tisdag 30 augusti 2011

Regeringens nya miljöteknikstrategi, som presenteras på torsdag, bygger på Swentecs breda analys- och beredningsarbete

Pressmeddelande30 augusti 2011

Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Utrikesdepartementet

Regeringen presenterar ny miljöteknikstrategi
Torsdagen den 1 september presenteras regeringens nya strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011-2014.

Presentationen sker i samband med ett seminarium på Näringsdepartementet där näringsminister Maud Olofsson, handelsminister Ewa Björling, miljöminister Andreas Carlgren samt statssekreterare Hanna Hellquist hos biståndsminister Gunilla Carlsson deltar.

Miljöteknikstrategin omfattar bland annat stöd till innovationer och främjande av export. Regeringens ambition är att åstadkomma förutsättningar för utveckling av svensk miljötekniksektor och därigenom bidra till en bättre miljö i Sverige och globalt.

Arbetet med framtagandet av miljöteknikstrategin har föregåtts av ett omfattande och brett analys- och beredningsarbete som involverat ett stort antal aktörer. Detta arbete genomfördes under 2008-2010 av kommittén Sveriges Miljöteknikråd, Swentec, som presenterade sin slutrapport till regeringen i november 2010.

Seminariet inleds med en paneldiskussion klockan 11.00 (alla deltagare ska vara på plats kl. 10.45). Därefter, ca klockan 12.00, finns tid för media att ställa frågor.

Föranmälan sker till pressassistent Andia Ghafouri på andia.ghafouri@enterprise.ministry.se

Presentationen kommer att webbsändas på www.regeringen.se

söndag 28 augusti 2011

Från gruvan i Kiruna till amatörfestival i Kalvsvik och inspirationsdag på Tagel


Efter en kort, kort helg med lite svamp- och lingonplock är det dags för en ny spännande landshövdingevecka. Den inleds med årets sommarmöte med alla landshövdingar och avslutas med Tageldag på lördag och soaré för Christina Nilssonstipendiater på söndag.

Sommarmöte med omvärldsorientering och erfarenhetsutbyte
Sedan 50-talet träffas alla landshövdingar i ett av de 21 länen för ett lite längre sommarmöte. I år är det dags för Norrbotten att stå värd och tidig söndag morgon styrde vi kosan mot Kiruna.
Jag ser fram emot det intressanta programmet, som bland annat omfattar besök i LKAB´s gruva, Esrange, Ishotellet, Jokkmokk och Luleå, med kort stopp vid Polcirkeln.

Sommarträffarna är ett ypperligt sätt att få lite mer tid att lära känna varandra och varandras län med utmaningar och möjligheter. Det ska bli oerhört spännande att ta del av det stora flyttprojektet i Kiruna och höra hur man tänker och agerar när olika intressen krockar - bevara och utveckla dvs hållbar utveckling och tillväxt i balans med kultur, historia och miljö.

Kina är hett inte bara i Småland
På onsdag mellanlandar jag i Stockholm innan det är dags att återvända till Småland. IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, har plockat upp trådarna efter Globaliseringsrådet och Swentec när det gäller svensk miljöteknik och internationalisering. En liten arbetsgrupp har bildats för att strategiskt och systematiskt arbeta med modeller och scenarior som kan öka den svenska miljöteknikexporten. I den arbetsgruppen ingår jag. Ett kul uppdrag där mina gamla erfarenheter från tiden i Swentec kan återanvändas – förhoppningsvis till nytta för både Sverige och Kronoberg.

Förenkla på riktigt, kompetensförsörjning och riktiga landshövdingeuppdrag
På torsdag fortsätter det interna arbetet med att lägga plattformen för det nationella uppdraget att förenkla för företagen, arbetsnamnet är just nu ”Förenkla på riktigt” och visar lite av vår ambition dvs att förenklingarna ska märkas i företagens vardag och göra det enklare att äga och utveckla sitt företag. Därefter handlar det om ytterligare en stor utmaning; Kompetensförsörjning. Go Tech har bjudit in till ett heldagsmöte med en handfull aktörer för att konkretisera vad vi gör, hur och varför. Dagen efter inviger jag den nationella Bygdegårdsfestivalen som i år går av stapeln i Kalvsvik och på lördag inleder jag Tageldagen på Tagel. Första helgen i september är det tradition att uppmärksamma Christina Nilsson, till hennes ära och för att lyfta fram årets stipendiater bjuder vi till soaré på Residenset. Därmed övergår en vecka i nästa som tenderar att bli minst lika intensiv som denna.

fredag 26 augusti 2011

Nytt förtroendefullt och spännande uppdrag - Regeringen tillsätter forskningsberedning

Pressmeddelande26 augusti 2011
Utbildningsdepartementet

Regeringen har utsett en ny forskningsberedning. Forskningsberedningen är ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet. - Sverige ska vara en världsledande forskningsnation. Forskningsberedningen är en plats där företrädare för universitet, forskare och näringslivet möter regeringen och diskuterar hur vi bäst kan stå starka i den globala konkurrensen, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Forskningsberedningens diskussioner kommer att fokuseras kring den forskningsproposition regeringen ska lägga hösten 2012.Beredningen består av:

Ordförande Jan Björklund, utbildningsminister och vice statsminister
Lars-Eric Aaro, verkställande direktör LKAB
Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län
Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova
Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet och professor i fysik
Charles Edquist, professor i innovation vid Lunds universitet
Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet och professor i neurokemi
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande Stiftelsen för strategisk forskning
Anders Hallberg, rektor Uppsala universitet, professor i läkemedelskemi
Martin Ingvar, dekanus för forskning vid Karolinska institutet och professor i integrativ medicin
Leif Johansson, koncernchef för Volvo 1997-2011, styrelseordförande Ericsson
Mille Millnert, generaldirektör för Vetenskapsrådet och professor i reglerteknik
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och professor i växtfysiologi
Lisa Sennerby Forsse, rektor Sveriges Lantbruksuniversitet och adjungerad professor i lövträdsodling
Marcus Storch, ordförande Nobelstiftelsen, fd. VD AGA
Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet
Lena Treschow Torell, preses Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien och professor i fysik
Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Karolinska institutet och professor i fysiologi
Marcus Wallenberg, styrelseordförande SEB, SAAB AB och Electrolux AB
Moira von Wright, rektor Södertörns högskola och professor i pedagogik

onsdag 24 augusti 2011

Ökat företagande bland kvinnor är en angelägenhet för hela Sverige och för vårt län

Hur har kvinnors företagande förändrats och utvecklats i Sverige de senaste årtiondena?
Har de politiska satsningarna på ökat företagande bland kvinnor burit frukt?
Behövs insatser för att främja kvinnors företagande även framöver?

Det är några av frågorna som kommer att diskuteras under konferensen ”Kvinnors företagande – forskning, politik och praktik” den 2 september på IVA i Stockholm.

I ett inslag i Gomorron Sverige på SVT den 15 juli behandlas forskning om kvinnors företagande. I inslaget intervjuas professor Eva Blomberg vid Södertörns högskola, en av författarna till boken ”Kvinnors företagande – mål eller medel?” som finansierats av bland annat VINNOVA. Klicka gärna in och titta på inslaget på SVT Play.

Länsstyrelsens och Regionförbundets Kinasamarbete växlas upp

I juni 2011 beslutade regionstyrelsen för Södra Småland att fortsätta Kinasatsningen under tre år. Det övergripande målet är att bidra till regionens tillväxt . Genom målmedvetet arbete ska affärsmöjligheter skapas för länets företag både i Kina och på hemmaplan, samtidigt som kinesiska investeringar och etableringar attraheras till länet. Satsningen ska ytterligare fördjupa samarbetet med Suzhou, särskilt med avseende på affärsmöjligheter för Kronobergs näringsliv. Satsningen medfinansieras av Länsstyrelsen Kronoberg och Växjö kommun.

Projektledaren knyter kontakter mellan kinesiska och svenska företag, samt arbetar för att höja kunskapen om Kina i regionen.

Kina - en av världens största ekonomier
Kina är idag en av världens största ekonomier med hög tillväxt och Sveriges största handelspartner i Asien. De senaste åren har både svensk export till och import från Kina ökat. Även verksamheten på plats ökar - var fjärde dag startar ett nytt svenskt företag verksamhet i Kina. Efterfrågan på professionella tjänster är stor och lokal närvaro skapar nya möjligheter för att kunna möta ökad efterfrågan i hela Asien-regionen. Kina är också ett av de länder i världen, där officiella kontakter på politisk och myndighetsnivå spelar stor roll vid företags etableringar och affärer. Myndigheter är också stora investerare, inte minst i samhällsplanering och övriga allmännyttiga investeringar.

Hållbar region
Regionförbundet södra Småland deltog tillsammans med regionförbunden i Kalmar, Jönköping och Blekinge samt Länsstyrelsen och Växjö kommun vid Expo 2010 i Shanghai. Regionen profilerade sig gemensamt som en ”hållbar region”, med särskilt fokus på miljöteknik. Kinesiska städer och myndigheter var särskilt inbjudna till aktiviteter där Småland Blekinges kompetenser inom dessa områden lyftes fram. Totalt deltog cirka 300 kinesiska besökare. Dessutom arrangerades en företagsresa, med drygt trettio svenska företag. I samband med Expo skrev regionen också under ett samarbetsavtal med staden Suzhou.

tisdag 23 augusti 2011

Strategisk Innovationsplan för Sverige - fortsatt välfärd

Globaliseringen är inget vi kan välja eller välja bort! Oavsett inställning och oavsett position är vi en del av den. Hur vi bör rusta oss och förhålla oss i en tid där förändringstakten accelererar och där konkurrensen hårdnar har varit/är huvuduppdraget i projektet Innovation för tillväxt. Slutspurten närmar sig och den 10 oktober överlämnar vi ” Innovationsplan för Sverige” till näringsminister Maud Olofsson och regeringen.

För att hela Sverige ska vara konkurrenskraftigt är det många faktorer som måste samverka och Innovationsplan Sverige pekar på ett antal områden som identifierats i den breda processen.

Rapporten innehåller en rad förslag på kort- och långsiktiga lösningar, men viktigaste av allt är kunskapen och att vi inte slår oss till ro för att det just nu går bra för Sverige utan tar de definierade utmaningarna på allvar. Med insikt och ett tydligt politiskt ledarskap, som pekar ut vägen och som skapar förutsättningar för handling, kommer Sverige att fortsatt vara ett attraktivt och livskraftigt land.

måndag 22 augusti 2011

Matfrågor som berör!

Tillsammans med bland andra Växjö Kommun, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Miljöresurs Linné och Landstinget Kronoberg arrangerar vi MAT2011 i september!

Läs mer om Seminarieprogrammet kring hållbar, svensk och småskalig livsmedelsproduktion som presenteras under MAT2011 den 15-17 september i Växjö på Jordbruksaktuellt och MAT2011:s hemsida.

söndag 21 augusti 2011

Innovation för Tillväxt, Länets attraktionskraft, Integration, Kvinnors företagande och krisberedskap är axplock från veckans aktiviteter

Nu går högsommar över i sensommar och det skira gröna har förbytts till mustiga färger och mogna frukter. En härlig tid och jag hade tänkt hinna med en tur till lingon- och kantarellskogen i helgen, men hällande regn och nerpackning av halva huset på landet har sysselsatt både mig och maken. Om två månader hoppas vi kunna packa upp allt igen och flytta tillbaka till det nyrenoverade huset.

Om förra veckan mest handlade om Länsstyrelsens uppdrag och interna utveckling med anställningsintervjuer, beredningsmöte inför den nya älgförvaltningen och ett första möte för att forma det nationella uppdraget ”Förenkla för företagen", är den kommande veckan inriktad på aktiviteter som främjar länets och, för all del, även landets utveckling.

Innovation och entreprenörskap
På måndag är det slutseminarium med styrgruppen för IVA-projektet Innovation för Tillväxt. Samma dag fortsätter vi planerandet av H.M. Konungens besök i länet den 6 och 7 oktober, som enligt önskan ska ha fokus på innovation och entreprenörskap.

Kvinnors företagande, integration, länets attraktionskraft och bredband
På tisdag träffas Almi, Regionförbundet och Länsstyrelsens ledningar för att diskutera hur vi på bästa sätt använder tilldelade nationella medel för att öka antalet kvinnor som driver företag. Senare på eftermiddagen åker jag på studiebesök till MKEF (Mång-Kulturell-Ekonomisk-Förening) för att lära mer om integration i praktiken.

Onsdagen inleds med höstens första råd för krisberedskap och därefter samlas en grupp för att prata om kompetensfrågor och länets attraktionskraft. Innan dagen är slut tar vi, ledningen för Regionförbundet och Länsstyrelsen, upp trådarna från vårens arbete med bredband till landsbygden.

Erfarenhetsutbyte mellan myndighetschefer för en mer effektiv statlig förvaltning
Torsdag och fredag är det dags för höstens chefsmöte och gd-nätverk – i ”min” grupp ingår bland annat Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström, Helena Lindberg som är generaldirektör för MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), Gunnars Larsson, generaldirektör på Konkurrensverket och Åsa Fredriksson, ESF-rådet. Det är regeringskansliet som arrangerar dessa chefsmöten och syftet är att dela erfarenheter. Säkert kommer vi att diskutera Stefan Attefalls nya råd för en effektivare statlig förvaltning men också gå varvet runt för att informera vad som händer inom de olika myndigheterna och hur vi främjar utveckling och tillväxt.

Helgen blir kort, redan tidig söndag morgon flyger jag till Kiruna för årets Landshövdingeseminarium.

torsdag 18 augusti 2011

Läs om vargen Kynna, skelettfynd och mycket mer i månadens nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Kronoberg


Lägesuppdatering om Kynna
Under snart två månader har en ettårig vargtik uppehållit sig i länet. Med stor sannolikhet har hon bildat revir här. Vargen går under namnet Kynna och tillhör den norska stammen. På sin vandring hit har Kynna tillryggalagt totalt 75 mil. För ett par veckor sedan angrep hon en fårbesättning, det första varg­angreppet på tamboskap i länet på två år. Klicka på länken för att läsa hela artikeln med information om bland annat förebyggande åtgärder och ersättningsmöjligheter för den djurägare som drabbats av att rovdjur angripit tamboskap.

15 nya arbetstillfällen när Länsstyrelsen växlar upp
Det blir av allt att döma Länsstyrelsen i Kronoberg som får uppdraget att leda en gemensam telefonväxel för länsstyrelserna. Uppbyggnaden av telefoniorganisationen kommer att påbörjas under 2012 och förväntas på sikt ge upphov till 15 nya arbetstillfällen. Planeringen av den nya organisationen är i full gång, dock återstår ytterligare några frågor att lösa innan avtal kan skrivas med respektive län.Sedan tidigare ansvarar Länsstyrelsen i Kronoberg för utbetalning av landets 6 200 länsstyrelseanställdas löner. Mer information om telefoniuppdraget hittar du här.

Sex skelett blev. ja, hur många?
De skelettfynd som gjordes i Hamneda under påskhelgen härrör sannolikt från Sunnebo härads avrättningsplats. Det rörde sig till en början om två gravar med skelett, som efter analys daterats till 1300- och 1400-talet. En georadar-undersökning kring begrav­ningsplatsen visar dock att det kan dölja sig ytterligare fem till åtta gravar under marken.Läs mer om skeletten.

Hur svårt kan det vara?
I januari förra året fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att i samverkan arbeta fram förslag på hur myndigheter kan förenkla företagens vardag. I den rapport som lämnades till regeringen i december föreslogs att en länsstyrelse skulle få det samordnande ansvaret för arbetet. Regeringen har nu lagt detta samordningsansvar på Länsstyrelsen i Kronobergs län.Genom att kartlägga och se över företagens problem med myndigheter hoppas man få till en positiv förändring för dessa. Tid kan då frigöras till nya idéer, utveckling och tillväxt. - I det här uppdraget kommer vi att samordna alla länsstyrelsers insatser och skapa mervärde, säger landshövding Kristina Alsér. Projektstart beräknas till slutet av augusti och uppdraget ska slutredovisas i mars 2015. Läs mer om förenklingsuppdraget.

Nyanlända i Småland - dialog om etablering av nyanlända
Länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län välkomnar dig till en dialog om nyanlända i Småland. I första hand vänder sig inbjudan till beslutsfattare, tjänstemän och praktiker hos kommuner, myndigheter, landsting, organisationer, lotsföretag med flera parter som verkar i de tre småländska länen. Anmäl dig senast den 25 augusti.Tid: Torsdagen den 29 september 2011 kl. 9.00 - 16.00 Plats: Utvandrarnas Hus i Växjö Läs mer om dialog om nyanlända och anmäl dig här.

http://www.lansstyrelsen.se/KRONOBERG/SV/OM-LANSSTYRELSEN/PRESSRUM/NYHETSBREV/Pages/default.aspx

tisdag 16 augusti 2011

Möte med infrastrukturministern ska sätta södra Småland på kartan

Idag besöker infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd länet. Efter besök i Älmhult och IKEA går färden vidare till Växjö Kommun. Dagen avslutas med en arbetsmiddag på Residenset med representanter från både näringsliv och det offentliga.

Syftet med dagen är att ge infrastrukturministern en bild av vår dynamiska region - utmaningar och möjligheter och inte minst de olika infrastrukturbehov som finns i regionen knutna bland annat till IKEA, både ur ett godstrafikperspektiv samt ett pendlarperspektiv.

Det är IKEA AB:s VD Thomas Carlzon som bjudit in ministern för att belysa behovet av en fungerande infrastruktur på Södra stambanan. Värd för besöket är landshövding Kristina Alsér.

IKEA i Älmhult har idag omkring 4000 anställda, varav 1900 pendlare som är beroende av järnvägen samt vägarna runt Älmhult. Då företaget planerar att satsa ännu mer i staden i framtiden krävs att infrastrukturen fungerar till 100 procent, vilket inte är fallet idag. Detta vill Thomas Carlzon, VD för IKEA AB göra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd uppmärksam på.

– Det är inte enbart storstäderna som har problem, även vi berörs. Vi måste sätta Älmhult, IKEA och södra Småland på kartan för beslutsfattarna, menar Carlzon.

IKEA fraktar mycket gods till och från IKEA-lagret i Älmhult. Då IKEA jobbar långsiktigt med att minska miljöbelastningen är ambitionen är att transportera så mycket som möjligt med tåg, men på grund av kapacitetsproblem är detta inte möjligt i dagsläget. Järnvägen måste byggas ut.

– Vi vill att staten snarast bygger ut sydostlänken, så att godstrafiken kan gå via Karlshamn och att vi därmed kan köra fler persontåg på Södra stambanan, fortsätter Carlzon.

Dessutom vill IKEA att det byggs dubbla spår från Alvesta till Växjö samt att det byggs fyra spår ett antal kilometer söderut från Alvesta respektive Hässleholm samt från Lund. På så sätt kommer många problem som finns på stambanan idag att lösas.

måndag 15 augusti 2011

Det är kul att vara tillbaka på jobbet!

Sensommar är också sommar!


Sommaren går mot sitt slut och vardagsrutiner tar åter plats. Jag hoppas att alla ni som haft semester har njutit och laddat batterierna och att ni som fortfarande är lediga tar vara på dagarna.

Min sommar har varit fantastisk, inte jättemycket ledig, men jag har tagit mig tid att vara en hel del på landet, skrivit rapporter, planerat hösten, jobbat i skog och trädgård och framförallt umgåtts med nära och kära.

Verksamheten på myndigheten står aldrig stilla och när jag blickar tillbaka tycker jag vi haft en god beredskap och ni som varit på plats har fyllt luckorna väl för de som varit lediga.

Jag har nog aldrig förr sett så mycket fram emot hösten som i år
Vi är engagerade i många externa och viktiga aktiviteter (SACC, Embrace, MAT2011 mm mm ), vi har en del nyrekryteringar som kommer att underlätta vårt utvecklingsarbete och vi har också en del nya uppdrag att ta oss an. – Förenkla för företagen och förhoppningsvis även telefoni för Länsstyrelserna. Lägg därtill en intensiv debatt kring regionfrågan, som på intet sätt är död, och som naturligtvis kommer att påverka oss och är vi själva aktiva är jag övertygad att vi kan vara med att påverka vår roll i framtidens storregion.

Veckan som kommer börjar med en rivstart
Måndagen är fylld av anställningsintervjuer och avslutas med diskussioner i Viltförvaltningsdelegationens beredningsgrupp om de nya älgskötselområdena. På tisdag har vi besök av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med stort möte i Älmhult och med avslutande middag på Residenset. På onsdag inleder jag dagen med frukostmöte med Växjö Kommun och fortsätter med inspirationsföreläsning för ungdomar av superentreprenören Pigge Werkelin. Ung Företagsamhet står för värdskapet. Därefter ett första möte med en handfull personer i det nationella uppdraget ”Förenkla för företagen”, sedan blir det fler anställningsintervjuer. Dagen avslutas med framtidsdiskussioner med Regionförbundets ledning kring det gemensamma projektet Tvärdrag. Torsdag kort frukostmöte och intern administration. På fredag har jag semester.

söndag 14 augusti 2011

Underbara Kronoberg – fantastiska Åsnen!

En solig dag i juli fick länsrådet Lennart Johansson och jag följa med på en fantastisk paddeltur runt den blivande nationalparken i Åsnenbygden.

Vilken naturupplevelse vi fick! Från vattnet upptäcker man stillheten och lugnet, det rika fågellivet och den orörda naturen. Åsnens skönhet är slående. En avkopplande tur med stimulerande samtal och dessutom härlig muskelträning. Flera flugor i en smäll med andra ord! http://www.youtube.com/watch?v​=TbO7BWYHKZ0 ​=TbO7BWYHKZ0


fredag 12 augusti 2011

När är en landshövding privat?

Ja, det är en fråga jag ställer mig efter veckans mediastorm. Förra hösten installerade min man och jag bergvärme i huset på den gemensamma gården. Vi tog in offerter från flera företag. Bolaget vi valde som leverantör blev vi mycket nöjda med och ställde som en av flera kunder upp som referens. Självklart utan ersättning, rabatt eller annan favör.

Efter medias uppmärksamhet inser jag att vår medverkan i referensfilmen kan uppfattas som att jag i min roll som landshövding stödjer ett enskilt företag.

Jag är glad att regeringen är nöjd med min hantering av frågan och har uttalat sitt fulla förtroende för mig som landshövding och anser att frågan är utagerad.

Regering har i sin utnämningspolitik valt att välja chefer både från den politiska sfären och från näringslivet. Därmed ser också förutsättningarna olika ut där en tydligare rollbeskrivning skulle underlätta och jag välkomnar en öppen diskussion om tjänstemäns privata åtaganden och var gränsen går mellan den privata och den offentliga rollen.

tisdag 9 augusti 2011

Naturvårdsverket tar fram klimatfärdplan där flera myndigheter, bland annat länsstyrelserna, får en viktig roll

Länsstyrelserna får uppdraget att initiera dialoger för att ta tillvara det ambitiösa klimatarbete som sker på regional och lokal nivå, bland exempelvis kommuner, företagare, skolor och intresseorganisationer. Samtalen är en viktig förutsättning för att visa hur den lokala och regionala nivån kan bidra till att uppnå klimatvisionen.

Läs mer om initiativet på Klimatsmart.se.

torsdag 4 augusti 2011

Vårt lilla län tar ansvar och lite till när det gäller asylsökande

Inte helt oväntat finns flest asylsökande i länen kring storstäderna – Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Men flest asylsökande per invånare finns i Uppvidinge kommun i Kronobergs län.

Läs mer i Smålandsposten och DN.