen till näringsministern skrevs under av Gunnar Nordmark, ordf. i regionfullmäktige Kronoberg och Klimatkommission Kronoberg samt Kristina Alsér, Landshövding Kronobergs län och medlem i Klimatkommission Kronoberg.

För mer information, kontakta Heidi Samuelsson, Regionförbundet Södra Småland, tel. 0733-47 79 25 eller Göran Gustavsson, Energikontor Sydost, tel.0709-21 60 54.

Förenkla med Länsstyrelsens e-tjänster!

E-tjänster som sparar tid
Den 27 augusti får länsstyrelserna nya e-tjänster. Detta innebär att det både blir snabbare och enklare för den som vill göra en anmälan eller ansöka om ett tillstånd hos länsstyrelserna inom de aktuella områdena. De nya e-tjänsterna är Ansökan om att få strö ut aska efter avliden, Artskydd och §16 Djurskyddslagen. Fler e-tjänster kommer under året.
 
De nya e-tjänsterna innebär färre antal formulär, att man kan bifoga dokument elektroniskt och använda samma formulär i kontakten med flera länsstyrelser. E-tjänsterna gör dessutom att ansökan/anmälan blir komplett och rätt ifylld, vilket gör att vi snabbare kan påbörja handläggningen och på så vis få en kortare beslutsprocess.   
Det behövs ingen e-legitimation för de nya e-tjänsterna. Den som vill kan fortfarande skriva ut blanketten och skicka in den i pappersform.   
– Länsstyrelserna hanterar cirka 600 000 ärenden årligen. Genom att bland annat införa e-tjänster vill vi göra det så enkelt och så snabbt som möjligt för privatpersoner och företag i kontakten med länsstyrelserna, säger Sanja Pihl, projektledare för e-tjänsterna.   
E-tjänsterna hittar du på www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/e-tjanster.aspx eller på Länsstyrelsens webbplats under Blanketter.

tisdag 28 augusti 2012

60 företagare till Kinaseminariet på Residenset i morgon!

Ett 60-tal företagare kommer till Residenset för att få veta mer om affärsmöjligheter i Kina. Under eftermiddagen redovisas vad som har hänt i länet sedan den stora satsningen på Expo 2010 i Shanghai. Det blir information från nationella aktörer och från tre företag som själva har affärer med Kina.

Hösten 2010 deltog regionen i Världsutställningen i Shanghai. Sedan dess har mycket hänt med vårt samarbete med Kina, bl.a. har Regionförbundet skrivit ett samarbetsavtal med staden Suzhou. Utbytet med staden Suzhou har vidare fördjupats och konkretiserats. Länsstyrelsen i Kronobergs län deltar i ett projekt för att förbättra företagens hållbarhetsarbete i Kina.

De fyra nationella organisationerna Exportrådet, Exportkreditnämnden, SEK och Swedfund kommer att finnas på plats för att berätta om sina möjligheter att stötta små och medelstora företag som vill utveckla sina kina-affärer. Liksom ALMI, Regionförbundet och Växjö kommun som ger stöd på den lokala arenan.

Absolvent, Mionix och Sigma Kudos presenterar sina erfarenheter av att göra affärer med Kina.

Två nya kinesiska företag presenteras för första gången.

söndag 26 augusti 2012

Kontinuitet för att göra faktisk skillnad

Festlig jobbhelg
Efter helgens festligheter med invigning av nya kommunentrén i Växjö, visning av Residenset och inledning av det årliga sommarmötet med alla landshövdingekollegor knyter vi ihop några av våra uppdrag och tidigare initiativ.

Rapport på gång
Denna vecka kommer jag att lägga mycket energi på att tillsammans med vår processledare och de fantastiska skribenterna få ihop de sista bitarna i delrapporten om nuläget i Glasriket. Materialet ska vara regeringen tillhanda senast fredag, men det är inte bara Näringsdepartementet som väntar. Medias intesse är enormt.

Uppdragets första månader har visat att vi till viss del uppnått det som är allra viktigast – att vi som på ett eller annat sätt har ansvar också tar det. Vi ser början på ett unikt och absolut nödvändigt samarbete mellan de båda regionförbunden, länsstyrelserna och glasrikekommunerna.

Kontinuitet i våra satsningar
Syftet med Länsstyrelsens medverkan i Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai var att vi med vår breda kunskap och erfarenhet skulle bidra till socialt- och miljömässigt hållbara affärsrelationer mellan våra företag och kinesiska företag. Det arbetet fortsätter i det gemensamma projektet SSSB Swedish Sustainable Business in China. På onsdag blir det heldagsseminarie på Residenset med detta tema. Intresset är enormt – över 80 anmälda! Kul och visar att vår satsning ligger helt rätt. Kul också att få höra om invigningen av Kalmar o Kronobergs gemensamma exportkontor i Shanghai. Fungerar allt kommer vi att ha direktkontakt med våra kollegor i Kina.

Mera hållbar utveckling
På torsdag är det andra hållbarhetsfrågor som står i fokus. På morgonen diskuterar Peter Hogla och jag framtida arbetet i Integrationsrådet. Därefter stor invigning av den stora internationella Trädagen Holzbau Forum på Linnéuniversitetet och lite senare samma dag är det invigning av världens första idrottsanläggning i trä med passivhusteknik. Södra Climate Arena invigs av Stefan Edberg, Magnus Larsson och Calle Hageskog.

Fredagen ägnar jag åt den egna skogen, lingon- och svampplockning står på agendan ;)!

lördag 25 augusti 2012

Mötesplats för flykting- och integrationsfrågor


Residenset har blivit en aktad mötesplats för strategiskt viktiga frågor. Länets olika aktörer kan initiera möten och i fredags samlades vi för att diskutera hur länets kommuner på ett bättre sätt kan samverka kring flyktingmottagandet och underlätta integrationen för nya svenskar.

Tuffa utmaningar väntar med den kommande anhöriginvandringen. Den här gången var det länrtd riksdagsledamöter som tog initiativ och bjöd in företrädare för de 8 kommunerna för att prestigelöst och framåtriktat påbörja samtal hur vi kan hjälpas åt och underlätta både för trängda kommuner och för de som kommer till vårt län.

Uppföljning av det framåtriktade samtalet blir det den 13 november.

fredag 24 augusti 2012

Från litet UF-företag till en organisation med över 500 anställda efterfem år!


Blir så inspirerad och så glad varje gång jag möter Arvid, Benjamin och Oscar i Ung Omsorg! Träffade grabbarna på Stockholmskontoret i hår kväll. Går det som planerat kommer de att få presentera sitt koncept vid ett unikt tillfälle senare i höst ;)!

torsdag 23 augusti 2012

Myndighetskulturer och transparens


Ser mycket fram emot dagens möte med kollegor i myndighetschefsnätverket. Det blir ett kärt återseende med intressanta och viktiga diskussioner.

Redan före sommaren bestämde vi temat för denna träff – ”myndighetskultur och hierarkiska organisationer”. Under sommaren har vi haft uppdraget att läsa boken ”Guldsot”, som handlar om svindlerierna och den slutna kulturen i Röda Korset. Jag är övertygad att bokens innehåll och de senaste veckornas mediarapportering kommer att bidra till en livlig och viktigt diskussion om öppenhet, transparens och förhållningssätt.

onsdag 22 augusti 2012

Snåla smålänningar- dags ta död på den myten!

Ett 40 -tal eldsjälar från Världens Barn samlades på Residenset i går för att lägga upp strategierna för höstens kampanj. Håll extra utkik under MAT2012 - då händer grejer i länet!

Diplomet till Växjö kommun som 3:e bästa givare tar död på myten om snåla smålänningar.

Och vill du som smålänning sträcka lite extra på dig - läs dagens DI.....

Socialt företagande - en del av lösningen på framtidens utmaningar?

I hår spännande samtal om socialt företagande och hur analfabeter från Somalia bidrar till att lösa några av våra utmaningar - eller vad sägs om "Får i stan" istället för gräsklippare eller somaliska skogshuggarlag som tar upp kampen mot sly på Gudrunhyggen!? Om detta vill vi veta mer, behöver kunskap och kartläggning så att fler sociala företag kan bildas runt om i landet - då blir det integration på riktigt!

tisdag 21 augusti 2012

Förenkla internt, förenkla externt

Stort fokus på länsstyrelsernas förenklingsarbete idag och hur vi med de interna och externa projekten ska bli effektivare och bättre på att sätta de vi är till för i centrum! Projektledningen för regeringsuppdraget Förenkla för företagen träffar kollegorna som driver Länsstyrelsernas interna administrativa effektiviseringsprogram P4 på Residenset i Växjö.

Faunapassagen mellan Bolmen och Unnen invigd!

Vilken rivstart det blev på veckan!
På måndagsförmiddagen stor invigning av faunapassagen mellan Unnen och Bolmen tillsammans med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Därefter strategiska visions- och värdegrundsdiskussioner med alla ledare på Länsstyrelsen. Särskilt kul denna gång eftersom vi också fick hälsa tre nya och efterlängtade chefer välkomna!

Innan det var dags att ta kväll hann Jag med ett värdefullt möte med Per Bengtsson inför MAT2012. Det kommer att hända mycket spännande saker i anslutning till marknden och seminarierna. Mer info kommer.

Dags ta död på myten om snåla smålänningar!

Världens barn informerar!!

Växjö tredje bästa storstadskommun för Världens Barn!
Växjö är den tredje bästa storstadskommunen i riksinsamlingen Världens Barn. Tisdagen den 21 augusti kl 18:00 kommer ett diplom lämnas över till landshövding Kristina Alsér på residenset i Växjö. Alla lokala organisationer som deltar i insamlingskampanjen för Kronobergs län är inbjudna att närvara under denna inspirationskväll. En gång för alla tar vi död på myten att smålänningar är snåla!

Växjö kommun och Kronobergs län har under många år varit framgångsrika med insamlingsarbetet för Världens barn. Att göra skillnad för barn och ge dem möjlighet till hälsa och utbildning ligger kronobergarna varmt om hjärtat, det är många som vill skänka en slant i insamlingsbössorna. De lokala organisationerna som deltar i insamlingskampanjen mobiliserar sig under riksinsamlingsveckorna med bössinsamlare, marknader, lotterier, loppmarknader, konserter, second-handförsäljning med mera.

Under inspirationskvällen på residenset går de lokala organisationerna samman och tillsammans planerar vi årets kampanj, ger varandra tips och idéer och hur vi kan samarbeta med andra samhällsaktörer för att förbättra vårt insamlingsarbete. Tillsammans kan vi nå de stora målen!


Välkomna att delta tisdagen den 21 augusti kl 18:00 på residenset i Växjö.


För mer information kontakta:


Regionsamordnare Lotta Olofson, tfn: 070-656 43 44, e-post: lotta.olofson@varldensbarn.se


Kommunsamordnare för Växjö


Jeanette Kroon, Röda Korset, tfn: 0470-150 04, e-post: vaxjo.redcross@telia.com


Carl Wennerstrand, Röda Korset, IOGT-NTO, tfn: 072-001 84 36, e-post: carl.wennerstrand@fryshuset.se


söndag 19 augusti 2012

Livskvalité i vardagen


Sitter i kvällssolen och planerar kommande vecka. Konstaterar att sommaren verkligen inte tog slut i och med att jobbterminen startade! Vilken bonus att få uppleva tropisk natt så här i slutet av augusti. En härlig helg är till ända. Varma, sköna dagar med långfrukostar på terrassen, barnbarnbus i poolen och nu i kväll grillat vid vattenkanten. Livskvalité, bra att ha i bagaget inför kommande intensiva arbetsveckor utan avbrott för helgledigt.fredag 17 augusti 2012

Åsnens ängsfruktodlingar kan bli riksintressant kulturmiljö


 
Länsstyrelsen har föreslagit ängsfruktodlingarna söder om Åsnen som riksintresse för kulturmiljövården. Ängsfruktodlingsområdet är, som Sveriges enda bevarade sammanhängande ängsfruktodlingar, en unik miljö med högt kulturhistoriskt värde.
 
Söder om Åsnen, i trakterna kring Vembö och Sirkön, finns en lång tradition av fruktodling. Den småskaliga fruktodlingen var länge ett komplement till gårdarnas övriga verksamhet, och fruktträden hänvisades till odlingsmarkens utkanter såsom åkerrenar och ängsmarker. Ängsfruktodlingarna gav odlaren möjlighet att utnyttja marken så effektivt som möjligt genom att skörda marken på nivåer; frukt från träden och hö från marken. De ympade vildaplarna i ängsmarken ger ett mycket särpräglat landskap som tydligt skiljer sig från godslandskapens trädgårdar och de storskaliga odlingarnas symmetriska åkerplanteringar.
 
Ängsfruktodlingarna söder om Åsnen utgör Sveriges enda bevarade sammanhängande ängsfruktodlingsområde och det nordligaste exemplet på en folklig odlingsform som varit vanlig i stora delar av Europa. Länsstyrelsen bedömer att det är av såväl regionalt som nationellt intresse att fruktodling, och i synnerhet ängsfruktodling, bevaras i denna del av Kronoberg.
 
Området upptogs som utredningsområde för riksintresse redan 1995 och Länsstyrelsen har nu återupptagit arbetet för att formalisera områdets status. Ett förslag med bifogad utredning har insänts till Riksantikvarieämbetet som är den myndighet som beslutar om nya kulturmiljöer av riksintresse.
 
Utredning finns tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/publikationer/kultur/Pages/rapporter.aspx
 
För mer information, kontakta Emy Lanemo, 010 223 74 31
 
 

söndag 12 augusti 2012

Nej, sommaren är inte slut för att rutinerna ändras!

En skön semester där ledighet mixats med jobb övergår nu till mer jobb och mindre ledigt. Batterierna är laddade och jag har verkligen njutit av veckorna på landet med familjen och massor av gästande vänner och ser nu fram emot att flytta tillbaka till ”storstaden” och Residenset. Vad vore livet utan kontraster och förändring?
                                          Sommarminnen.........
Vi växlar upp
Och förändringen, eller uppväxling och utveckling, som jag föredrar att kalla det strategiska arbetet på Länsstyrelsen för, fortsätter under hösten. Vi har en ovanligt innehållsrik och spännande termin framför oss.

Internt händer mycket - flera nya medarbetare ska introducera och ledningsgruppen anpassas till förstärkningen. Plats ska göras för de nya medarbetarna i det nationella telefoniuppdraget. Vi kommer att lägga en hel del tid på den interna verksamhets- och budgetprocessen, som from 2013 att se lite annorlunda ut i år. Vi vrider om och sätter fokus på mål, metod och resultat. Kommunikationsarbetet som startade förra hösten kommer att sätta ordentlig fart, ledar- och medarbetarutvecklingen, som är grunden i jobbet att göra oss till en av Sveriges modernaste myndigheter där uppdragen och de vi är till för alltid är i centrum, fortsätter både under hösten 2012 och hela 2013.

Men även externt tar utvecklingsarbetet fart
• Samarbetet med våra grannlän Kalmar och Blekinge kommer att öka – inte minst vad gäller landsbygdsutveckling, för Kalmars del även handläggning av MPD-ärenden.
• Integrationsarbetet går in i en ny fas där vi just nu diskuterar olika alternativa arbetssätt med länets riksdagsledamöter, Regionförbundet och kommunerna.
• Förenkla för företagenprojektet får i oktober en välkommen förstärkning för att förverkliga planerna på flera pilotprojekt där omgivande län, kommuner och länsstyrelser ingår.
• Glasrikeuppdragets första rapport kommer under augusti att arbetas fram och när den lämnas till regeringen i slutet av månaden hoppas jag vi redan har klart för oss hur arbetet under uppdragets tid går vidare.
• En ny form av kommundialoger ska arbetas fram där Länsledningen tillsammans med kommunledningarna ser över respektive kommuns styrkor och svagheter och hur vi gemensamt kan överbrygga utmaningarna.

Hösten är också fylld av viktiga strategiska samtal för att föra länets utveckling framåt. Vi börjar redan i augusti med Hållbarhetsfrågor för att tillsammans med Exportrådet i Shanghai kvalitétssäkra vårt näringslivs relationer med Kina. I september står Ängsfruktodlingar, den viktiga Vattenfrågan, Framtidens MAT och Integration på dagordningen och längre fram i höst kommer vi att samlas kring Jämställdhet där bla Per Grankvist (från Veckans Affärer) medverkar, Klimatsmart Träbyggnation i Trästad 2012, Innovation och uppföljning av Framtidsdagen den 25/4, Tvärdrags arbete med ungdomsarbetslöshet, Folkhälsoarbetet med medverkan av statsrådet Maria Larsson och Designens betydelse för utveckling både i företag och i en region.
Naturligtvis kommer både Klimatfrågan, Nationalparksarbetet, Rovdjursfrågorna och mycket mer också att få plats i höstens schema. Listan på våra uppdrag och aktivieter kan göras lång. Håll dig uppdaterad om vad vi, som regeringens förlängda arm i regionen, gör för länets utveckling - läs vårt nyhetsbrev, klicka in på webben med jämna mellanrum, följ oss på twitter och läs min blogg.