tisdag 9 augusti 2011

Naturvårdsverket tar fram klimatfärdplan där flera myndigheter, bland annat länsstyrelserna, får en viktig roll

Länsstyrelserna får uppdraget att initiera dialoger för att ta tillvara det ambitiösa klimatarbete som sker på regional och lokal nivå, bland exempelvis kommuner, företagare, skolor och intresseorganisationer. Samtalen är en viktig förutsättning för att visa hur den lokala och regionala nivån kan bidra till att uppnå klimatvisionen.

Läs mer om initiativet på Klimatsmart.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar