tisdag 23 augusti 2011

Strategisk Innovationsplan för Sverige - fortsatt välfärd

Globaliseringen är inget vi kan välja eller välja bort! Oavsett inställning och oavsett position är vi en del av den. Hur vi bör rusta oss och förhålla oss i en tid där förändringstakten accelererar och där konkurrensen hårdnar har varit/är huvuduppdraget i projektet Innovation för tillväxt. Slutspurten närmar sig och den 10 oktober överlämnar vi ” Innovationsplan för Sverige” till näringsminister Maud Olofsson och regeringen.

För att hela Sverige ska vara konkurrenskraftigt är det många faktorer som måste samverka och Innovationsplan Sverige pekar på ett antal områden som identifierats i den breda processen.

Rapporten innehåller en rad förslag på kort- och långsiktiga lösningar, men viktigaste av allt är kunskapen och att vi inte slår oss till ro för att det just nu går bra för Sverige utan tar de definierade utmaningarna på allvar. Med insikt och ett tydligt politiskt ledarskap, som pekar ut vägen och som skapar förutsättningar för handling, kommer Sverige att fortsatt vara ett attraktivt och livskraftigt land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar