tisdag 30 augusti 2011

Regeringens nya miljöteknikstrategi, som presenteras på torsdag, bygger på Swentecs breda analys- och beredningsarbete

Pressmeddelande30 augusti 2011

Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Utrikesdepartementet

Regeringen presenterar ny miljöteknikstrategi
Torsdagen den 1 september presenteras regeringens nya strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011-2014.

Presentationen sker i samband med ett seminarium på Näringsdepartementet där näringsminister Maud Olofsson, handelsminister Ewa Björling, miljöminister Andreas Carlgren samt statssekreterare Hanna Hellquist hos biståndsminister Gunilla Carlsson deltar.

Miljöteknikstrategin omfattar bland annat stöd till innovationer och främjande av export. Regeringens ambition är att åstadkomma förutsättningar för utveckling av svensk miljötekniksektor och därigenom bidra till en bättre miljö i Sverige och globalt.

Arbetet med framtagandet av miljöteknikstrategin har föregåtts av ett omfattande och brett analys- och beredningsarbete som involverat ett stort antal aktörer. Detta arbete genomfördes under 2008-2010 av kommittén Sveriges Miljöteknikråd, Swentec, som presenterade sin slutrapport till regeringen i november 2010.

Seminariet inleds med en paneldiskussion klockan 11.00 (alla deltagare ska vara på plats kl. 10.45). Därefter, ca klockan 12.00, finns tid för media att ställa frågor.

Föranmälan sker till pressassistent Andia Ghafouri på andia.ghafouri@enterprise.ministry.se

Presentationen kommer att webbsändas på www.regeringen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar