fredag 29 januari 2016

GLÄDJE, ENERGI, KUNDNYTTA

Aldrig tidigare har jag gått ifrån en medarbetardag med så mycket energi som efter den i onsdags. Det var så mycket glädje, så mycket energi och så mycket hopp! 


Tack alla som förberett och spontant bidrog - tack för att ni delade med er om era olika erfarenheter av Lean. Hur arbetet blivit mer rättssäkert, effektivare och roligare, bonusen eller om det tom kanske var syftet ;) -  att de vi är till för sätts i centrum. Detta kallar jag att #förenkla på riktigt - för alla! 


torsdag 28 januari 2016

ATT ANVÄNDA RESURSER PÅ BÄSTA SÄTT

Om att få existerande resurser att sträva i samma riktning skulle kunna vara en sammanfattning på Länsstyrelsens uppdrag och det skulle kunna vara sammanfattningen av förra veckans olika möten: torsdagens med Migrationsverket, kollegorna i syd, MSB och Arbetsförmedlingen om ett värdigare mottagande av flyktingar och bättre integration och fredagens med Region Kronoberg hur vi med samlade resurser och krafter skapar bästa förutsättningar för dagens och morgondagens kronobergare.

Men det kan också vara en sammanfattning hur vi ska nå de globala utmaningarna. Och det var också så statsministern inledde den nationella konferensen Agenda 2030 – att använda våra resurser på bästa sätt! Lika lite som vi kan välja eller välja bort globaliseringen lika lite är vårt handlingsutrymme att välja när det gäller utmaningar som fattigdomsbekämpning, miljö, klimat, energi, jämställdhet, fattigdom, hälsa, rent vatten, hållbar konsumtion, biologisk mångfald, hälsa mm. Målen i Agenda 2030 går in i varandra och och de är inte nya, flera av dem jobbar vi med i vardagen, men det står alldeles klart efter konferensen där Agenda 2030s ambassadör Kronprinsessan, fyra statsråd, statsministern, FNs rådgivare, näringslivstoppar och facken deltog – alla måsta ta sitt ansvar och min reflektion är att vi med all vår kompetens skulle, utan ökad belastning, kunna göra mycket mer om vi satte upp en gemensam målbild och utvecklar det interna samarbetet så som vi gjort med externa aktörer genom de strategiska samtalen. 

Vi behöver bli bättre på intern samhandling och vi behöver utveckla ett mer strukturerat samarbete mellan våra funktioner och mellan oss och andra aktörer i länet om vi ska lyckas vända trenden i de globala utmaningarna. 

Som vanligt kan ingen göra allt, men alla kan göra något.
FNs rådgivare David Navarros var tydlig och sa att " Tillsammans" kanske i dessa tider är världens vikigaste ord för att nå ett liv i värdighet för alla.